Høgskolene er bekymret for at yrkesfagelever skal få mattetrøbbel hvis de får komme direkte inn på ingeniørfag gjennom samordna opptak. Foto: HiOA

Trosser uro for lite realfag og gir yrkesfag direkte adgang

I midten av juni behandlet Stortinget et forslag som gjør at yrkesfagelever kan starte direkte på en rekke ingeniørfag. De rødgrønne trosset faglige protester bla. fra høgskoler og trumfet saken gjennom.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er i Stortingsmelding nr 20/2013 - «På rett vei» forslaget om at yrkesfagelevene kan søke om opptak direkte på ingeniørfag gjennom samordna opptak ble fremmet. Meldinga ble behandlet i Stortinget fredag 14. juni. Forslaget har møtt massiv faglig motstand, og opposisjonen lover å reversere ordningen hvis de kommer i regjeringsposisjon etter valget.

Lover endring hvis de vinner valget

— Forslaget er både uansvarlig og uforståelig, sier stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (H).

Hun forteller at på høringen om meldingen var det bare LO som støttet dette ene forslaget i meldingen. Etter Aspakers syn har alle faglige råd gått i motsatt retning.

— Jeg kan si så mye at dette er garantert en sak vi vil reversere hvis vi kommer i regjeringsposisjon etter valget, lover Aspaker.

Studentene vil ikke være godt nok forberedt til studiene som venter dem.

Høyre, Frp, Venstre og KrF

— Etter mitt syn er vedtaket Stortinget etter alt å dømme kommer til å gjøre på fredag, en skandale. Man vil lure yrkesfagelever med fagbrev i hånda og nesten uten forkunnskaper i matematikk til å gå i gang med studier som selv elever med tunge forkunnskaper har utfordringer med å takle, sier Aspaker.

— Forslaget kommer fra LO som er en viktig støttespiller for regjeringen. Det er den eneste forklaringen jeg kan komme på for at regjeringen trumfer dette gjennom mot alle faglige råd.

Aspaker forteller at sist mandag diskuterte Stortinget Forskningsmeldingen. Da kom man ut med et enstemmig forslag om at det skal lages en melding om kvalitet i høyere utdanning.

— Det er et paradoks at regjeringen tvinger igjennom dette forslaget når de på mandag stemte for opposisjonens forslag om kvalitet i utdanningen, sier Aspaker.

Mindretallet skeptiske

Høyre har med seg både Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i sin markering mot forslaget fra regjeringen. De fire partiene utgjør mindretallet i utdanningskomiteens innstilling som ble lagt fram i forrige uke. Mindretallet skriver at de er bekymret for konsekvensene av forslaget. De viser til den massive motstand som kom fram rundt høringen på meldingen 15. april i år.

Mindretallet skriver også at forslaget vil gå ut over kvaliteten i tilbudet til studentene, da studentene ikke vil være godt nok forberedt til studiene som venter dem. De påpeker at de ikke kan se at forslaget bidrar til å styrke yrkesfagenes status.

41 prosent frafall

Mindretallet viser til at frafall i høyere utdanning er stort, 41 prosent ifølge SSBs rapport «Gjennomstrømning i høyere utdanning, 2010/2011».

De påpeker at elever som kommer inn på utvalgte studier i dag har minimum 15 timer matematikk i uka, mens elever som etter forslaget skal kunne få opptak bare har 3 timer matematikk i uka. Mindretallet tror elevene utifra det svake matematikkgrunnlaget vil slite med å klare seg i studiene, og at frafallet dermed vil øke.

Trekke fram positive erfaringer med y-veier

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at erfaringene med y-veien er gode, og er derfor positive til at det åpnes for flere veier fra yrkesfaglig utdanning til høyere utdanning.

På områder hvor det åpnes opp for overgang fra yrkesfaglig utdanningsprogram til høyere utdanning, kommer kandidaten ofte fra et svært kunnskapsintensivt miljø, og mange bedrifter er i dag verdensledende innenfor sitt felt.

Ved å åpne for at flere med fagbrev kan søke seg inn i høyere utdanning, mener flertallet at dette er med på å anerkjenne den kompetansen en lærling bygger opp gjennom to år i skole og to år i bedrift, alternativt gjennom en vekslingsmodell mellom skole og bedrift. Flertallet tror at dette vil gjøre det mer attraktivt å søke seg til yrkesfaglige utdanningsprogram, fordi barrierer og stengsler mellom ulike utdanningsområder brytes ned.

Flertallet viser til forslaget om Samordna opptak til ingeniørutdanninger, yrkesfaglærerutdanninger og utdanning innenfor naturbruk, og mener det er positivt at de med fagbrev gis flere muligheter til å ta høyere utdanning. Flertallet viser til at flere av de største partene i arbeidslivet støttet forslaget under høringen.

Bekymret dekan

Forslaget fra Halvorsen har også bekymrert dekanene på landets tre største ingeniørutdanninger. De er sikre på at redusert inntakskvalitet i realfag gir lavere gjennomstrømning og færre fullførte kandidater med ingeniørutdanning, og har kommet med en felles uttalelse på saken.

— Strykprosenten i matematikkemnene i ingeniørutdanningen er allerede i dag en utfordring for flere utdanningsinstitusjoner, poengterer Petter Øyan, dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved HiOA. Han legger til at studier som er gjennomført ved ingeniørutdanningen i Bergen viser at en tredel av studentene oppgir problemer med realfag som hovedårsak til at de slutter.

— Høgskolen støtter at det videreutvikles utdanningsløp som sikrer dyktige håndverkere muligheter til å bli gode ingeniører, men vi mener at dette gjøres bedre gjennom dagens virkemidler. På HiOA tilbyr vi både ettårig forkurs og tresemesterordning. Disse tilbudene er meget populære og fungerer som gode alternative veier inn i ingeniørfag, sier Øyan.

— Disse ordningene kan med fordel styrkes og utvides, mener Øyan.

NITO studentene reagerer

I en uttalelse poengterer NITO studentenes leder at Stortinget vil raserer ingeniørutdanningen og Y-veien med å åpne for fagbrev som opptaksgrunnlag for ordinært ingeniørutdanning.

— Dette er å underkjenne både yrkesfaglig og studiespesialiserende kompetanse fra videregående skole, sier Steinar Pedersen, leder i NITO Studentene.

I et blogginnlegg hos NITO Studentene oppfordrer Pedersen politikerne til å snu:

«Kjære Stortingspolitikere – det er ikke for sent å snu! Behold Y-veien for en fremtidsrettet ingeniørutdanning i Norge, og forkast forslaget om opptak til ordinær ingeniørutdanning på bakgrunn av yrkesfagutdanning. La oss fortsette på den positive veien for en forbedret ingeniørutdanning i Norge.»

Fra rektoratet

Høgskolen i Oslo og Akershus var til stede under høringen og også rektoratet finner grunn til uro over forslaget i meldingen. Prorektor Olgunn Ransedokken skrev blant annet i rektoratets blogg i april:

«Ett av forslagene fant vi likevel grunn til å problematisere. Det foreslås blant annet å gi elever med bestått fag- og yrkesopplæring rett til påbygging til generell studiekompetanse (GSK). Dette henger dårlig sammen med forslaget om å gi elever med relevante fag- og svennebrev – men uten påbygging til generell studiekompetanse – mulighet til å søke opptak til høyskoler og universitet gjennom Samordna opptak (SO) til ingeniørutdanninger, yrkesfaglærerutdanninger og utdanninger innenfor naturbruk.

Vi mener forslaget vil kunne få konsekvenser for høyere utdanning med hensyn til Frafall, Studiekvalitet og Ressurser. Vi frykter at frafallet innenfor høyere utdanning, som allerede er en utfordring, vil øke. En senkning av opptakskrav kan forsterke dette problemet ytterligere, når de grunnleggende forutsetningene hos studentene mangler. – Det er viktig å understreke at dette forslaget, nasjonalt opptak uten krav om tilrettelegging, ikke må forveksles med dagens etablerte y-veier, som er spesialtilpassete opplegg med lokale opptak. Dagens y-veier forutsetter relevant praksis og relevant fag-/ svennebrev, og det må være opp til de aktuelle fagmiljø å vurdere relevans – altså lokalt opptak.»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS