Vår bekymring er ikke at vi har, eller kan få, medstudenter med ansiktsdekkende hodeplagg. Vår bekymring er derimot at vi kan mistepotensielle medstudenter som en direkte konsekvens av et slikt forbud, skriver flere studentledere. Foto: Eskil Wie

Akademia skal være fritt, åpent og inkluderende

Forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg gjør at brukerne effektivt blir stengt ute fra akademia, skriver seks bekymrede studentledere i dette innlegget.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det må være tungtveiende faglige grunner og skikkethetsvurderinger for å regulere folks klesbruk i en utdanningssituasjon. De faglige begrunnelsene
er ikke presentert i høringsnotatet på en tilstrekkelig måte. Adgang til høyere utdanning er basert på et opptakssystem som likestiller og rettferdig behandler alle søkere.

Lovendringene legger til grunn et behov fra Regjeringens side å drive med detaljstyring i universitets- og høgskolesektoren uten å kunne dokumentere etterspørsel rundt dette. Dette blir derfor et mer fiktivt problem enn fremstilt i notatet for høyere utdanning. Denne formen for lovendring viser en klar mistillit til institusjonenes autonomi og svekket tro på at institusjonene selv kan sikre kvaliteten på utdanningene de gir.

Vi ser heller ingen faglige begrunnelser eller skissering av problemer som har oppstått i UH-sektoren med ansiktsdekkende plagg. Vi mener denne typen
problematikk ikke hører hjemme i lovverket slik det er presentert i høringsnotatet, men heller bør legges til institusjonene selv. Ansvaret bør tilfalle fagmiljøer og skikkethetsvurderinger hvor spesifikke tilfeller kan bedømmes og behandles etter nødvendighet. Slik kan debatter rundt skikkethet eller retningslinjer tas lokalt ved behov, framfor et generelt forbud mot spesifikke forbrukere av alle utdanningsinstitusjoner.

Dersom dette utvikler seg til å bli et mer omfattende problem, ønsker vi å invitere til en dialog med samtlige institusjoner og departementer dette
omfatter. Slik kan vi i fellesskap finne en god løsning som er tilpasset det norske samfunn definert av norske verdier som inkludering, likestilling og
lik rett til utdanning. Ettersom det ikke foreligger noe problem, kan vi heller ikke se hvorfor dette debatteres nå.

Det er i tillegg lite som tyder på at brukere av ansiktsdekkende hodeplagg vil gå bort fra bruken for å tilpasse seg et forbud. Det skal være svært
alvorlige grunner til å utestenge noen fra undervisning på generell basis. I dagens praksis er det kun tilfelle ved alvorlige disiplinærsaker at en
aktivt utestenger noen fra undervisning. Bruk av ansiktsdekkende hodeplagg kan ikke ansees som så alvorlig at det bør kvalifisere til en alvorlig
disiplinærsak.

Det er vår oppriktige bekymring at et slikt forbud vil føre til at brukere av ansiktsdekkende hodeplagg effektivt blir stengt ute fra akademia.

Høringsuttalelse fra seks studentledere

Det er vår oppriktige bekymring at et slikt forbud vil føre til at brukere av ansiktsdekkende hodeplagg effektivt blir stengt ute fra akademia.

Vår bekymring er ikke at vi har, eller kan få, medstudenter med ansiktsdekkende hodeplagg. Vår bekymring er derimot at vi kan miste
potensielle medstudenter som en direkte konsekvens av et slikt forbud. Akademia skal være fritt, åpent og inkluderende. Derfor vil vi på det
sterkeste anbefale regjeringen å endre retorikk fra et forbud til en mer inkluderende debatt rundt høyere utdanning.

Innlegget er identisk med høringssvaret som Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, med støtte fra fem andre studentledere, har sendt inn i Kunnskapsdepartementets høringen om et forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i utdanningssektoren.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS