Studiestøtte

Jobber med en helt ny låneordning for denne student­gruppen

Veien til å få innvilget studiestøtte, kan bli lettere for voksne som ønsker å gjennomføre korte og fleksible utdanninger mens de er i jobb.

I fremtiden kan det bli enklere å få studielån for dem som ønsker å utdanne seg ved siden av det å ha jobb og barn. Dette er et illustrasjonsfoto.

— Vi må sikre at Norge har den kompetansen vi trenger for å møte framtidens utfordringer, og vi må sørge for at flest mulig kan ta utdanning.

Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Sandra Konstance Nygård Borch  på besøk på Universitetsbibioteket i Bergen
Kunnskapsdepartementet og Sandra Borch lanserer ny låneordning.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utvikler Lånekassen nå en ny ordning for lån til voksne som vil ta korte og fleksible utdanningstilbud mens de er i jobb.

— Målet er at flere skal få råd til å studier ved siden av jobb. Vi må legge til rette for læring gjennom hele livet, uansett hvor i landet du bor og uavhengig av hva arbeidsgiveren din finansierer, sier Sandra Borch.

— Tilpasset voksne mennesker

Dagens utdanningsstøtteordning er tilrettelagt for de som tar utdanningsløp på heltid eller deltid som varer i minst ett semester. 

Det nye lånet er tiltenkt en målgruppe som i dag ikke får ordinært lån og stipend gjennom Lånekassen, beskrives det i pressemeldingen.

Fakta

Forslag om ny låneordning

  • Kunnskapsdepartementet foreslår at det for særlige ordninger kan beregnes renter av utdanningslån under utdanningen dersom dette er fastsatt av Stortinget.
  • Hovedregelen i utdanningsstøtteloven om rentefritt lån foreslås ikke endret, og for elever og studenter som mottar lån under den ordinære utdanningsstøtteordningen er det ikke aktuelt at loven åpner for rentebelastning fra et tidligere tidspunkt.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

— Det er kostbart å ta fri fra jobb for å ta utdanning og det er mange som har ikke har råd til det. Derfor mener vi det er viktig at vi får på plass en egen låneordning som er mer fleksibel enn den vanlige utdanningsstøtteordningen, og som er bedre tilpasset voksne mennesker som trenger å fylle på kompetanse, men har jobb, familie og boligforpliktelser, sier Borch.

Rentefritt

Det nye studielånet skal gis ved utdanninger som varer kortere enn ett semester og man skal ikke være bundet til månedlige utbetalinger, men kan velge utbetalingsfrekvens mer selv.

I forbindelse med utviklingen av det nye lånet, sender Kunnskapsdepartementet på høring forslag til lovendring som åpner for at det kan løpe renter på utdanningslån mens man er under utdanning. Dette vil kun gjelde for særlige ordninger, og dersom Stortinget slutter seg til det.

— Lån fra Lånekassen skal fortsatt være rentefritt i studietiden for alle vanlige studenter i bachelor- og mastergrad og høyere yrkesfaglig utdanning. Det er et viktig prinsipp, sier forskning- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Powered by Labrador CMS