— Noe er midlertidig, for vi bygger jo intern kompetanse på en rekke områder, sier høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø om høgskolens rammeavtaler med private konsulenter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

HiOA har konsulentavtaler for over 50 millioner kroner

Siden fusjonen for snart to år siden har HiOA inngått rammeavtaler på ulike konsulenttjenester for over 50 millioner kroner. Høgskoledirektøren skjønner at folk reagerer på konsulentbruken.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Khrono har gått igjennom alle anbud om rammekontrakter på konsulenttjenester som Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har utlyst på portalen for offentlige anskaffelser, Doffin.

Ni ulike avtaler

Siden fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus høsten 2011 har HiOA inngått rammeavtaler om konsulenttjenester for til sammen 40,5 millioner kroner. Summen er uten moms. Inkluderer man momsen blir rammebeløpet over 50 millioner kroner. I alle dokumentene understrekes det at summen ikke er bindende for kontraktsgiver.

Det betyr at den endelige summen kan bli høyere – eller lavere. De fleste avtalene er inngått for to år, med opsjon på forlengelse med 1+1 år – altså til sammen fire år. Rammeavtalene er inngått med ni ulike konsulentselskaper.

Kritikk for ledelsekonsulenter og pr-byrå

Vi gjør bestandig en vurdering om vi har kompetansen og ressursene internt til å håndtere oppgavene det er snakk om.

Ann Elisabeth Wedø

Khrono har tidligere omtalt høgskoleledelsens avtale med konsulentselskapet Agenda Kaupang om strategi- og lederutvikling og Samfunnskontakt og kommunikasjonavdelingens avtale med et pr-byrå for strategisk kommunikasjonsrådgivning og medierådgivning.

Begge sakene har skapt debatt, både i Khronos spalter og i høgskolemiljøet, og ledelsen får kritikk både for pengebruken på konsulenter og for ikke å benytte seg av intern kompetanse på høgskolen.

Høgskoledirektøren forstår kritikken

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø forstår kritikken mot «konsulentveldet».

— Jeg forstår at folk er opptatt av dette. Men vi gjør bestandig en vurdering om vi har kompetansen og ressursene internt til å håndtere oppgavene det er snakk om. Og vi vurderer alltid hensiktsmessigheten, om vi skal ansette folk i nye stillinger og utvide staben, eller om vi er bedre tjent med å kjøpe eksterne tjenester, sier Wedø.

Hun sier videre at en viktig del av konsulentavtalene handler om virksomhetsstrategi og lederfunksjoner, slik som avtalene om strategi- og lederutvikling med Agenda Kaupang (6 millioner kroner), organisasjonsutvikling med Lean Management (2,5 millioner kroner) og med PricewaterhouseCoopers (PwC) (4 millioner kroner) på internrevisjon.

— Vi har kommet til at vi ikke skal ha mer enn ett årsverk internt på internrevisjon, og derfor har vi inngått avtale med et stort revisjonshus som har kompetanse på et bredt spekter av områder, heller enn å bemanne opp en ny internrevisjonsavdeling, sier Wedø.

Samfunnskontakt og kommunikasjon størst andel

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, som har nærmere 40 ansatte, står for nesten halvparten av verdien av avtalene gjennom konsulentavtaler om strategisk kommunikasjonsrådgivning og medietrening (6 millioner kroner), markedsføringstjenester og grafisk design med byrået Redink (10 millioner kroner) og digital rådgivning gjennom strategisk nettarbeid med konsulentselskapet Creuna (5 millioner kroner).

— Når en så stor avdeling som Samfunnskontakt med store interne ressurser har behov for så mye konsulenthjelp, har man da ansatte med feil kompetanse?

— Samfunnskontakt og kommunikasjon er en stor og ny avdeling ved HiOA med ansvar for alt fra studentrekruttering til myndighetskontakt, og det er behov for kompetanse til å ivareta de ulike funksjonene. Jeg må også minne om at vi er midt i en omstillingsfase og flere avdelinger kommer til å endre profil etterhvert, men omstilling og omstrukturering tar tid, sier Wedø.

— Betyr det at behovet for konsulenttjenester kan komme til å avta etter hvert som omstillingen går fram og at den relativt omfattende konsulentbruken er midlertidig?

— Noe er midlertidig, for vi bygger jo intern kompetanse på en rekke områder. Når det gjelder beredskap, IT-arkitektur, digital rådgivning og Lean er dette områder vi vil bygge kompetanse på etter hvert og behovet vil avta, sier Wedø.

Beredskaps- og IT-konsulenter

HiOA har inngått en konsulentavtale på beredskap med firmaet Safetec (4 millioner kroner) som skal bistå med rådgivning på risikoforståelse og har kompetanse på håndtering av beredskapssituasjoner. Lean Communication (2,5 millioner kroner) er konsulenter på Lean-metodikk i organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet).

IKT-avdelingen, som ifølge telefonlisten har over 40 ansatte, har inngått avtale med Deloitte (1,0 million kroner) om konsulenthjelp og rådgivning til IT-arkitektur, virksomhetsarkitektur og integrasjonsarbeid. 

Overadministrert HiOA?

Under fusjonen mellom de to høgskolene var det en forutsetning at ingen skulle bli overtallige. I prinsippet kan man derfor tenke seg at HiOA er overadministrert ved at to administrasjoner, for eksempel, eller to kommunikasjonsavdelinger, er slått sammen for å lede èn ny høgskole.

— Er HiOA overadministrert med  «feil folk» i forhold til å gjennomføre omstillingen og endringene som må til for å gjennomføre HiOAs strategi og at det derfor er behov for en relativt større andel av konsulenttjenester?

— Det stemmer at vi er pålagt å ikke øke andelen administrativt ansatte i forhold til faglige ansatte, forholdstallet mellom fag og administrasjon skal ikke endres. Vi kommer ikke til å ha tall å sammenligne på dette området før 2013 er avsluttet, sier høgskoledirektør Wedø.

Hun mener også at sammenligninger med andre utdanningsinstitusjoner er vanskelig fordi alle har valgt forskjellige måter å organisere seg på i forhold til hva som holdes «inhouse» og eksternt.

Oversikt kun på anbud over 500.000 kroner

Doffin gir full oversikt over kunngjorte anbud med verdi over den såkalte nasjonalterskelverdien på  500.000 kroner eks mva. Ifølge HiOAs innkjøpsavdeling finnes det ingen samlet oversikt over anbud og ansakffelser under 500.00 kroner.

Mange mindre anskaffelser/anbud blir kjørt i egen regi  i avdelinger eller på fakultetene. Dette betyr blant annet for eksempel at Khronos begrensede anbud – i regi av HiOA - på 490.000 kroner for utvikling og drift av nettavis, ikke er med i denne oversikten. Så i realiteten er summen enda høyere enn det som kommer fram i denne artikkelen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS