Khrono søker vaktsjef/reportasjeleder

Khrono søker vaktsjef/reportasjeleder til redaksjopnen.
Khrono søker vaktsjef/reportasjeleder til redaksjopnen.

Vi har ledig stilling som reportasjeleder/vaktsjef, med arbeidssted enten i Oslo eller Bergen.

Khronos mål er å sette dagsorden og skape debatt med undersøkende og kritisk journalistikk på en underdekket kunnskapssektor. Vår nisje er høyere utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt.

Søk på stillingen her

Arbeidsoppgaver:

Reportasjeleder/vaktsjef vil være krumtappen i den daglige produksjonen, samt frontstyringen av avisen.

Reportasjeleder/vaktsjefen vil jobbe tett sammen med morgen- og kveldsvaktene, og også de øvrige journalistene samt nyhetsredaktøren (som er plassert i Bergen) og utviklingsredaktøren (som er plassert i Oslo).

Skriv inn teksten som beskriver denne her

Du vil også få et overordnet ansvar for synligheten vår i sosiale medier.

Reportasjeleder/vaktsjef vil ha operativt arbeidslederansvar og må også produsere saker ved behov. Noe turnusarbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • høy digital kompetanse
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • tidligere reportasjeleder/vaktsjeferfaring fra avis
 • inngående kjennskap til pressens Vær varsom-plakat og være trygg i etiske vurderinger
 • god nyhetsteft og konkurranseinstinkt
 • gode samarbeidsevner og godt humør

Det er en fordel at du har:

 • høyere relevant utdanning (lang redaksjonell erfaring kan kompensere for manglende utdanning)
 • kjennskap til eller kunnskap om høyere utdanning

Vi ønsker deg som:

 • takler stress, som liker å ha og som kan håndtere mange baller i luften samtidig
 • er strukturert og liker å planlegge
 • er god til å samarbeide og dra folk i samme retning
 • har erfaring med bruk av redaksjonelle måleverktøy

Vi kan tilby:

 • En viktig og utfordrende jobb i en ambisiøs nyhetsavis
 • Arbeidsdager med høyt tempo og mye latter
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMet/UiB sin lønnspolitikk som seniorrådgiver i lønnstrinn 65 – 74 tilsvarende kroner 583 500 – 702 100 per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Du vil bli ansatt ved OsloMet – eller eventuelt Universitetet i Bergen. Eierskapsstrukturen er under utredning og kan bli endret i løpet av inneværende år.

Generell informasjon:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Redaktør Tove Lie tlf: 913 22 012 - tove.lie@khrono.no
 • Nyhetsredaktør Ragnhild Bjørge tlf: 900 73 491 - ragnhild.bjorge@khrono.no
 • Utviklingsredaktør Henrik Brattli Vold tlf: 450 98 665

Ring gjerne!

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søk på stillingen her

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søknadsfrist 20. mars

Powered by Labrador CMS