leter etter studenter

Kåre Willochs minnestipend deles ut til studenter for første gang

For aller første gang skal minnestipendet deles ut. Nå nærmer det seg fristen for å søke.

Kåre Willoch på landsmøtet til Høyre i 2019. Han gikk bort i desember 2021 , og nå skal et stipend deles ut til studenter i hans navn.
Publisert

— Dette er et stipend i Kåre Willochs ånd. Han var et menneske og en politiker som i høy grad baserte sine verdier på gode holdninger og standpunkt forankret i kunnskap. Han var opptatt av kunnskapsbasert politikk, sier Kristin Clemet, leder av stipendkomiteen.

Høyre-nestoren gikk bort 6. desember 2021. For å hedre hans minne annonserte Høyre i april opprettelse av Kåre Willochs minnestipend, et stipend på 50.000 kroner som årlig skal deles ut til yngre personer som er i gang med mastergradsarbeid. 1. juli går fristen ut for å sende inn sitt kandidatur.

Leter et studenter

Clemet, som selv har lang fartstid som politiker i Høyre, ble godt kjent med Willoch. Hun er glad for at de kan være med å gi studenter en mulighet med stipendet.

— De har ikke så mange muligheter som for de som har kommet lengre i løpet, derfor syns jeg det er veldig fint at stipendet kan bidra, sier hun.

Mastergradsarbeidet må være innenfor samfunnsvitenskap, økonomiske eller juridiske fag. Forutsetning for tildelingen er at mottakeren forplikter seg til å dele kunnskap fra sitt arbeid, for eksempel i form av foredrag.

Kristin Clemet er leder for stipendkomiteen.

— Jeg merker selv som tidligere politiker og min rolle nå (daglig leder i tankesmien Civita, journ. anm) at vi får enormt mange henvendelser fra masterstudenter som holder på med noe politisk relevant stoff. Senest i går skrev jeg en kommentar i Aftenposten der jeg refererte til en doktorgrad, derfor tenker jeg det må være gøy for de som skriver masteroppgave å få en mulighet til å bidra med kunnskapsgrunnlag inn i politikken.

Søknadsprosessen til stipendet er relativt ukomplisert, ifølge Clemet, med et skriv på maks to sider som begrunnelse på samfunnsrelevansen i mastergraden.

Kunnskapsbaserte Willoch

Clemet beskriver Willoch som en politiker som var veldig opptatt av kunnskap, som er grunnen til at de har valgt å rette stipendet inn mot studenter.

— Han var en person som inviterte til refleksjon om standpunkter. Han var interessert i kunnskap og tanker, også fra de som han ikke var enig med.

Stipendet er opprettet av Høyre, men partiet opplyser at de ikke gjør annet enn å bistå stipendkomiteen.

— Det er en slags gave fra partiets side, for å hedre Kåre Willoch etter hans bortgang. De inviterte en komite til å forvalte dette minnestipendet, som skal basere seg på gaver, forteller Clemet.

Hun har selv vært med å hedre Willochs tidligere. Blant annet som redaktør for debattskrift da han fylte 80 i 2008.

— Hvordan blir det å dele dette ut for første gang?

— Det blir veldig hyggelig. Kåre Willoch står høyt i kurs i Høyre, men også i hele Norge, for han var et veldig betydningsfullt menneske som på sine eldre dager ble satt pris på av stadig flere. Personlig har han betydd mye for meg.

Powered by Labrador CMS