Sosiale medier

Kalte inn til TikTok-møte: — Ikke fremmed for å gjøre en ny vurdering

Universitetet i Sørøst-Norge inviterte studentambassadørene som styrer universitetets TikTok-konto til møte.

Universitetet i Sørøst-Norge bruker Tiktok for å nå ut til studentene, men følger den pågående debatten tekk og er ikke fremmed for å avvikle bruken.

— Da vi valgte å ta i bruk TikTok var det fordi vi så at det var en raskt voksende kanal som hovedsakelig de unge tok i bruk, sier kommunikasjons- og markedsdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge, Reidun Mangrud, til Khrono.

Som Khrono skrev torsdag, er de fleste høyere utdanningsinstitusjonene i Norge på TikTok. Mens Politihøgskolen vurderer å avvikle TikTok-kontoen, er andre, som Universitetet i Agder, i ferd med å trappe opp.

Ved USN er det er en liten gruppe studentambassadører som har ansvaret for å oppdatere universitetets TikTok-kanal. Studentene har selv søkt om å få denne oppgaven, og logger seg på USN-kontoen og publiserer videoer når de selv ønsker.

— Kanalen skal hovedsakelig gi et innblikk i livet som student ved USN. Vi ønsker å være synlige der de unge er, siden hovedmålgruppen vår for studentrekruttering er mellom 18 og 25 år, og vi ser at vi ikke lenger når dem i like stor grad på for eksempel Facebook, sier Mangrud.

Følger med på debatten

I kjølvannet av all oppmerksomheten rundt den kinesiske appen den siste tiden, ble studentene som har tilgang til USN-kontoen invitert til et møte med personvernombudet ved universitetet denne uken. Møtet var et tiltak for å øke bevisstheten rundt personvern.

Når det gjelder sikkerheten, så støtter vi oss på de nasjonale sikkerhetsmyndighetene. Dersom de gir oss råd når det gjelder bruk av TikTok, vil vi selvsagt rette oss etter det.

Sunniva Whittaker, leder universitets- og høgskolerådet

— Det handler om hvilke data appen lagrer og hvordan man som bruker kan begrense dette, sier Mangrud.

Hun legger til at USN følger nøye med på debatten som går om TikTok i disse dager.

— Vi er ikke fremmed for å gjøre en ny vurdering av vår tilstedeværelse på TikTok, sier kommunikasjons- og markedsdirektøren.

Dette kan øke skadepotensialet

Håvard Dagenborg er professor ved UiT Norges arktiske universitet, og forsker blant annet med informasjons- og kommunikasjonsvitenskap og sikkerhet og sårbarhet innenfor dette.

— Det er ikke slik at en app automatisk får tilgang til alt innhold på en telefon. Både Android og iOS har gode mekanismer for å isolere apper fra hverandre, påpeker Dagenborg.

— Å se TikTok-videoer avslører i hovedsak personlige preferanser og holdninger, som kanskje er mindre bekymringsfullt for en arbeidsgiver. Gir man appen tilgang til kamera, mikrofon, mediabibliotek eller kontaktlister, er skadepotensiale større, sier professoren.

UHR har ikke diskutert

Rektor ved Universitetet i Agder (UiA) og leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR), Sunniva Whittaker, sier til Khrono at TikTok så langt ikke har blitt diskutert i UHR-sammenheng.

Sunniva Whittaker sier at UHR ikke har hatt TikTok oppe som eget tema i møtene sine.

Hun mener det må være opp til hver enkelt utdanningsinstitusjon å vurdere hvilke apper som skal brukes, og poengterer at det er viktig å nå ut til potensielle søkere der de er, for eksempel i sosiale medier.

— Når det gjelder sikkerheten, så støtter vi oss på de nasjonale sikkerhetsmyndighetene. Dersom de gir oss råd når det gjelder bruk av TikTok, vil vi selvsagt rette oss etter det, sier Whittaker.

— Jeg blir veldig overrasket dersom noen av universitetslederne bruker for eksempel TikTok som hovedkanal for å ytre sine meninger, fortsetter UHR-lederen og UiA-rektoren.

Powered by Labrador CMS