Styremøte UiA

Jussprofessor reagerer på at styringsform diskuteres bak lukkede dører

Universitetet i Agder har styremøte onsdag, men den viktigste saken ble tatt på et lukket seminar i forkant. — Helt urimelig at dette blir behandlet som et slags internt anliggende i en liten gruppe, sier jussprofessor.

Styret ved UiA bruker et lukket seminar i forkant av styremøtet til å diskutere en meget viktig sak - nemlig hvilken styringsmodell universitetet skal ha framover. — Antakelig vil de ha denne delen lukket fordi de syns det er for ubehagelig at uenigheter blir eksponert mer enn nødvendig, sier Jan Fridthjof Bernt.
Publisert Oppdatert

Saken er oppdatert med Sunniva Whittakers kommentarer.

Universitetet i Agder har styremøte onsdag 15. juni, etter at det har vært et lukket styreseminar dagen før.

Møtet kan følges her 15. juni fra kl. 9.

Den kanskje viktigste saken som står på sakskartet er en innledende diskusjon om hvilken styringsform Universitetet i Agder skal ha fra 1. august 2023.

Saken står fortsatt på agendaen for styremøtet 15. juni, men som Khrono har skrevet har UiA-ledelsen valgt å ta denne saken på det lukkede styreseminaret dagen i forveien.

Ifølge styreleder og rektor Sunniva Whittaker er begrunnelsen for å ta diskusjonen om styringsform lukket, blant annet er å få en fri diskusjon.

Styreleder og rektor Sunniva Whittaker sa nylig til Khrono at saken tas bak lukkede dører på seminaret for å sikre at styremedlemmene får ha en fri diskusjon seg imellom rundt det eksisterende saksgrunnlaget for denne viktige saken, stille sine spørsmål og sammen finne ut hva man ønsker seg av ytterligere grunnlag før vedtakssaken 14. september.

En intern høring viser stort flertall for å fortsette med valgt rektor. Da forrige styre gjorde tilsvarende vedtak for fire år siden ble det knapt flertall, 6 mot 5, for å fortsette med valgt rektor.

Ingen grunn til at det skal være hemmelig

Professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), Jan Fridthjof Bernt mener det er svært betenkelig at styret velger å ha en så vesentlig diskusjon bak lukkede dører.

— Hvis noe skal diskuteres åpent i et styremøte, bør man ikke ha en del av møtet lukket. Det vil på mange måter ta vekk litt av vitsen med at møtet er åpent, sier Jan Fridthjof Bernt til Khrono.

Han er ekspert på Universitets- og høyskoleloven — og viser til at det her står at styrets møter skal holdes for åpne dører. Ifølge Bernt gjelder dette uavhengig av om man kaller det for et seminar, et formøte eller lignende.

— Et møte i styret er rett og slett når styremedlemmene møtes og behandler saker som angår styret. Denne regelen gjelder uansett, sier han.

Styret kan i noen få tilfeller likevel vedta at deler av et møte skal være lukket, men da er det spesielle krav som trer inn, ifølge Bernt.

— Da må man anta at det er snakk om informasjon som universitetet har et legitimt behov for å holde hemmelig. Jeg oppfatter dette som klart utenfor det denne unntaksregelen tar sikte på. Antakelig vil de ha denne delen lukket fordi de syns det er for ubehagelig at uenigheter blir eksponert mer enn nødvendig, sier han.

Kontroversielt spørsmål

At selve vedtaket ikke skal skje før et møte i september mener ikke Jan Fridthjof Bernt har noe å si.

— Det er ikke vedtaket man har behov for å skjerme bak lukkede dører. De skjuler så å si begrunnelsen for det man bestemmer seg for. De skjuler også den interne diskusjonen som har gått underveis. Dette er noe allmennheten har interesse i å vite, sier han.

Bernt mener også at de som har valgt de ulike styremedlemmene har et legitimt behov for å vite hvordan disse forvalter sitt verv.

— Hvis alt blir forhåndsinnpakket i en spiselig konklusjon, vet de egentlig ikke det, sier han.

— Er det et paradoks at det er akkurat universitetsdemokrati som diskuteres bak lukkede dører?

— Ja, jeg reagerer på at man skal diskutere noe såpass grunnleggende som dette. Hvilken styringsform man skal ha er et spørsmål som er politisk kontroversielt både på utdanningsinstitusjonen og i samfunnet for øvrig. Da er det helt urimelig at dette blir behandlet som et slags internt anliggende i en liten gruppe. Her burde alle blitt invitert til å være med, fullt ut, sier han.

Whittaker: — Bernt tar feil

Rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, har kommet med en skriftlig uttalelse til Jan Fridthjof Bernts utspill:

— Det er helt legitimt for styrer ved universiteter å ha seminarer hvor man blant annet kan sørge for at man har gode grunnlag for framtidige viktige strategiske saker, og det var det UiAs styre gjorde tirsdag. Professor em. Bernt tar feil i sine påstander om at styret har valgt å forberede saken for å unngå ubehageligheter, at styret skjuler begrunnelsen for vedtak og at saken blir forhåndsinnpakket i en spiselig konklusjon.

— Vi har lagt ut både agenda for seminaret og saksdokumentene ut til offentligheten. Styret er sammen fullt forberedt på å diskutere de ulike forslagene til vedtak i det åpne septembermøtet. Til de som eventuelt er redde for at dette nå er ferdig diskutert og konkludert, kan jeg forsikre om at dette styret ikke vil være redde for å synliggjøre sine standpunkt og uenigheter når saken skal vedtas i september.


På sakskartet:

På møtet 15. juni skal styret også gjøre endelig vedtak om studieporteføljen for studieåret 2023/24. På forrige styremøte vedtok styret å etablere noen nye studieprogrammer fra 2023, blant dem fire nye masterprogrammer, men også å legge ned noen programmer, blant dem den treårige faglærerutdanningen i rytmisk musikk.

 • Styrets dialogmøte med Senter for intelligent signalbehandling og trådløse nettverk, Wisenet
 • Strategisk studieporteføljegjennomgang del 2
 • Studieportefølje 2023/2024
 • Utdannings- og forskningsmelding 2021 – behandling i universitetsstyret
 • Endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder våren 2022
 • Handlingsplan for internasjonalisering
 • Virksomhetsrapport første halvår 2022
 • Prosjekt om arbeidslivsrelevans og livslang læring – orientering
 • Styreseminar 14. juni – Agenda
 • Styringsform ved UiA – innledende diskusjon (NB: Denne saken ble tatt på det lukkede styreseminaret 14. juni)
 • Informasjonsutveksling
 • Diverse kallelser til stillinger som professorer og førsteamanuensis
 • Lokale lønnsforhandlinger 2022 – forhandlingsfullmakt – Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14
 • Styrets egenevaluering (Også denne saken ble tatt på styreseminaret dagen før)

Sakspapirene kan leses her

Endringslogg: kl. 10.34, 15.06.22 ble saken oppdatert med Sunniva Whittakers kommentarer.

Powered by Labrador CMS