styremøte

HVL-styret startar dagen med frukostmøte om krigen

Universitetsnamn og søkjartal på agendaen i vest.

Frå dagens styremøte ved Høgskulen på Vestlandet. Møtet vert halde på Stord.
Publisert Oppdatert

Onsdag er det duka for årets tredje styremøte ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Sjå fullstendig saksliste her.

Dagens møtestad er Stord, nærare bestemt på Rommetveit, der me finn Noregs eldste noverande institusjon som tilbyr lærarutdanning.

Frukostmøte om krigen

Dagen på Stord startar rett nok før sjølve styremøte, klokka 08.15.

Då skal HVL-rektor Gunnar Yttri innleia eit frukostmøte i Trappeamfiet, som har fått namnet Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?

Resten av HVL-styret er på plass i amfiet som publikum, før dei ein dryg halvannan time etter tek fatt på styremøte, der det mellom anna Universitetsnamnet står på agendaen.

Som Khrono kunne melda i helga, er innstillinga at namnet på det komande universitetet skal vera Universitetet på Vestlandet.

Slik Khrono har forstått det, er det lite eller ingenting som tyder på at ikkje styret kjem til å vedta at nettopp dette blir namnet.

Søkjartal

Av andre vedtakssaker som skal handsamast denne onsdagen finn me etatsstyringsmøte 2020, status i strategiutviklingsarbeidet, styret si evaluering av eige arbeid og forslag om forretningsorden for styret ved HVL.

Søkjartal skal sjølvsagt også på bordet, men då desse ikkje blir offentleggjort før i dag, onsdag 27. april, er dei tilhøyrande sakspapira førebels unnateke offentlegheita.

Khrono er på plass på onsdagens styremøte, som kan sjåast ved å følgja denne lenka.

Powered by Labrador CMS