rekruttering

Klaus Mohn ønsker fire nye år som rektor

Stillingen som rektor ved Universitetet i Stavanger skal lyses ut. Dagens rektor Klaus Mohn tenker å søke om en ny periode.

Klaus Mohn har vært rektor ved Universitetet i Stavanger siden 2019, og sier nå at han kan tenke seg fire nye år fra 2023.
Publisert

Åremålet til rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger (UiS) utløper 1. august 2023, og stillingen skal lyses ut over sommeren.

Mohn sier til Khrono at hans hovedplan er å søke en ny fireårsperiode.

— Med mindre noe uforutsett skjer, så søker jeg en ny periode, sier Mohn, som legger til at han ennå har noen måneder til tenke over saken.

Universitetsstyret skal oppnevne et innstillingsutvalg, der styreleder Anne Marit Panengstuen foreslås som leder, på styremøtet 9. juni. Planen er å ha en utlysningstekst klar til styremøtet 8. september og at ansettelse skal skje 8. desember.

«Fire år er nokså kort tid»

Hva er det som gir deg lyst på en periode til?

— I vår del av verden er fire år nokså kort tid, starter Mohn.

— Det er to hovedgrunner. Det ene er at jeg har lyst til å følge opp strategier og handlingsplaner og de initiativer som er satt i gang de siste tre årene, og til å få være med på den videre utviklingen og se resultatene av disse. Det andre er at de første tre årene jeg har hatt som rektor ved UiS har vært veldig inspirerende og har gitt meg lyst til å fortsette, sier han.

Får hjelp av byrå

Ifølge sakspapirene til styremøtet 9. juni kommer byrået Mercury Utval til å bistå UiS med ansettelsesprosessen, som settes i gang et år før åremålet til Mohn utløper. I og med at prorektorenes åremål utløper samtidig som rektors, ønsker man å starte prosessen så snart som mulig slik at rektor blir ansatt såpass tidlig at vedkommende kan være med å vurdere søkere til stillingene som prorektorer våren 2023, går det fram av styrepapirene.

Ingen søkere unntatt offentlighet

Ingen av rektorsøkere vil få anledning til å holde sitt navn hemmelig, ifølge forslaget til ansettelsesprosess som styret skal vedta. Det samme var tilfellet i 2018, da Klaus Mohn ble ansatt. Da vedtok styret, ut fra en helhetsvurdering hvor den offentlige og interne interessen for rektoransettelsen veide svært tungt, at rekruttering av rektor skulle skje uten mulighet for å bli unntatt fra offentlig søkerliste.

Foreslår innstillingsutvalg

I tillegg til Anne Marit Panengstuen foreslås disse som medlemmer av innstillingsutvalget:

Dekan Øystein Lund Bø, HR-direktør Gro Adsen Sokn, ansattrepresentant i styret professor Sigrun Karin Ertesvåg og en ansattrepresentant oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap. Videre foreslås leder av Studentorganisasjonen ved UiS, Sara Bianca Beitz, og en studentrepresentant i styret, for tiden Fredrik Myklebust Iversen.

UiS vedtok i 2016 å gå over til en ledelsesmodell med ansatt rektor og fra 1. august 2019 ble Klaus Mohn universitetets første ansatte rektor.

Powered by Labrador CMS