Khronodirekte

Pensum — på papir eller skjerm? Onsdag 24. april kl. 8.30-9.30

 

Khrono inviterer til frokostmøte sammen med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og Akademika. Debattleder er Khronos redaktør Tove Lie.

Opinion ved Maria Rosness presenterer en fersk undersøkelse om studenter og pensum.

Deretter møter man:

 • Professor Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo
 • Professor Ola Andres Erstad, Universitet i Oslo
 • Førsteamanuensis Toril Aagaard, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Elida Linnea Slettum, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarleg NSO
 • Professor og prorektor Silje Fekjær, OsloMet
 • Direktør i Bokhandlerforeningen, Anne Schiøtz
 • Forlagsdirektør Gyldendal akademisk Christian Haugsnes
 • Generalsekretær i NFFO Arne Vestbø

Se andre saker vi har strømmet nedenfor

Christiekonferansen 2024. Tirsdag 23. april kl. 09.00-15.30.

I år retter Christiekonferansen blikket mot Europa og spør: Hvordan ser Europa ut om 10 år og hvordan kan Bergen og Norge sette sitt preg på utviklingen?

Utdelingen av Christieprisen er kl. 12.15.

Se hele programmet på konferansens nettside.

Kandidatundersøkelsen: Får nyutdannede relevant jobb? Mandag 22. april kl. 09.00

Velkommen til Kunnskapsprat, der NIFU først presenterer hovedfunn fra første delrapport fra Kandidatundersøkelsen 2024.

Kandidatundersøkelsen har blitt gjennomført annet hvert år siden 1972. Den kartlegger nyutdannedes erfaringer med overgangen til arbeidsmarkedet og deres synspunkter på utdanningens kvalitet og relevans.

Disse deltar i panelet:

 • Ivar B. Prestbakmo, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
 • Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB)
 • Oline Sæther, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • Kjetil Tvedt, kompetansedirektør i NHO Byggenæringen
 • Jannecke Wiers-Jenssen, forskningsleder for høyere utdanning i NIFU
 • Sveinung Skule, direktør i HK-dir

Støre og Kjerkols pressekonferanse fredag 12. april kl. 10.30.

Statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol heldt pressekonferanse fredag 12. april kl. 10.30 på Statsministerens kontor.

Der kunngjorde Kjerol at hun går av.

Lansering av notat om studentenes kjøpekraft onsdag 10. april kl. 8.00.

Har studentene dårligere råd nå enn for 20 år siden? På oppdrag fra Akademikerne har Samfunnsøkonomisk Analyse skrevet en rapport om studiestøttens kjøpekraft, og den legges fram på frokostmøte onsdag 10. april klokka 8.00.

Det blir kommentarer og paneldebatt om funnene.

Christoffer Røneid (Tekna student) og Anne-Kristine Roland (Juristforbundet student) leder frokostmøtet og debatten. Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg kommenterer rapporten.

Disse deltar i debatten:

 • Ivar Prestbakmo, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
 • Grete Wold, stortingsreperesentant for SV
 • Ane Breivik, leder i Unge Venstre
 • Oline Sæther, leder i NSO

Opptaksmeldingen og profesjonsmeldingen

Se opptak fra regjeringens pressekonferanse om opptaksmeldingen og profesjons­meldingen fredag 5. april klokka 10.00.

Pressekonferansen starter 7 minutter ut i sendingen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun holdt pressekonferanse 5. april kl. 10 for å presentere to nye stortingsmeldinger: en om opptak til høyer utdanning og en om profesjonsutdanningene.

Opptaksmeldingen er en oppfølging av forslagene fra Opptaksutvalet under ledelse av Marianne Aasen. Regjeringen har varslet at målet er å legge til rette for at flere kommer raskere i gang med høyere utdanning og at opptaksregelverket blir enklere.

I stortingsmeldingen om profesjonsutdanningane har regjeringen varslet en rekke grep for å gjøre disse utdanningene mindre akademiske, mer praksisnære og tilgjengelige for flere.

Hvordan lykkes vi med et realfagsløft? 

Onsdag 20. mars klokka 15.00: Det er stor mangel på kompetanse innenfor teknologi- og realfagene, og Norge risikerer å bli stående uten samfunnskritisk kompetanse. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering inviterte derfor til temamøte om rekruttering til realfag – hvordan kan vi jobbe sammen for et felles realfagsløft?

Disse deltok i panelet:

 • Oddmund Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister
 • Ingrid R. Andersen, avdelingsleder realfag, Stovner vgs
 • Elin Glad, STEM økosystem UiT
 • Tor Grande, konstituert rektor NTNU

Kunngjøringen av Abelprisvinneren for 2024 onsdag 20. mars kl. 12:00.

Det Norske Videnskaps-Akademi deler ut en av verdens fremste priser innen matematikkfaget: Abelprisen.

Det er Akademiets preses, Lise Øvreås, som kunngjør hvem som tildeles prisen for 2024 onsdag 20. mars klokka 12.

Les mer på Abelprisens nettside.

Powered by Labrador CMS