ERC STARTING GRANTS

Hun er en av seks forskere i Norge som kan juble over millioner i ERC-stipend

Over 400 forskere får millioner i ettertraktet stipend fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Seks av dem jobber i Norge.

Marry-Anne Karlsen ved Senter for kvinne og kjønnsforskning, UiB, er en av en seks i Norge som får Starting Grant fra ERC.
Publisert Oppdatert

– I Norge ser vi at de rikeste kjøper langt flere elbiler, og de kjøper flere biler totalt sett. Vi kjenner til noen av tallene på dette, men det vi ikke vet så mye om, er hvorfor.

Det sier førsteamanuensis Morten Sæthre på Institutt for samfunnsøkonomi og Centre for Business Economics ved Norges Handelshøyskole i en nyhetssak på NHH.no.

Kommentaren kommer i forbindelse med at Sæthre mottar rundt femten millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal gå over fem år.

I prosjektet «Distributional Effects of Environmental Policy» skal de ifølge presentasjonen hos NHH ikke bare se på betydningen for eksempel økonomien har for hvilke klimavennlige valg de kan ta, de skal også se på effekten av klimatiltak og om de bidrar til økte forskjeller mellom husholdninger og bedrifter.

Disse prosjektene får ERC-millioner

Sæthre er en av totalt 408 forskere som i dag tildeles såkalte Starting Grants fra Det europeiske forskningsrådet (ERC), stipender som skal gå til forskere tidlig i karrieren. Dette er den andre tildelingen av disse midlene under Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon fra 2021-27.

De 408 tildeles til sammen 636 millioner euro, rundt 6,7 milliarder norske kroner.

Morten Sæthre, NHH.

Sæthre er en av seks unge forskere i Norge som mottar slike stipend i dagens tildeling. To av de andre er ved Universitetet i Bergen.

Justas Zalieckas, UiB.

Migrasjonsforsker Marry-Anne Karlsen ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB får støtte til prosjektet «Contested Knowledges in and through Asylum Litigation». I det femårige prosjektet skal det forskes på ekspertkunnskap i asylfeltet, det skal ifølge en presentasjon av prosjektet gjennomføres en etnografisk, komparativ undersøkelse av rettsprosesser i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Justas Zalieckas ved Institutt for fysikk og teknologi, også ved UiB, får stipend til et prosjekt der han ifølge universitetets presentasjon skal utvikle nye løsninger for å bruke diamantbelegg på tredimensjonale objekter.

Lena van Giesen, NTNU.

Også ved NTNU er to forskere sikret ERC-millioner:

Førsteamanuensis Lena van Giesen ved Institutt for biologi, NTNU, får midler til prosjektet «Making a choice for life – Cellular and molecular basis of coral larvae settlement and metamorphosis».

Forsker Trine Moholdt ved NTNU får midler til prosjektet «Exercised breastmilk: a kick-start for childhood obesity prevention».

Trine Moholdt, NTNU

Ved MF vitenskapelig høyskole får Moumita Sen ERC-millioner til prosjektet «Political Deification: Theorising from Asia».

Lavere antall søkere enn i 2021

Det er kamp om millionene fra ERC, bare rundt 14 prosent av de nær 3000 som søkte ble tildelt midler. Forskerne som tildeles millionene kommer fra 46 land, forskningen skal gjennomføres ved institusjoner i 26 land, hele 81 i Tyskland, deretter følger Storbritannia (70), Nederland (40) og Frankrike (39).

Moumita Sen, MF vitenskapelig høyskole.

Det høye antallet søkere er lavere enn i 2021, da det var et rekordhøyt antall. Ifølge tall Khrono får fra Forskningsrådet har det også vært et fall i antall norske søknader fra 96 i 2021 til 69 i 2022. Det høye antallet i 2021 forklares med at det var ett og et halvt år siden forrige utlysning.

Tallene viser videre at en høyere andel av de norske gikk videre til trinn to i 2022 enn i 2021, begge årene var andelen norske som gikk videre lavere enn den totale andelen søkere.

Mange på venteliste

Antallet forskere i Norge som får midler er lavere enn i 2021, da tildelingen ble kjent sto det ni forskere ved norske institusjoner på lista. Til sammen fikk 12 forskere i Norge slike stipender i 2021, i tillegg til de ni sikret to forskere seg midler etter å ha stått på venteliste, mens en person flyttet prosjektet sitt fra Tyskland til Norge.

Hele 70 av prosjektene som får støtte går som sagt til forskere ved institusjoner i Storbritannia. I en pressemelding fra ERC understrekes det at lista over mottakere ikke er endelig. Grunnen er at Storbritannia fortsatt ikke er sikret en assosieringsavtale for deltakelse i Horisont Europa, på grunn av striden om den såkalte Nord-Irland-protokollen.

Om assosieringsavtalen ikke er på plass innen kontraktene for stipendene må være signert om tre måneder, må de 70 forskerne Storbritannia flytte prosjektet til et land som deltar i Horisont Europa for å beholde stipendet.

Det står derfor mange prosjekter på venteliste, blant annet ett prosjekt ved UiT Norges arktiske universitet. Antallet stipender til forskere i Norge kan med andre ord bli høyere.

Powered by Labrador CMS