Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus trenger penger til universitetssatsing og vil ha hånd om de ubrukte midlene som har hopet seg opp ved fakulteter og sentre. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Vil overta mesteparten av fakultetenes ubrukte midler

Rektor Curt Rice trenger penger til universitetssatsingen og vil ta hånd om pengene som fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus ikke har greid å bruke opp. Nå kommer retningslinjer for inndragningen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ubrukte midler har fortsatt å hope seg opp ved fakulteter og sentre på Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved utgangen av andre tertial hadde de 190 millioner kroner «på bok», det vil si ubrukte midler som er ført som avsetninger i balansen. Rektor Curt Rice mener det er uheldig at høgskolens styre og ledelse i svært begrenset grad kan benytte disse midlene, går det fram av saksframlegget til høgskolestyremøtet tirsdag 20. desember.

Rice trenger penger til universitetssatsingen og vil ifølge innstillingen til høgskolestyret at mesteparten av midlene i stedet skal stilles til disposisjon for styret og ledelsen, eller «konsolideres» som det kalles. De siste årene har penger hopet seg opp på fakultetene, mens høgskolen sentralt derimot har et merforbruk blant annet på grunn av økte husleiekostnader.

Les også: Rice vil inndra millioner av ubrukte kroner fra fakultetene

Kritiske dekaner

De fire dekanene ved HiOA var kritiske til forslaget om inndragning av ubrukte midler da saken første gang var oppe i høgskolestyret 4. november. Dekan Gro Jamtvedt ved Fakultet for helsefag sa følgende til Khrono:

— Det utfordrer regelen høgskolen har fulgt til nå om at fakultetenes årsresultat overføres til neste år. Forslaget vil også kunne få konsekvenser for fakultetets langtidsplanlegging og for vårt handlingsrom.

Også de tre andre dekanene var kritiske og kalte forslaget om inndragning for uklart.

Fortsatt uklart

Dekan Gro Jamtvedt sier nå at hun er spent på styrets kommentarer til saken på møtet tirsdag.

— Jeg er også spent på hvordan dette nye systemet vil fungere og gi seg utslag i fakultetets økonomi. Jeg synes ennå det er noen uklarheter, sier hun.

Dekan Ann-Helén Bay ved Fakultet for samfunnsvitenskap synes også at forslaget om «konsolidering» framstår litt uklart og dermed vanskelig å uttale seg om.

— Jeg legger til grunn at ordningen blir implementert på en måte som gjør det mulig for oss å innfri våre konkrete forpliktelser og å utvikle fakultetet strategisk framover for å svare på framtidens behov for kunnskap og kompetanse innenfor vårt hovedansvarsområde, sier hun.

Dekan Knut Patrick Hanevik ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier sier at han mener det ikke er snakk om inndragning av midler.

— Jeg legger vekt på at det ikke er inndragning, og tenker at nå får vi se hva styret sier og deretter sørge for at det nye systemet fungerer, slik at vi får høstet erfaringer med denne måten å gjøre det på, sier han i en kommentar før styremøtet tirsdag.

Alt inndras ikke

På møtet 4. november vedtok høgskolestyret å be om et forslag til konsolidering av ubrukte midler, og det er dette styret nå får på bordet.

Ifølge forslaget skal ikke hele potten på 190 millioner ubrukte kroner inndras. Fakultetene og sentrene skal få beholde ubrukte midler som er øremerket av Kunnskapsdepartementet til stipendiatstillinger, i alt 41,2 millioner kroner. Disse midlene er ikke blitt brukt fordi stipendiater tiltrer senere enn planlagt eller fordi de har permisjoner og blir forsinket i doktorgradsarbeidet. Disse ubrukte, øremerkede stipendiatmidlene er ikke en del av «konsoldieringen».

Dessuten er det gjort unntak for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), som består av de fire forskningsinstituttene AFI, NOVA, SIFO og NIBR. Disse skal få beholde det som i sakspapirene omtales som ubrukte midler og som er på 35,8 millioner kroner ved utgangen av andre tertial. Dette er egenkapital som instituttene hadde med seg inn i fusjonen med HiOA.

Når dette er trukket fra, står det ved utgangen av andre tertial igjen 113 millioner kroner i akkumulerte avsetninger, som skal inndras, eller «konsolideres», ifølge forslaget som rektor Rice legger fram for styret. Dette beløpet kan komme til å endre seg når regnskapet for 2016 er avsluttet.

I tillegg til at at oppsamlede ubrukte midler skal inndras, innføres det også en ny regel som sier at fakulteter og sentre heretter kun skal kunne overføre 3 prosent av bevilgningen til neste års budsjett.

Skal kunne få igjen penger

I sakspapirene til styret understrekes det likevel at «konsolideringen» ikke skal hindre de fire fakultetene og Senter for profesjonsstudier (SPS) i å gjennomføre aktiviteten som de har mottatt midlene til. I så fall må de budsjettere med underskudd, som så må godkjennes av høgskolestyret. Underskudd som er godkjent av styret skal så kunne dekkes av ubrukte midler sentralt, altså det som er inndratt fra fakultetene og SPS. Forutsetningen er de dokumenterer at den utsatte aktiviteten er satt i gang og kostnadene påløpt.

I tillegg til avsetningene i balansen har fakultetene også noe midler som de har tjent på salg av virksomhet eller på eksterne oppdrag. I alt er dette 56,2 millioner, og disse pengene skal ikke inndras. Det skal heller ikke ubrukte midler som kommer fra eksternt finansierte prosjekter.

Låner av seg selv

HiOA er ikke den eneste av høgskolene og universitetene som inndrar ubrukte midler. Ved andre universiteter og høgskoler har man litt ulik praksis knyttet til potten av ubrukte midler som totalt sett, alt medregnet, beløper seg til nærmere 6 milliarder kroner i hele sektoren.

Les også: 5,8 Milliarder på bok: Ubrukte midler hoper seg opp i akademia

Universitetet i Bergen (UiB), Universitet i Oslo (UiO) og NTNU låner av seg selv, på UiO kaller de det UiO-bank. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har også vurdert å låne av de ubrukte midler, men styret takket foreløpig nei i vår.

Les også: NMBU vil låne penger av seg selv

NTNU inndrar

Om rektor Curt Rice ikke ønsker å kalle konsolideringen av ubrukte midler for inndragning, er ikke rektor Gunnar Bovim ved NTNU redd for det samme. I saksframlegget til HiOA-styret beskrives vedtaket i NTNU-styret om å inndra deler av ubrukte avsetninger pr. 31.12.2016.

Ifølge saksframlegget har NTNU-styret vedtatt å inndra avsetninger utover 15 prosent av rammebevilgningen til det enkelte fakultet.

I tillegg er det vedtatt inndragning/omdisponering av fakulteters mindreforbruk mot budsjett, som er utover 3 prosent av totale inntekter ved utgangen av året, går det fram av papirene som HiOA-styret får på bordet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS