statsbudsjettet

Ingen overraskelser for byggprosjekter i budsjettet

Både NTNU og Universitetet i Oslo får fortsette med sine byggeprosjekter som forventet.

Fra prosjektet av Livsvitenskapsbygget september
Publisert Oppdatert

(Saken oppdateres)

Regjeringa foreslår 1450 millioner kroner til livsvitenskapsbygget og 525 millioner kroner til nytt vikingtidsmuseum, begge ved Universitetet i Oslo.

Blått bygg ved Nord universitet får 259 millioner kroner i forslag til statsbudsjett 2023.

Videre foreslår regjeringen 73 millioner kroner til videre prosjektering av NTNU Campussamling. Midlene blir i all hovedsak bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Også Ocean Space Centre i Trondheim får penger i forslag til statsbudsjett for 2023, i alt 1150 millioner kroner til bygging og inventar og utstyr. Pengene kommer både fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Skuffet i Bergen

Det kommer ingen midler til nybygg for Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. Rektor Margareth Hagen sier at hun er ekstremt skuffet over dette.

— Vi har ventet i 50 år på dette. Bergen er nøysom når det gjelder bygg, og disse studentene hadde virkelig fortjent det, sier hun.

Griegakademiet er en del av Kunstfakultetet ved Universitetet i Bergen.

Under lupen i Kunnskapsdepartementet

Det er flere bygg som står på vent i Kunnskapsdepartementet. I Stavanger venter de på oppstartpenger til Arkeologisk museum, her kommer det heller ikke penger i 2023, og regjeringen skriver i budsjettforslaget at de ikke går videre med dette prosjektet.

På vent er også nytt Odontologibygg ved Universitetet i Oslo, arealgjennomgang av Norges musikkhøgskole og nytt Tromsø-museum.

Ved UiT Norges arktiske universitet pågår det en opphetet strid mellom universitetet og departementet om hvem som skal ta ekstrakostnadene når bygg og prosjekter i regi av Statsbygg blir forsinket. Universitetet mener departementet må stå for dette, mens departementet har sagt nei og mener det må være universitetets ansvar. UiT har fått en ekstraregning på 150 millioner kroner, som ikke blir kompensert i forslag til statsbudsjett.

Rammene

NTNU campussamling ligger inne i budsjettet med en ramme på 6,08 milliarder kroner for et areal på i alt 91.000 kvadratmeter.

Ved Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo er spaden for lengst stukket i jorden, og rammen er 12,6 milliarder kroner.

Vikingtidsmuseet ligger inne med 2,4 milliarder til nybygg og ombygging, samt 310 millioner kroner til utstyr.

Nedjustert ramme for Tromsø museum

Videre ligger nybygg for universitetsmuseet i Tromsø inne med en nedjustert kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner, men de får ikke oppstartspenger i 2023.

Håpet er at det skal komme startbevilgning i 2024.

— Når de justerer ned rammen gir det oss noen utfordringer vi ennå ikke vet helt hvordan vi skal løse. Men vi skal snakke med Tromsø kommune og de andre partene, og jeg er sikker på at vi sammen skal få denne prosessen i gang, mot et museumsbygg i verdensklasse, sier UiT-rektor Dag Rune Olsen i en pressemelding.

Skrinlegger samlokalisering i Bergen

I forslag til statsbudsjett foresår regjeringen at man skal vurdere å skrinlegge prosjektet som innebærer samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen.

Det er Bergens Tidende som først omtalte saken.

Det heter i forslag til statsbudsjett at regjeringen skal utrede nærmere hvordan staten skal ivareta de bygningsmessige behovene til Havforskningsinstituttet, heter det i en pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Powered by Labrador CMS