Rektor Petter Aasen ved Høgskolen i Sørøst-Norge foreslår at høgskolestyret bare anser aksjekapitalen i innovasjonsselskapet Papirbredden for tapt. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Høgskolen i Sørøst taper på konkurs

Høgskolen i Sørøst-Norge har tapt sin aksjekapital i selskapet Papirbredden Innovasjon, der det nå er åpnet konkurs.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Konkursen i Papirbredden Innovasjon medfører at Høgskolen i Sørøst-Norge anser aksjekapitalen på 420.000 kroner som tapt.

HSN har en sju prosents eierandel i selskapet, som på er under konkursbehandling.

Dekan Heidi Kapstad ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved HSN var styreleder i selskapet, før det ble overtatt av bostyrer.

— Det dreier seg om merforbruk, tapt egenkapital og en emisjon som ikke lykkes, sier hun til Khrono.

Eier aksjer i flere selskaper

 Det dreier seg om merforbruk, tapt egenkapital og en emisjon som ikke lykkes.

Heidi Kapstad

Universiteter og høgskoler er underlagt strenge regler for hva slags selskaper det kan eie aksjer i. Kravet er at det må være selskaper som er faglig relevante for høgskolen. Det er dessuten et krav at aksjekjøp skal foretas av høgskolestyret.

Les også: Rice må forklare seg for Isaksen om aksjer

Høgskolen i Sørøst-Norge eier aksjer i fem selskaper, ifølge selskapsdatabasen i Norsk senter for forskningsdata.

Papirbredden Innovasjon er den største blant HSNs eierinteresser, målt i størrelsen på aksjekapitalen. Høgskolen eier også aksjer i Industriinkubatoren Proventia (6,7 prosent), bredbåndselskapet GigaFib Holding (2,9 prosent), karriererådgiveren Kunnandi AS og Ringerike Utvikling.

Skulle skape arbeidsplasser

Papirbredden Innovasjon hadde som mål å tilføre Drammens-regionen kompetanse og skape nye arbeidsplasser. Nå har i stedet fem ansatte i selskapet mistet jobben. Ifølge Dagsavisen Fremtiden er lokalene i Drammen tømt og kontorinventaret solgt etter en budrunde.

Hva blir konsekvensen av konkursen for HSN?

— Det er jo alltid trist når en slik satsing ikke lykkes, sier Kapstad.

Saken kommer opp i høgskolestyret på HSN fredag 26. oktober. Der foreslår rektor Petter Aasen at styret tar konkursen til etterretning og anser høgskolens aksjer i selskapet som tapt.

I tillegg til være deleier i selskapet, hadde HSN også en samarbeidsavtale med Papirbredden Innovasjon, går det fram av styrepapirene til høgskolestyret.  HSN gikk inn i selskapet i 2016, da høgskolen solgte sine aksjer i Driv Inkubator til Papirbredden Innovasjon. Hensikten med aksjesalget var å styrke Papirbredden som regionalt innovasjonsselskap, heter det i styrepapirene.

Vil redde datterselskap

Driv er nå et heleid datterselskap av konkursrammede Papirbredden Innovasjon, og Heidi Kapstad er styreleder der også.

Hun henviser til bostyrer Hans V. Haug for ytterligere kommentarer.

Haug sier til Dagsavisen Fremtiden at det foreløpig ikke er fare for at også Driv Inkubator rammes av konkursen.

— Driv Inkubator er et helt frittstående selskap som bare var eid av innovasjonsselskapet. Ingenting tilsier at den ene trekker den andre ned. Men et konkursbo har liten evne til å sitte som eier av et selskap, sier han og bekrefter at det jobbes med å selge selskapet.

— Det å ta vare på Driv er boets hovedfokus akkurat nå, sier bostyreren.

Slet økonomisk

Årsregnskapet for ifjor viste at egenkapitalen i Papirbredden Innovasjon var tapt, noe som blant annet ble forklart med tapte leieinntekter. På generalforsamlingen i juni ble det redegjort for tiltak for videre drift og arbeid med å få på plass nye eiere. Planen var å øke egenkapitalen med 2,5 millioner kroner, kutte kostnader, få på plass nye prosjekter, og utvikle en mer kommersiell forretningsmodell, går det fram av sakspapirene til høgskolestyret.

Etter sommeren viste det seg at den økonomiske situasjonen hadde forverret seg vesentlig og styret innkalte til ekstraordinær generalforsamling 13. september 2017. Her ble det enstemmig vedtatt å søke forhandlinger om frivillig akkord med selskapets kreditorer og deretter salg av alle aksjene i selskapet, eventuelt gjennomføre styrt avvikling, og hvis ikke det lykkes, begjære oppbud.

Etter dette sa banken opp selskapets konti, og det var ingen vei utenom å begjære oppbud, går det fram av styrepapirene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS