stortingsvalg 2021 marit arnstad og marit knutsdatter strand

Høyere utdanning og forskning i hele landet

Yrkesfag, studentvelferd og økt basisfinansiering til forskning står sentralt i Senterpartiets planer for forskning og høyere utdanning.

Senterpartiet har flere store prosjekt vi vil iverksette om vi får en hånd «på rattet» i regjering etter høstens stortingsvalg, lover Marit Arnstad og Marit K. Strand.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

VALGKAMP| Norge trenger en ny kurs. I åtte år har ulike Høyre-leda regjeringer fått skalte og valte nok med høyere utdannings- og forskningspolitikken. Mesteparten av tida har regjeringa måttet hente støtte for å få flertall blant partia i opposisjonen i Stortinget. Senterpartiet er glade for flere av justeringene vi har bidratt til, men nå trengs et skifte for å sikre framtida for høyere utdanning og forskning i hele landet.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Senterpartiet har flere store prosjekt vi vil iverksette om vi får en hånd «på rattet» i regjering etter høstens stortingsvalg. Først som sist må fagskoler og høyere yrkesfaglig utdanning få den anerkjennelsen som den fortjener. Høyere yrkesfaglig kompetanse må verdsettes på samme måte som høyere akademisk kompetanse. Senterpartiet går til valg på styrka finansiering for utvikling av fagskolene, en opptrappingsplan med 1000 nye fagskolestudieplasser årlig, samt styrking av studentvelferden.

Og mens vi er inne på studentvelferd; Studentenes økonomiske situasjon må bli styrka. Det forutsetter sosial boligbygging, økt studiestøtte og reversering av regjeringas distriktsfiendtlige endringer av stipendordninger. I vårt stortingsprogram slår vi fast at konverteringsordninga for omgjøring av lån til stipend skal tilbakeføres slik at man får stipend for å ha fullført ett studieår, som man fikk før. Gratisprinsippet i høyere utdanning skal ligge fast. Videre er arbeid mot frafall og for god studenthelse viktig. Graverende eksempler på manglende tilrettelegging for eksempel i forbindelse med svangerskap vil vi ha slutt på.

Like avhengig som studiesteder er av studenter, er de også avhengig av dyktige faglige ansatte. En grønn tråd i vårt politiske prosjekt, er et tillitsløft. Senterpartiets tradisjon er tufta på å ha måtehold i hva som skal være i embetsverkets kontroll. Vi ønsker mer tid og tillit til fagfolka i førstelinja. I praksis innebærer det mer midler til grunnforskning, mer forutsigbarhet, mindre rapporteringskrav og generelt bedre rammevilkår for forskning og forskere. Og la det ikke være noen tvil, Senterpartiet vil løfte norsk fagspråk med både bokmål og nynorsk.

Så er det ingen tvil om at utdanningsinstitusjonene bærer norsk høyere utdanning. Senterpartiet ønsker at både høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutt skal få økt basisfinansiering for økt handlingsrom og forutsigbarhet. I tillegg vil vi se på hvilke oppgaver som kan bli overført fra direktorat og til institusjonene selv. Autonomi og faglig styring er sentralt i både den akademiske og profesjonsretta tradisjonen.

Samtidig har vi påpekt gjennomgående de seinere åra at strukturreformen ikke må føre til at stedlig tilstedeværelse får lavere prioritet for utdanningsinstitusjonene. Senterpartiet mener å sikre tilgang på forskning og høyere utdanning i hele landet er en vesentlig del av samfunnsoppdraget til utdanningsinstitusjonene. I arbeidet med å omstille Norge og videreutdanne befolkninga for livslang læring, er institusjonene avgjørende. Skal Norge være en omstillingsdyktig kompetansenasjon i framtida, trenger vi anvendbar forskning og høyere utdanning også i distrikta.

Senterpartiet mener å sikre tilgang på forskning og høyere utdanning i hele landet er en vesentlig del av samfunnsoppdraget til utdanningsinstitusjonene.

Marit Arnstad og Marit K. Strand

Ressurser, kompetansemiljøer og dyktige fagfolk er spredt i hele landet. Koblinger mellom høyere utdanning, privat næringsliv og offentlig sektor må til for å forløse potensialet vi har for verdiskapning, arbeidsplasser og omstilling. Det anerkjenner Senterpartiet, og vi vil reetablere flere viktige arenaer for forskning og utvikling nær folk. Kobling opp mot relevant praksis for flere studenter og studier blir stadig viktigere. Regionale forskningsmidler og næringsfond har vært viktig for små og mellomstore bedrifter, og de må vi blåse nytt liv i. Dette, sammen med en enda mer levende instituttsektor, vil få fart på nasjonalstaten etter covid-19-pandemien.

Et samlet tillitsløft med mindre tid bundet opp i byråkrati, rapportering og systemer vil frigi mer tid til faglig utvikling, forskning og oppfølging av studenter. Partene må med i videre utforming og implementering av en ny kurs for Norge. En stemme til Senterpartiet er en stemme til høyere utdanning og forskning i hele landet.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS