Omorganisering

Kan få ny rektor og prorektor — uten å lyse ut stillingene

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (Krus) omorganiseres, med mål om å bli akkreditert som høgskole.

Krus er nå i gang med en omorganisering, som skal tre i kraft 1. august.
Publisert Oppdatert

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (Krus) vil søke om å bli såkalt akkreditert høgskole. Det innebærer at høgskolen selv vil kunne opprette studietilbud, uten å søke om godkjenning.

Men det innebærer også at Krus må oppfylle en rekke krav til styring og kvalitet. Derfor er Krus i gang med en omorganisering som skal tre i kraft 1. august.

Krus ledes av direktør Kristina Lægreid. Hun fikk direktørjobben så sent som i fjor sommer, som den utvalgte av 13 søkere. Nå er det klart at Krus vil diskutere med Kriminalomsorgsdirektoratet som styrer høgskolen om ikke Lægreid heller bør kalles rektor.

— Blir du rektor eller direktør?

— Det vet jeg ikke ennå, for Kriminalomsorgsdirektoratet er vårt styre. De har ansvar for lederstillinga og tittelen på den. Men vi kommer til å sette i gang en prosess knyttet til aktuell stillingskode. Vi ønsker å tilpasse oss UH-sektorens benevnelser, sier Lægreid til Khrono.

Krus er unntatt flere bestemmelser i universitets- og høgskoleloven. Blant annet gjelder ikke UH-lovens bestemmelser om styre, ledelse og ansettelsesforhold.

Kristina Lægreid, direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

— Er direktørjobben og rektorjobben samme type jobb?

— Ja, for vår del er det det. Vi er en liten høgskole sammenligna med andre, og vi vil fortsatt ha enhetlig ledelse. forteller Lægreid.

— Hvilken erfaring har du som UH-leder og rektor?

— Jeg har vært ved Krus i noen år i flere omganger, og jeg har pedagogikk i fagkretsen min. Jeg har lang erfaring fra ulike lederstillinger og kan mye om kriminalomsorg. Vi er en profesjonsutdanning der det er viktig å sikre sterk kobling mellom utdanning og yrke noe jeg håper og tror jeg kan bidra til. Og så har jeg mange gode folk rundt meg som kan mye om UH-sektoren. Til sammen utfyller vi hverandre.

Får med seg prorektor for forskning

Det er ikke bare rektorstillingen som skal bekles i en ny høgskole som vil ligne mer på de andre høgskolene og universitetene.

Høgskolen vil legge ned dagens forskningsavdeling og slå den sammen med studieavdelingen i «Institutt for kriminalomsorgsstudier». Men Lægreid sier det ikke vil gå på bekostning av forskningen, og som et ledd i dette ansettes en prorektor for forskning i 50 prosents stilling.

Heller ikke prorektorjobben lyses ut. Lederen for forskningsavdelingen, Berit Johnsen, blir prorektor ved siden av å skulle forske selv.

— Vi ønsker å ha en prorektor for forskning, for å sikre høyt fokus på forskningens egenverdi, slik det ikke «drukner» i studiene. Vi vil blant annet gjennom dette synliggjøre den gode og viktige forskningen som gjøres ved Krus. Det ble klart at dagens forskningssjef har rettskrav på stillingen som prorektor. En stor del av oppgavene fortsetter som i dag. Men stillingen som instituttleder skal lyses ut, forklarer Lægreid.

— Dere legger ned dagens forskningsavdeling. Hvordan skal dere ivareta forskninga?

— Det nye organisasjonskartet innebærer å legge ned avdelinga i dagens form, men samle studier og forskning i et nytt institutt for å sikre forskningsbasert undervisning. Vi vil dermed samle et større fagmiljø for å sikre robusthet og bedre integrering mellom forskning og undervisning.

Flytter på ansatte i løpet av sommeren

Gjennom sommeren vil alle ansatte ved Krus bli plassert i ny organisering. Etter at fagforeningene ga sin tilslutning til ny organisasjon tar det altså bare litt over tre måneder før den skal iverksettes. Det kan virke som en rask omstilling, men ifølge Lægreid har tankene om en omorganisering pågått siden en gjennomgang i 2016.

— Hvorfor er det viktig for dere å bli en akkreditert høgskole?

— Det er viktig for oss fordi vi på sikt vil utvikle egne studier og at vi ønsker å styrke oss som en fremtidsrettet høgskole. Det er et mål for oss å på sikt kunne tilby en 3- årig bachelor som grunnutdanning, sier Lægreid.

— Politihøgskolen har hatt en lenger diskusjon om autonomi og forholdet mellom styret og «eierdepartement» (Justis- og beredskapsdepartementet). Når også Krus nå søker seg nærmere UH-sektoren i organisering og titler samt vil styrke forskningen — hvilke hindre eller utfordringer ser du i å være underlagt Kriminalomsorgsdirektoratet og igjen Justis- og beredskapsdepartementet?

— Det er fortsatt svært viktig for oss å beholde nærheten til praksisfeltet som hører til i justissektoren. Vi er formelt sett en del av justissektoren, samtidig som det i forbindelse med arbeidet knyttet til en søknad om institusjonsakkreditering kan bli aktuelt å ta selve styreorganiseringen opp til diskusjon. En slik vurdering vil i så fall gjøres sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet, som jeg opplever at vi har en ryddig og god dialog med i forbindelse med omorganiseringen og bakgrunnen for denne.

Powered by Labrador CMS