universitetet i Sørøst-Norge

Klar for det første styremøtet

Universitetet i Sørøst-Norge har fått ny rektor. Onsdag er Pia Cecilie Bing-Jonsson klar for sitt første styremøte.

Onsdag 31. januar har Universitetet i Sørøst-Norge årets første styremøte. Og for rektor Pia Cecilie Bing-Johnsson er det første styremøte der hun er til stede som rektor.
Publisert

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har årets første styremøte på Campus Ringerike, Hønefoss, 31. januar. 

Møtet startet klokken 10.00 og du kan følge det her.

Omtrent like mange saker for studentombudet

En av sakene styret skal se på er årsrapporten fra studentombudet ved universitetet. Studentombud Cecilie Jurgens rapporterer om like mange saker i 2023 som i 2022. Tallet i 2022 var 198, i 2023 behandlet ombudet 203 saker.

Et tema Jurgens framhever som viktig for USN å se nærmere på handler om læringsmiljøet for studenter i praksis.

Ombudet skriver i sin rapport at hun opplever at studenten som rapporterer om vanskeligheter med sin praksisveileder blir møtt på ulike måter. Noen får byttet veileder, andre får ikke den type mulighet.

Samtidig forteller studenter at de opplever at i slike situasjoner får den ansatte støtte fra sin arbeidsgiver, mens studenten ofte opplever at de må stå alene i situasjonen, at de ikke har noen med seg som støtter dem.

— USN bør se på hvordan universitetet kan sikre et godt læringsmiljø i praksis, og en upartisk prøving og faglig betryggende vurdering av studenters kunnskaper og ferdigheter i praksisemner, og hvordan klager på dette skal håndteres, skriver ombudet i sin årsrapport.

Dagsorden

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 31.01.2024 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 13.12.2023
 • Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til USN 2024
 • Investeringsplan 2024 - 2028
 • Internrevisors årsrapport 2023 og revisjonsplan for 2024
 • Inngåelse av leiekontrakt for Bergseminaret
 • Årsrapport 2023 Studentombudet ved USN
 • Årsrapport 2023 fra Forskningsutvalget ved USN
 • UFUs Årsrapport 2023
 • Utredningstillatelser - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Utredningstillatelser - Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Utredningstillatelser - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • Akkreditering og etablering av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), 180 studiepoeng

Orienteringssaker

 • Akademisk kalender ved Universitetet i Sørøst-Norge for studieåret 2024-2025

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 31.01.2024
Powered by Labrador CMS