Slik vil vi jobbe med digitalisering

Prorektor Nina Waaler og studenttillitsvalgt Steinar Olberg ved HiOA svarer på noen av kommentarene og påstander i artikkelen Konsulentbruk fikk kritikk i styret.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi ønsker å svare på noe av det som har kommet fram i kommentarfeltet og i artikkelen Konsulentbruk fikk kritikk i styret.

Først og fremst er vi strålende fornøyd med engasjementet rundt temaet digitalisering. Digitalisering påvirker oss alle. Om noen få år vil vi se oss tilbake og føle at det vi gjorde den gang var vel gammeldags.

Målet med digitalisering er å videreutvikle utdanningene til å bli bedre og mer fleksible. Digitalisering er ikke et mål i seg selv men et verktøy for å heve kvaliteten på høyere utdanning.

Den 23. juli uttalte Studentparlamentet i Khrono at digitalisering ville være en av de største og viktigste kampsakene dette året (lenke). I to påfølgende kronikker (11. august og 25. september) gikk man nærmere inn på hvorfor digitalisering er nødvendig. Siden studiestart i høst har Studentparlamentet utarbeidet et omfattende politisk dokument om utdanning som skal vedtas i mars. Fokuset på digitalisering er gjennomgående i hele dokumentet og parlamentet har hatt en grundig prosess for å involvere studenter fra alle fakultet. Innspillene fra studentene har gjort at Studentparlamentet og rektoratet har hatt god innsikt i de krav og behov studentene har, og vil gi et godt grunnlag for det videre arbeidet med digitalisering.

Gjennom god dialog med fagmiljøene vet vi det skjer mye spennede arbeid knyttet til digitalisering av utdanning. Samtidig opplever vi et ønske om å styrke arbeidet ved blant annet å videreutvikle digitale arbeids- og læringsformer. Derfor har vi et behov for å løfte digitaliseringssaken opp på instiutsjonsnivå. Dette innebærer å se samlet på det som skjer og vurdere hvor vi som ledere bør ha fokus, peke ut retning og legge til rette for utviklingen. Selve utviklingen og konkretiseringen av for eksempel nye lærings- og vurderingsformer må foregå på det enkelte fagfelt og i de ulike miljøene.

Det gjøres mye godt digitaliserings-arbeid på HiOA, målet nå er å se initiativene i sammenheng.

Steinar Olberg og Nina Waaler

Men hvordan kan vi som institusjon legge til rette for at fagfeltene skal kunne utvikle seg også digitalt? Blant annet må vi se til at HiOAs systemer og rutiner også er rustet for fremtiden og nye undervisningsformer. For å få svar på dette har vi (Studentparlamentet og rektoratet) satt i gang et prosjekt.

Prosjektet «Digitalisering av utdanning» skal posisjonere HiOA som en moderne og brukerorientert utdannings- og forskningsinstitusjon for kunnskapsutvikling og tilrettelegging for læring ved bruk av teknologi. Den overordnede målsettingen for prosjektet er å bidra til økt utdanningskvalitet. De konkrete målene for prosjektet er å utvikle en strategi og struktur for digitaliseringsarbeidet ved våre utdanninger. Det gjøres mye godt digitaliseringsarbeid på HiOA, målet nå er å se initiativene i sammenheng, utarbeide en strategi for porteføljestyring og en prioritering av oppgavene.

For optimal gevinstrealisering blir det viktig å se systemene i sammenheng med kompetanseutvikling av egne ansatte derav vårt ønske om å etablere en LearningLab inspirert av arbeidet som gjøres blant annet på BI og NTNU. Arbeidet er tenkt å munne ut i en plan for systematisk innovasjon av undervisning, kommunikasjon og læringsstøtte på HiOA. Vi er ganske utålmodige med å komme i gang med dette, og har derfor bedt CapGemini om å sette i gang et forprosjekt for oss. CapGemini har hatt ansvaret for BIs digitaliseringsprosjekt, og har mye erfaring på dette feltet.  

Prorektor for utdanning er prosjekteier og rektoratet er styringsgruppe. Det finnes som sagt mye god kompetanse på dette området internt, og derfor er arbeidsgruppen som skal jobbe i prosjektet framover satt sammen av studenter, representanter fra alle fakulteter og sentre og representanter fra sentrale fagområder i Fellesadministrasjonen.

La oss til slutt rette opp faktafeil som har kommet fram:

  • Alle søkere har blitt løpende orientert skriftlig om prosessen.
  • Studentene har vært og skal være delaktig i alle deler av prosjektet.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS