universitetet i stavanger

Klager på psykologi-avslag

Var det en slik prosess storting og regjering så for seg, spør Universitetet i Stavanger. De har sendt en fyldig klage etter at Nokut sa nei til profesjonsstudium i psykologi.

Universitetet i Stavanger får ikke tilby profesjonsstudium i psykologi. Det klager universitetet på.
Universitetet i Stavanger får ikke tilby profesjonsstudium i psykologi. Det klager universitetet på.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Stavanger (UiS) fikk i januar endelig nei til å opprette profesjonsstudium i psykologi. Nå klager de på avgjørelsen.

— Vi mener man burde åpne for at en akkreditering kan gis på vilkår om at påpekte mangler blir rettet opp innen oppstart av studiet. I vårt tilfelle ville det vært god tid til å rette opp i disse manglene, ettersom den tidligste oppstarten vil være høsten 2024, sier prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, til uis.no.

Praksis og fagmiljø

Som Khrono har skrevet brukte UiS kalling for å få mange nok ansatte til å drifte det nye studiet. Da saken var oppe i universitetsstyret før jul, het det at den sakkyndige komiteen pekte på forskningskompetanse og at flere deler av innholdet ikke var tilpasset læringsutbyttet for studiet.

Men Nokut sa endelig nei, og pekte blant annet på for lite praksis. I tillegg er ikke fagmiljøet i personlighetspsykologi stort nok, sa Nokut.

Også Universitetet i Agder har fått nei til sitt profesjonsstudium i psykologi. Begge de to universitetene, samt BI, har fått tommel opp for profesjonsstudium i rettsvitenskap.

Klage på åtte sider

Prorektor Astrid Birgitte Eggen reagerer på både dialogform og tidsbruk.
Prorektor Astrid Birgitte Eggen reagerer på både dialogform og tidsbruk.

UiS reagerer på at det tok 16 måneder å behandle søknaden om profesjonsstudium i psykologi, og skriver på egne nettsider at de nå har fått beskjed om at en ny søknad ikke vil kunne bli behandlet før i 2024.

— Vi stiller spørsmål ved om det var en slik prosess Stortinget og regjeringen så for seg da man åpnet for at nye institusjoner kunne søke akkreditering til rettsvitenskap, psykologi og teologi. Prosessen bærer preg av rigid kontroll fremfor kvalitetsutvikling, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS.

I en klage på åtte sider skriver UiS blant annet at:

«Etter nærmere halvannet år behandling i NOKUT står vi igjen med et forslag til et seksårig studieprogram og studieplan som NOKUT hevder har avvik på to punkter, organisering av praksis og kompetanse i personlighetspsykologi. I det store bildet for et seksårig studium og et omfangsrikt fagmiljø framstår dette i verste fall som bagatellmessige mangler som burde vært løst i åpenhet og dialog mellom NOKUT og UiS, og ikke vært gjenstand for nye negative vedtak etter lukket og langvarig saksbehandling».

UiS skriver at de mener at Nokut har fattet et vedtak om å ikke akkreditere profesjonsstudium i psykologi på feilaktig grunnlag, og ber derfor om at vedtaket omgjøres.

UiA klager ikke

Universitetet i Agder (UiA) har ikke tenkt å klage på Nokuts avslag.

— Det har ikke vært et tema i universitetsledelsen å klage formelt. Samtidig registrerer vi at UiS sine klagepunkter i all hovedsak også er gjeldende for vår søknad, så vi regner med at dersom deres klage får konsekvenser vil det også få gjelde for behandlingen av vår søknad, heter det i en epost fra kommunikasjonsdirektør Øivind D. Eskedal ved UiA.

Nokut: Må bruke skalaen

— Nokut har akkurat mottatt klagen og vi må først sett oss godt inn i den. Dersom vi ikke finner grunnlag for å selv endre eller oppheve vedtaket, vil klagen bli oversendt til Klagenemd for Nokuts vedtak. Neste klagenemdsmøte er planlagt i juni.

Dette skriver Nokuts tilsynsdirektør Nina Waaler i en epost til Khrono.

Waaler sier at UiS kan søke på nytt på vanlig måte, som alle andre søkere.

— Hvis klagenemden vedtar at den gamle søknaden må behandles på nytt kan Nokut bli nødt til å gjøre en vurdering av om det er formålstjenlig å behandle begge søknadene samtidig, eller om det er bedre å prioritere en av dem.

Waaler sier at i perioden 2021-22 har Nokut hatt fire klagesaker knyttet til akkreditering av studier på bachelor- og masternivå. I samme periode mottok Nokut 47 søknader om slik akkreditering.

I januar sa Nokut-direktør Kristin Vinje at Nokuts beslutninger sjelden kommer som julekvelden på kjerringa.

— Jeg opplever at vi har en god dialog med institusjonene. Men noen kan bli sinte, og da må vi stå i det. Det er viktig at vi bruker skalaen vår når vi ser at en søknad ikke holder mål, sier Vinje.

Vinje har også sagt at Nokut kan komme til å bli en propp i systemet: Budsjettkutt gjør at det kan ta lengre tid å få godkjent nye utdanninger.

Sak oppdatert 7.mars kl 21.37 med kommentarer fra tilsynsdirektør Nina Waaler.

Saken er også oppdatert 8.mars kl 14 med en kommentar fra UiA.

Powered by Labrador CMS