Kunsthøgskolen i oslo

Knappest mulig flertall for ansatt rektor

Neste høst skal en nyansatt rektor være på plass ved Kunsthøgskolen i Oslo. Derfor har direktøren allerede nå annonsert at hun er på jobbjakt.

Kunsthøgskolen i Oslo får nå ansatt rektor.
Publisert Oppdatert

Det blir stadig færre universiteter og høyskoler der de ansatte og studentene velger rektor. Forrige uke bestemte også Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) at de skal gå fra valgt til ansatt rektor. Endringen skjer fra 1. august neste år.

Det var med knappest mulig flertall. Seks stemte for og fem stemte mot.

Rektor Markus Degerman, som også er styreleder, var blant dem som stemte mot. Av sakspapirene går det også frem at ledergruppen var mot å gå over til ansatt rektor nå.

— Generelt mener jeg det ofte er bedre med ansatt rektor. Men Kunsthøgskolen har nå en del saker vi trenger å arbeide med, sier rektor Degerman.

Han nevner at de er i en prosess der de ser på muligheter for forbedringer i organisasjonen. De undersøker også hvordan de kan få brukt arealene mer effektivt. I tillegg kommer økonomien og konsekvensene av de økte strømprisene.

Rektor Markus Degerman

— Så min anbefaling til styret var at det ikke var tiden nå, sier han.

Markus Degerman ble valgt til rektor etter at den forrige rektoren Måns Wrange sa opp høsten 2020, blant annet som følge av en hissig debatt om sexisme og rasisme ved skolen.

Den vedtatte endring innebærer at rektor ikke lenger skal være styreleder, men at Kunnskapsdepartementet skal oppnevne en ekstern styreleder. Styret skal ansette rektor.

Degerman sier imidlertid at han er interessert i å fortsette som rektor.

— Du kommer altså til å søke på jobben?

— Ja, det har jeg tenkt.

Ledergruppen ville fortsette med valgt rektor

I sakspapirene står det også at ledergruppen anerkjenner argumentene for tilsatt rektor, men at de ikke kan anbefale dette i dagens situasjon.

Ledergruppen består av rektoratet, dekaner og direktør.

Administrerende direktør Kristel Jæger Skorge understreker at hun ikke deltok i behandlingen av saken i ledergruppen.

I tillegg til rektor, stemte to interne styremedlemmer og begge studentrepresentantene for å fortsette med valgt rektor.

— Jeg mener det er et godt prinsipp at vitenskapelige institusjoner velger sin øverste leder. Det prinsipielle og demokratiske ved at man velger rektor ble det avgjørende for meg, sier professor Martin Egge Lundell i styret.

Alle de fire eksterne styremedlemmene, samt to interne, stemte for ansatt rektor.

Bare én faglig ansatt i styret, Christina Lindgren, stemte for tilsatt rektor. Khrono har ikke fått tak i henne for en kommentar.

Fakta

Valgt eller ansatt rektor


Valgt rektor som også er styreleder:

 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo

Ansatt rektor og ekstern styreleder:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Østfold
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Verkstedsleder Trond Kasper Mikkelsen var det andre interne styremedlemmet som stemte for at rektor skal ansettes.

— Jeg er opptatt av styrets rolle som kontrollorgan, med hensyn til økonomi og andre ting. Og den kontrollfunksjonen synes jeg det har vært vanskelig å utøve på en god måte når styreleder og rektor har vært en og samme person, sier han.

Han ønsker ikke å gi noen eksempler på at dette har vært et problem.

— Ved å skille de to rollene tror jeg vil gjøre styrets arbeid bedre, sier han.

Mikkelsen sier også at han som teknisk-administrativt ansatt har opplevd det som utfordrende at skolen er todelt fra toppen av. Han forteller at mange opplever at direktøren er leder for den teknisk-administrative delen og rektor for den faglige delen.

Med den nye ordningen vil dagens stilling som administrerende direktør bortfalle.

— Må ta de vanskelige valgene

Til påstanden om at det er feil tidspunkt å bytte modell sier han:

— Det er et argument man alltid framsetter om ting som er vanskelig. Før eller senere er vi nødt til å ta de vanskelige valgene.

Ny rektor og styreleder skal sitte fra august 2023 til juli 2027. Den nye modellen innebærer at stillingen til administrerende direktør Kristel Jæger Skorge forsvinner.

Hun har allerede gått ut på Facebook med nyheten.

«Det betyr at mitt oppdrag som administrerende direktør er over senest 1. august neste år. Tips meg gjerne om andre stillinger dere tror kan passe for meg», skrev hun i et innlegg onsdag.

Innlegg på Facebook-siden til administrerende direktør Kristel Jæger Skorge ved KHiO

Khrono har bedt om en kommentar, og blant annet spurt om hun vurderer å slutte før engasjementet går ut.

I en e-post bekrefter hun at hennes stilling som administrerende direktør bortfaller som følge av organisasjonsendringen.

«Jeg er ansatt i et åremål som varer fram til 21. mars 2027 og har ikke avtale om retrettstilling i organisasjonen. I styrets møte 25. oktober vil jeg legge fram sak om prosess for overgang til ny styrings- og ledelsesform. Jeg er trygg på at Kunsthøgskolen i Oslo vil klare å få dette prosjektet i havn på en god måte. Ut over dette har jeg ikke kommentarer.»

KHiO legger opp til at søknadsfristen for rektorstillingen blir i desember, at intervjuene skal gjennomføres i januar neste år og at vedtaket om tilsetting skal skje i februar.

Endringslogg 22.10. kl. 22.05: Vi har lagt til en presisering om administrerende direktør Kristel Jæger Skorge ikke var med å behandle saken i ledergruppen.

Powered by Labrador CMS