eikrem-saken

«Hovedregelen bør være at man ikke fotograferer kollegaer eller andre på NTNUs område uten samtykke»

NTNU anser ikke snikfotografering som brudd på ansattes tjenesteplikt. I Bergen har en førsteamanuensis blitt oppsagt fordi han har fotografert studenter på campus.

Det er ikke ulovlig å ta bilder på campus, mener organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ida Munkeby, organisasjonsdirektør ved NTNU, beklager at Eikrem-saken trekker slik ut i tid. På spørsmål om hva ledelsen ved NTNU synes om en situasjon der ansatte fotograferer andre ansatte og deres digitale kommunikasjon bak deres rygg, svarer Munkeby:

Fakta

Eikremsaken og varsel om innsyn i pc

 • Den 20. februar publiserte Filter Nyheter en sak der flere anonyme kilder hevdet at førsteamanuensis Øyvind Eikrem sto bak en rekke anonyme Facebook-profiler som skal ha «hisset opp til rasistiske nettdebatterr».
 • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
 • I mars hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
 • NTNU sendte fredag før pinse varsel til Eikrem om at de som arbeidsgiver ville gjennomføre innsyn i e-posten hans og annet elektronisk lagret materiale.
 • NTNUs advokater i Simonsen Vogt Wiig skal i samråd med konsulentselskapet KPMG ha gjennomført innsynet den 6. juli.
 • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Sakene er ikke ferdigbehandlet.
 • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
 • 28. oktober ble Filter Nyheter dømt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
 • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
 • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.

— Som jeg har sagt til Universitetsavisa så bør hovedregelen være at man ikke fotograferer kolleger eller andre på NTNUs område uten samtykke. Det betyr ikke at det er ulovlig å ta bilder på campus. Loven setter primært begrensninger ved publisering av slike bilder. De to stipendiatene har ikke publisert bildene, skriver Ida Munkeby i en epost til Khrono.

Ved Universitetet i Bergen går Forskerforbundet til sak mot usaklig oppsigelse fordi en førsteamanuensis ble sagt opp ette å ha tatt bilder av studenter uten at det er klart om det var samtykke eller ikke.

Snikfotograferte Eikrem

Det er snart ett år siden Filter Nyheter første gang publiserte sin sak om NTNU-ansatte førsteamanuensis Øyvind Eikrem og hans angivelige aktivitet hvor han skulle hisset opp rasistiske debatter på Facebook. En aktivitet Eikrem har benektet å ha noen befatning med.

Det kommer nå fram at kolleger av Eikrem har tatt bilder av ham uten hans samtykke mens han deltok på et møte ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.

Det er Universitetsavisa som først skriver om saken.

Det var i et intervju i avisa Nidaros i november 2020 at stipendiatene Anne Aasback og Malin Fævelen fortalte at de hadde vært øyenvitner til at Eikrem var innlogget på Facebook som Einar Tambarskjelve. Dette skal de ha sett mens de satt bak ham i møtesituasjoner.

Det som ikke har kommet fram er at de to kollegene har tatt hundrevis av skjermdumper av facebook-aktiviteten til den angitte facebookprofilen, og også snikfotografert Eikrem bakfra, mens han skal ha vært innlogget på den anonyme profilen.

Førte til avskjed i Bergen

Ved Universitetet i Bergen er det varslet en rettssak mellom UiB og Forskerforbundet på vegne av en ansatt som har fått oppsigelse. Også her står temaet snikfotografering sentralt. En del av begrunnelsen er at han har fotografert studenter uten at de var informert og hadde gitt sitt samtykke.

I denne saken er det strid om det var gitt samtykke eller ikke, og også rundt hvordan fotografiene har havnet hos ledelsen ved UiB.

Les også:

Advokatfirmaet Thommessen skriver blant annet i et notat til Universitetet i Bergen at NNs gjentatte nærfotografering av hans veilederstudenters kroppsdeler, foretatt i undervisningssituasjoner uten studentenes kjennskap til verken fotografienes motiv eller fotograferingen, må anses å være klart i strid med de forventninger til integritet og korrekt opptreden som UiB kan stille til sine ansatte.

Forskerforbundet på sin side er helt uenige i disse vurderingene.

Advokat Mariann Helen Olsen skriver i Forskerforbundets tilsvar i forbindelse med saksbehandlingen på fakultetet: «Det å fotografere andre i det offentlige rom er ikke en krenkelse av tjenesteplikter. I tillegg er det i dette tilfellet uklart hvor og når dette er skjedd, samt at studentene også sier de har samtykket».

— Bør ikke fotografere kolleger uten samtykke

— Er ledelsen ved NTNU komfortable med at advokatfirmaet dere bruker gjenbruker dette materialet som stipendiatene ved NTNU har samlet inn om Eikrem?

— Vi kjenner ikke detaljert til hvordan advokatfirmaet har lagt opp sitt arbeid. NTNU har rammeavtale med Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS og har ingen grunn til å betvile deres kompetanse, svarer Munkeby.

— Saken er jo ikke politianmeldt så vi må anta etter ett års gransking at uansett hva som har skjedd så handler dette ikke om ulovlige handlinger. Hva tenker dere om et arbeidsmiljø der man går til slike skritt?

— Om saken vil få konsekvenser for noen involverte kan vi først ta stilling til når vi ser hva Simonsen Vogt Wiig har funnet ut. Ved Institutt for sosialt arbeid er det satt i gang et prosjekt for å styrke arbeidsmiljøet. Her er det satt inn ekstra ressurser og alle ansatte, inkludert Øyvind Eikrem, er sterkt oppfordret til å delta i prosessen, understreker Munkeby.

— Vil det at handlingene (snikfotograferingen. red.anm) blir «anerkjent» kunne føre til at andre ansatte velger samme metode overfor kolleger i konfliktsituasjoner?

— Som nevnt så bør man ikke fotografere kollegaer eller andre på NTNUs område uten samtykke. NTNUs ledelse har tidligere også advart mot å gjøre lydopptak i skjul av møter og samtaler på jobben. Vi ønsker ikke at dette skal bli vanlig praksis ved NTNU. Fra media har vi også forstått at de to stipendiatene var i sterk tvil, og rådførte seg med en jurist før de tok bildene, svarer Munkeby.

— Hva tenker dere om at denne saken nå har pågått snart ett år?

— Jeg kan bare gjenta det vi tidligere har sagt til Khrono og andre medier om at det helt klart er uheldig for alle som er berørt, at denne personalsaken har dratt ut så lenge, understreker Munkeby.

Forskerforbundet: — Bidrar for å bedre arbeidsmiljøet

Khrono har stilt hovedtillitsvalgte i Forskerforbundet og NTL, samt personvernombudet ved NTNU, noen generelle spørsmål i etterkant av at det har blitt kjent at kolleger av Øyvind Eikrem snikfotograferte ham og hans kommunikasjon på pc, under instituttmøter.

Vi spurte om:

 • Hva synes fagforeningene om en slik situasjon der ansatte fotograferer andre ansatte bak deres rygg?
 • Hva tenker dere om at advokatfirmaet igjen bruker materialet?
 • Saken er jo ikke politianmeldt så vi må anta etter ett års gransking at uansett hva som har skjedd så handler dette ikke om ulovlige handlinger.
 • Hva tenker dere om et arbeidsmiljø der man går til slike skritt?
 • Hva tenker dere om at ledelsen ved NTNU gjennom sine advokater aksepterer bruk av slikt materiale?
 • Vil du inspirere andre på NTNU til å gjøre det samme?
 • Hva tenker dere om at denne saken nå har pågått snart ett år?

Hovedtillitsvalgt for NTL har ikke latt høre fra seg. Det samme gjelder personvernombudet, men Forskerforbundet svarer:

— Det er godt kjent at arbeidsmiljøet ved Institutt for sosialt arbeid er krevende. Arbeidsgiver har ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Forskerforbundet bidrar blant annet ved å gi ledelsen innspill til områder vi mener det må jobbes med. Fremover håper vi man får ro til å videreutvikle kulturen og felleskapet ved instituttet. Når det gjelder de personalmessige forholdene i denne saken, kan vi ikke kommentere dette, skriver Marte Villmo på vegne av Forskerforbundet NTNU til Khrono.

— Krenkende atferd

Universitetsavisen, som var de som først omtalte fotograferingen, intervjuet LO-advokat Karl Inge Rotmo i sakens anledning i forrige uke.

Rotmo sier til Universitetsavisa at man ikke kan ta bilder uten samtykke.

— Å ta bilder av kolleger, det er et alminnelig krav om samtykke og alminnelig folkeskikk. At noen også tiltar seg en etterforskerrolle, det er det ikke opp til hvem som helst å foreta. Umiddelbart så høres dette ut til å være krenkende atferd overfor en kollega, sier Rotmo til Universitetsavisa.

I etterkant av saken har de to stipendiatene som står bak snikfotograferingen skrevet et åpent brev til Universitetsavisa.

— Å stå frem i saken mot Øyvind Eikrem var ikke noe lett valg for oss, skriver Anne Wullum Aasback og Malin Fævelen i denne ytringen, hvor de kritiserer Universitetsavisas dekning.

Vurderer å politianmelde

I forrige uke ble det klart at Eikrems advokat vurderer å politianmelde de som har tatt bildene av hans klient, fordi han mener de er ulovlige.

— På vegne av Eikrem vurderer man nå å politianmelde dette forholdet da det klart hevdes å være et brudd på straffelovens bestemmelser som beskytter privatlivets fred. Dersom denne avfotograferingen er skjedd planlagt i samråd med NTNUs ledelse, er saken ekstra alvorlig, melder Eikrems advokat, Torfinn Svanem.

Powered by Labrador CMS