Kritisk kamp om faglig kompetanse

Alle faglig ansatte som rekrutteres fra nå av må ha doktorgrad, i tillegg til at mange av dagens ansatte som ikke har doktorgrad må slutte for at HiOA skal nå målet om at 60 prosent av de faglig ansatte skal ha førstekompetanse innen 2015.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den tidligere hemmeligstemplede, men nå frigitte revisjonsrapporten fra PriceWaterhouse Coopers er sterkt kritisk til om Høgskolen i Oslo og Akershus kan greie å nå målet om at en større andel av de faglig ansatte skal ha førstekompetanse, noe som i de fleste tilfellene vil si doktorgrad. I rapporten kommer det fram at de tror HiOA vil tape i rekrutteringskampen mot Universitetet i Oslo (UiO) og internasjonalt. Khrono har fått innsyn i en sladdet versjon av rapporten der kildene som er intervjuet ikke er navngitt.

I 2012 var andelen med førstekompetanse på HiOA 43,8 prosent, mens målet er at andelen skal opp i 60 prosent i 2015. Målet er satt for at høgskolen skal nå sin ambisjon om å bli universitet.

Ansatt internasjonal rekrutterer

HR-direktør ved HiOA Geir Haugstveits kommentar er at han er positiv til rapporten og ser det som viktig å avklare de ledelsesmessige og organisatoriske utfordringene som belyses.

— Vi følger opp i tett samarbeid med fakultetene som har tilsettingsmyndighet. Vi har også ansatt en medarbeider hos oss som skal jobbe med internasjonal rekruttering sammen med fakultetene, sier han.

Det kommer til å bli økt kamp om talentene fram til 2020 og rekrutterings=risikoen kommer til å øke i sektoren.

Intern revisjonsrapport

Rapporten ble lagt fram bak lukkede dører på høgskolestyrets møte i juni. Etter å ha klaget på manglende innsyn, har Khrono nå fått tilgang til rapporten, som er laget av revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) for internrevisjonen ved HiOA.

Kritisk eller høy risiko ved 17 av 21 institutter

I rapporten slås det fast at det ikke er mulig å nå dette målet med mindre alle faglig ansatte som rekrutteres fra nå av har doktorgrad, i tillegg til at mange av dagens ansatte som ikke har doktorgrad slutter.

PwC har gjort en risikoanalyse der det er tatt hensyn både til andel ansatte med førstekompetanse og alderen på disse. Den viser at risikoen er kritisk og tiltak må settes inn umiddelbart ved 12 av 21 institutter ved høgskolen. Ytterligere fem institutter har høy risiko og behov for tiltak, tre har moderat risiko og anbefales tiltak, mens bare ett eneste institutt ligger så godt an at risikoen er lav og ingen tiltak nødvendige. Det er Institutt for økonomi og administrasjon, der andelen med førstekompetanse er 70 prosent og bare 16 prosent av disse er eldre enn 60 år.

Aldersutfordring

Problemet er imidlertid ikke bare andelen med førstekompetanse, men også alderen på disse. Ved Institutt for yrkesfag er for eksempel 70 prosent av de som har førstekompetanse over 60 år. For høgskolen under ett er 36 prosent av faglig ansatte over 60 år og de fleste av disse vil slutte innen 2015.

Rapporten viser at bare seks av høgskolens 21 institutter har nådd målet om minst 60 prosent førstekompetanse blant de faglig ansatte.

Lavest ligger Institutt for radiografi og tannteknikk med 23 prosent, mens Institutt for industriell utvikling topper listen med 77 prosent førstekompetanse.

(Skjemaet, som er hentet fra revisjonsrapporten, viser andel med førstekompetanse ved de 21 instituttene ved HiOA, hvor stor andel av disse som er over 60 år og hvor det er mest kritisk å sette inn tiltak. Kilde: PricewaterhouseCoopers (PwC) )

Ansatt internasjonal rekrutterer

HR-direktør ved HiOA Geir Haugstveit er positiv til rapporten og ser det som viktig å avklare de ledelsesmessige og organisatoriske utfordringene som belyses.

— Vi følger opp i tett samarbeid med fakultetene som har tilsettingsmyndighet. Vi har også ansatt en medarbeider hos oss som skal jobbe med internasjonal rekruttering sammen med fakultetene, sier han.

Rapporten ble lagt fram bak lukkede dører på høgskolestyrets møte i juni. Etter å ha klaget på manglende innsyn, har Khrono nå fått tilgang til rapporten, som er laget av revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) for internrevisjonen ved HiOA. 

Konkurranse om doktorander

Det er flere grunner til at PwC mener det er lite sannsynlig at HiOA kommer til å nå målet om 60 prosent førstekompetanse innen 2015. For det første viser PwC til at det er stor konkurranse om folk med doktorgrad, spesielt i Oslo og Akershus. Blant annet er 55 prosent av alle professorer ved Universitetet i Oslo (UiO) over 60 år, noe som vil utløse stor etterspørsel etter nye ansatte med førstekompetanse der.

«Denne risikoanalysen understreker at det kommer til å bli økt kamp om talentene fram til 2020 og at rekrutteringsrisikoen kommer til å øke i sektoren. Denne risikoen er sannsynligvis større for HiOA,», står det i rapporten.

HiOAs planer om mer internasjonal rekruttering levnes små sjanser i revisjonsrapporten.

«Det er en interessant tilnærming og faller naturlig inn i forlengelsen av HiOAs målsetting om å bli et internasjonalt ledende universitet. Dette er imidlertid et utfordrende marked, og analyser tyder på at potensialet er lite. Alle europeiske land sliter med det samme som Norge,» står det.

For dårlig arbeid

Ifølge rapporten blir det arbeidet for dårlig med disse utfordringene både i HR-avdelingen sentralt og ved fakultetene. Den overordnede strategien er god nok, men gjennomføring og konkretisering er mangelfull og oppfølging av fakultetene for dårlig, heter det. Ledelsen ved HiOA blir anbefalt å komme med klarere føringer og etablere tydeligere styringsmål som HR-funksjonen kan bygge på, for eksempel hvilket ambisjonsnivå hvert enkelt institutt skal ha.

I rapporten blir det foreslått en rekke tiltak som kan bedre prosessen med å rekruttere faglig ansatte. Blant annet at strategien konkretiseres, basert på ledelsens planer for hvilke institutter som skal vokse og hvilken andel faglig ansatte de skal ha. HR sentralt anbefales å utarbeide et overordnet styringsdokument, som skal omfatte prinsipper, roller, ansvar og framgangsmåter.

Konkrete forslag er at alle fakultetene utarbeider langsiktige bemannings- og rekrutteringsplaner, og at stipendiatene pleies for å bedre rekrutteringsgrunnlaget til de faglige stillingene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS