Akkreditering

Klager til Ola Borten Moe på lang saks­behandling i Nokut

Universitetene og høgskolene mener de blir diskriminert når regjeringen bare bevilger ekstra penger til Nokuts saksbehandling av søknader fra fagskoler.

Portrett  Sunniva Whittaker
Sunniva Whittaker reagerer sterkt på at Nokut har satt saksbehandling av søknader fra universiteter og høgskoler på vent,
Publisert Oppdatert

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ber i et brev til Kunnskapsdepartementet  om at Nokut må saksbehandle søknader om akkreditering, eller godkjenning, fra universiteter og høyskoler raskere.

– UHR mener at det er uakseptabelt lang ventetid for å få akkreditert nye studieprogram og/eller få institusjonsakkreditering, sier styreleder Sunniva Whittaker.

Men verken Kunnskapsdepartementet eller Nokut lover nye tiltak for å bedre situasjonen. 

Se svarene fra statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel og Nokut-direktør Kristin Vinje nederst i saken.

Som Khrono har skrevet tidligere, har flere høyere utdanningsinstitusjoner som søkte innen fristen 1. mars, fått beskjed om at Nokut ikke har kapasitet til å behandle søknader i 2023.

— Dette stanser utviklinga vår, uttalte NLA Høgskolen.

Nokut, eller Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, har også varslet at søknaden om å bli universitet som Høgskolen i Innlandet sendte inn i desember, ikke vil bli formelt behandlet før i oktober 2024.

— Er Nokuts kjerneoppgave

I brevet til Kunnskapsdepartementet skriver Universitets- og høgskolerådet at Nokut hele dette året nedprioriterer en lovpålagt oppgave med henvisning til budsjettkutt, Rådet minner om at akkreditering av utdanningstilbud er en av Nokuts kjerneoppgaver.

– Dette er svært uheldig for institusjonene og framtidige søkere, som er avhengige av akkreditering. Loven setter rammer for hvilke oppgaver Nokut skal prioritere. Akkreditering er en av dem. Dette tilsier at Nokut må prioritere ressurser og innrette virksomheten for å gjennomføre lovpålagte oppgaver, sier Sunniva Whittaker.

– Akkreditering er et vilkår for å kunne tilby høyere utdanning. For at universiteter og høyskoler skal bidra til omstilling, er vi helt avhengig av å kunne utvikle nye studieprogram, fortsetter hun.

— Diskriminerende

I revidert nasjonalbudsjett er bevilgningen til Nokut økt med 3,5 millioner kroner  for å sikre at søknadsbehandlingen av fagskolene har nok kapasitet. UHR oppfatter dette som diskriminerende på vegne av universiteter og høgskoler.

– Politisk styrt vekst i en del av den utdanningssektoren, som høyere yrkesfaglig utdanning, kan ikke legitimere at en lovpålagt oppgave ikke utføres for en annen del av utdanningssektoren, høyere utdanning. UHR ber om at regjeringen sørger for likhet for loven, ved at universiteter og høgskolers søknader behandles innen rimelig tid, sier styrelederen.

— Får 120 millioner til drift

Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, Oddmund Løkensgard Hoel, kommenterer brevet ved å peke på at Nokut får 120 millioner kroner til drift og at departementet er tydelig på hva det forventer:

– Å behandle søknader om akkreditering er en sentral del av oppdraget til Nokut, og dette får de finansiering til gjennom den årlige grunnbevilgningen. I år får de over 120 millioner kroner i bevilgning til drift. I tildelingsbrevene og styringsdialogen kommuniserer vi tydelig våre forventninger til at akkrediteringssøknader blir behandlet innen rimelig tid, skriver han i en e-post til Khrono.

Han forsvarer ekstrabevilgningen til søknadsbehandling for fagskoler.

– Vi trenger fagskoler for flere arbeidslivsrettede utdanningsløp – som kan gi påfyll gjennom et helt arbeidsliv og som er skreddersydd til arbeidslivets behov. Det har de siste årene vært en gledelig og kraftig vekst i høyere yrkesfaglig utdanning. Det har vært en nær dobling i antall studenter i løpet av de siste fem årene. Nokut, som har ansvaret for å sikre at studietilbud fra fagskoler holder en god kvalitet, har fått stadig flere søknader om å godkjenne nye studietilbud. Det er i dag en utfordring at det er lang kø med søknader om akkreditering, særlig til nye fagskoleutdanninger som venter på behandling, skriver han.

Nokut: Må prioritere innenfor rammene

Nokut-direktør Kristin Vinje sier på sin side at de ikke har kapasitet til å ta unna søknadsbunkene raskere.

— Vi må prioritere våre aktiviteter innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet, og nå er vi inne i en periode hvor saksbehandlingstiden vår dessverre blir lengre enn den var tidligere. Vi vet at dette skaper utfordringer for institusjonene, og det beklager vi, sier hun.

Hun forteller at Nokut de siste årene har fått flere søknader om akkreditering enn de har kapasitet til å behandle innen normal saksbehandlingstid.

— Nokut gjennomfører alle sine lovpålagte oppgaver innenfor tilsyn og akkreditering, men det tar lengre tid enn både vi og sektoren er vant til, sier hun.

Powered by Labrador CMS