sommer selfie med nye rektorer

Kobler av med resultatløst fluefiske og ryddesag

Fra ferie i den sørlige landsdelen varsler påtroppende rektor ved UiT, Dag Rune Olsen mer satsing på arktiske spørsmål når han starter i august.

— Jeg får med meg litt fluefiske hver sommer. Men tradisjonen tro ble det resultatløst også i år, sier påtroppende UiT rektor Dag Rune Olsen.
Publisert Oppdatert

11 statlige universiteter og høgskoler har fått ny rektor i løpet av 2021. Dag Rune Olsen er en av dem. Han kommer fra jobben som rektor ved universitetet i Bergen, og tiltrer lengst nord 1. august.

Hva gjør du i sommer?

Fakta

Dag Rune Olsen, ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet fra 1. august

Alder: 59

Hvor er du fra: Røros

Utdanning: Jeg har gått på Bergstadens videregående skole på Røros. Jeg er sivilingeniør fra NTH med biofysikk og medisinsk teknologi. Så har jeg en doktorgrad i medisinsk fysikk fra UiO. Så har jeg noe småplukk fra UiT og NHH.

Ledererfaring fra tidligere:

Jeg har vært avdelingsleder og forskningsskjef ved Radiumhospitalet i Oslo. Jeg har jobbet som dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hos UiB og jeg har vært rektor ved UiB. Jeg har også vært styreleder i Universitets- og høgskolerådet.

— Vi reiser rundt og besøker venner, kjente og familie. Jeg pleier å forsøke og dytte inn et par turer med fluefiske etter ørret. Det har lyktes i år også, men uten å få fisk, slik som året før og året før der. Nå skal jeg til å rydde litt småskog på en tomt ned mot sjøen der mine svigerforeldre bor.

— En slik ryddesag er skumle greier?

— Den er iallfall effektiv. Men da gjelder det å ha ordentlig verneutstyr.

— Ditt beste barndomsminne?

— Da bestefar løftet meg opp i epletreet i haven på Ladehammeren i Trondheim og jeg smakte for første gang et selvplukket eple. Det var fortsatt litt surt - galleple som det heter på trøndersk. Men er for meg fortsatt smaken av varm sommer.

UiT-Olsen med ryddesagen.

— Hvis du skal anbefale en bok, hvilken blir det?

— Da vil jeg anbefale boken Jerusalem. Den fremstiller 3000 års historie i riktignok et ganske tykt bind, men det er en fantastisk fremstilling både historisk og kulturelt. Jeg brukte lydbok, og med en god oppleser beriker det teksten ytterligere. Den vil jeg anbefale.

— Hva er den viktigste utfordringen for universiteter og høgskoler i dag?

— En av de aller største utfordringene er det er å være relevant i tiden, samtidig som vi står last og brast med de grunnleggende universitets- og høgskoleideene.Vi skal utdanne relevante kandidater til et arbeidsmarked som er i rask endring og sørge for at disse kandidatene ikke bare er aktuelle når de forlater skolebenken men i yrkes- og samfunnslivet i tiår etter tiår. Det gjør vi best ved å være tro mot universitets- og høgskoleoppdraget. Vel vitende om at ny kunnskap og kompetanse ut over det vi tradisjonelt har lagt vekt på er nødvendigl. Slik som digital kompetanse som ikke nødvendigvis handler om IKT-utdanninger.

Fakta

Nye rektorer eller i nye åremål i løpet av 2021

 • Margareth Hagen, Universitetet i Bergen
 • Astrid Kvalbein, Norges musikkhøgskole, fra 1. august
 • Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet, fra 1. august
 • Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet, fra 1. januar
 • Peer-Jacob Svenkerud, Høgskolen i Innlandet, fra 1. mai
 • Lars Tore Ronglan, Norges idrettshøgskole, fra 1. august
 • Svein Stølen, Universitetet i Oslo, fra 1. august
 • Øystein Thøgersen, Norges handelshøgskole, fra 1. august
 • Curt Rice, NMBU, fra 1. august
 • Nina Waaler, fungerende OsloMet, fra 1. august
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Høgskolen i Østfold, fra valgt til ansatt, fra 1. august

— Vi skal holde fanen for solid forskning av høy kvalitet høyt, og vise at det gir den beste relevansen. Et godt eksempel nå er en politiker som ytret seg rundt koronavaksinen der det ble vist til en enkelt vitenskapelig studie der konklusjonen var at det nødvendigvis ikke var så lurt med vaksinen. For ikke så lang tid siden ble studien trukket på grunn av for lav kvalitet. Høy kvalitet i forskningen vår er ekstremt viktig dersom den skal være relevant for samfunnet.

— Hva er det viktigste ditt universitet eller din høgskole kommer til å oppnå under ditt lederskap de nærmeste fire årene?

— UiT dekker en landsdel som utgjør 40 prosent av det norske landarealet. Det jeg tror vi skal levere enda bedre på er digitaliserte, distribuerte og fleksible utdanninger. Så skal vi bidra med kunnskap for bærekraftig omstilling, vi skal levere innsikt og forskning som er av internasjonal interesse. UiT skal også videreutvikle den arktiske profilen og være den institusjonen som har størst kunnskap om nordområdene og de globale utfordringene som gjør seg gjeldende særskilt i nord.

— Hva er din verste opplevelse i de fire foregående årene?

— Det som jeg oppfatter som mest sørgelig har vært å snakke med foreldre til studenter som har gått bort.

— Hva er de viktigste lærdommene du tar med deg inn i neste periode?

— Universitetene har en viktigere samfunnsrolle å spille enn noen gang. Det gjør meg ydmyk for det samfunnsoppdraget som vi har fått ikke minst på vegne av den unge generasjonen vi har fått i oppdrag å forme.

Powered by Labrador CMS