Internasjonale studenter og tildeling av studentboliger

Lederne for Velferdstinget og Samskipnaden i Oslo og Akershus klargjør her tall og fakta rundt studentboliger i osloregionen, og fastslår at det er studentene selv som bestemmer prioriteringen av ledige boliger.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er mange tall og begreper å holde orden på i debatten i kjølvannet av Dagsrevyens innslag om internasjonale studenter og studentboliger den 26. oktober.

Som ledere for Velferdstinget og hovedstyret for Samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) ønsker vi å klargjøre hvordan prioriteringen av studentboliger skjer, hvilke prinsipper som ligger til grunn og hva som er den faktiske situasjonen i Osloregionen.

Det er studentene som prioriterer. La oss slå det fast med en gang. Det er studentene i Oslo og Akershus som bestemmer prioriteringen av SiOs studentboliger. Velferdstinget innstiller prioriteringene av studentboliger. SiOs hovedstyre, hvor studentene har flertall, fatter den endelige beslutningen. Tildelingsreglene er oppe til diskusjon med jevne mellomrom, enten det gjelder prioritering av grupper, aldersgrenser eller maksimal botid. Vi mener det er helt avgjørende at det er studentene selv som får gjøre prioriteringene.

Hvorfor internasjonale studenter og førsteårsstudenter? Studentboliger skal være et supplement til det ordinære boligmarkedet. Vi har valgt å prioritere det vi anser som de mest sårbare studentgruppene på boligmarkedet. Derfor har internasjonale studenter og førsteårsstudenter prioritet i dag.

Er det 70 % eller 39 % internasjonale studenter i boligene? De to tallene som har gått igjen i debatten viser to forskjellige ting. Begge er korrekte, men både «teller» og «nevner» i brøken er forskjellig, så de er ikke direkte sammenliknbare.

Det er studentene i Oslo og Akershus som bestemmer prioriteringen av SiOs
studentboliger.

Tone Standal Vesterhus og Aleksander Gjøsæter

La oss ta 70 % tallet først. SiO hadde i høst 3000 ledige studentboliger å tilby de nye studentene. Av disse gikk cirka 2100 studentboliger til internasjonale studenter etter avtale med lærestedene. Det utgjør cirka 70 % av de ledige boligene.

Hva da med tallet 39 %? Dette tallet er hentet fra boligregisteret til SiO og viser andelen av alle leietagerne til SiO som har registrert annen nasjonalitet enn norsk per 20. oktober. Dette omfatter utvekslingsstudenter, men også andre studenter med annen nasjonalitet. Andelen varierer gjennom året, og tallet er på det høyeste på denne tiden av året. Dette tallet viser altså andelen med andre statsborgerskap samlet sett for alle boligene til SiO.

Kommer alle nye SiO-boliger til å gå til internasjonale studenter? SiO har konkrete planer for nye studentboliger på Kringsjå, i Nydalen, på Blindern og på Vulkan. Det vil gi inntil 3000 nye studentboliger å fordele.

Antallet internasjonale studenter som får SiO-bolig etter avtale med lærestedene har ligget stabilt på rundt 2100 i fire år.  Det er ingen økning. Det er studentene som har hånden på rattet i prioriteringen gjennom Velferdstinget og flertallet i SiOs hovedstyre. Vi er til for alle grupper av studenter i Osloregionen, og det ligger til grunn for prioriteringene våre. Også i fremtiden.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS