Publisering

Ingen enighet med stor­forlag — kan miste tilgang til flere tusen tidsskrifter

Norske institusjoner kan fra nyttår bli stående uten forlagsavtaler som omfatter rundt 6800 tidsskrifter.

Avtaler som omfatter flere tusen tidsskrifter går ut ved nyttå¨r.

Brussel (Khrono): Norge kan fra nyttår bli stående uten avtaler om åpen publisering med noen av verdens største forlag innen forskningspublisering.

I 2019 ble det forhandlet fram norske avtaler med en rekke forlag, også de største. Ved nyttår går disse ut og det er de siste månedene blitt forhandlet om nye avtaler.

Tidligere i år ble det signert en ny millionavtale med forlagsgiganten Elsevier, som varer ut 2024.

For forlagene Taylor & Francis, Springer Nature, Wiley og Sage er situasjonen en annen. De eksisterende avtalene med disse fire forlagene går ved nyttår og det er fortsatt ikke enighet om nye avtaler. Lykkes de ikke vil en stå uten avtaler med disse.

— Utgangspunktet er at vi gjerne vil ha på plass avtaler, men det må være avtaler som er i tråd med kravene som er satt. Vi er fortsatt i forhandlinger, sier spesialrådgiver Nils Andenæs i kunnskapssektorens tjenesteorgan Sikt til Khrono.

Lesetilgang og publisering

Avtalene det er snakk om er såkalte «publiser og les»-avtaler som skal sikre lesetilgang for ansatte ved institusjoner som er omfattet av avtalene, samtidig som de gjør det mulig for forskere å publisere med åpen tilgang i tidsskriftene.

En oversikt over avtalene på openscience.no viser at svært mange institusjoner deltar i de gjeldende publiseringsavtalene med disse fire forlagene, avtalen med Wiley har for eksempel over 60 deltakere, mens avtalen med Springer Nature har nær 60.

Andenæs legger ikke skjul på at det er en mulighet for at en blir stående uten avtaler med de fire etter nyttår.

— Det er en mulighet ja, sier han.

Det vil påvirke både lesetilgang og publisering. Ifølge Andenæs kan riktignok lesetilgangen bli opprettholdt, men bare for en periode.

— Mange av forlagene holder gjerne lesetilgangen åpen en stund, mens man er i forhandlinger. Det er helt opp til forlagene hva de ønsker å gjøre, men det er sannsynlig at lesetilgangen blir opprettholdt av forlagene noen uker etter nyttår, sier han.

Deretter kan det bli full stopp.

Omfatter flere tusen tidsskrifter

Det er ikke få tidsskrifter det gjelder, ifølge Andenæs omfatter avtalene med de fire forlagene omtrent 6800 tidsskrifter.

Men dette berører som sagt ikke bare lesetilgang, det berører publisering. Avtalene sikrer at forskere kan publisere med åpen tilgang til tidsskriftene som er omfattet.

Avtalen med Elsevier skal for eksempel sikre uavgrenset åpen publisering i «lukkede» tidsskrifter og rabatt for publisering i åpne. Uten avtaler er situasjonen en annen.

— Man kan selvsagt fortsatt publisere i tidsskriftene, men det kan ikke publiseres åpent tilgjengelig på samme måte som før, sier Andenæs.

Han viser til at det i henhold til blant annet Plan S er mulig å publisere åpent ved å deponere en versjon i et institusjonsarkiv.

«Publiser og les»-avtalene har vært i tråd med Plan S, som krever at all forskning finansiert av aktørene i Coalition S, deriblant Norges Forskningsråd og EU, må publiseres med åpen tilgang. Slike avtaler er ment som overgangsavtaler for å legge til rette for en overgang til åpen publisering, det er satt frist ved utgangen av 2024, da skal det være slutt på slike avtaler. Den nye avtalen med Elsevier varer nettopp ut 2024.

Pris og publiseringsbegrensninger

— Om det ikke blir avtale, da fortsetter forhandlingene over nyttår?

— Ja, det gjør de. Nå er ballen hos forlagene, så vi får se hva de kommer med, men ja, vi er fortsatt i en dialog.

Så hvorfor blir de ikke enige?

— Vi har mål vi skal forholde oss til, de kravene er ikke blitt nådd, sier Andenæs og forteller at det handler om både pris og publiseringsbegrensninger.

— Du har fortsatt begrensninger fra forlagenes side på hvor mange artikler som hvert år kan publiseres åpent tilgjengelig. De begrensningene ønsker vi ikke å ha i avtalene, sier han.

Det er også avtaler med en rekke andre forlag som går ut ved nyttår, men Andenæs forteller at de er blitt enige med disse og at det skal være på plass nye avtaler ved nyttår.

Khrono har tatt kontakt med de fire forlagene med spørsmål om hvorfor de ikke kommer til enighet og om de tror det vil komme på plass en avtale før året er omme.

En talsperson for Springer Nature skriver i en kommentar til Khrono at de «setter stor pris på samarbeidet med Sikt og kjenner en forpliktelse til å støtte alle norske forskere som ønsker å publisere åpent hos oss», men at de er i «pågående samtaler om fornyelsen og kan derfor ikke dele ytterligere informasjon på dette stadiet».

Powered by Labrador CMS