pensum

Kopinor: Fagansatte mangler kunnskap om rettigheter

Fagansatte ved universiteter og høgskoler setter i stor grad bokutdrag på pensum, men mange synes det er noe herk at de må klarere rettigheter hos Kopinor, viser ny undersøkelse.

Fagansatte setter stadig flere bokutdrag på pensum, men de er ikke så ivrige på å registrere utdragene hos Kopinor, ifølge ny undersøkelse.
Publisert Oppdatert

Fagansatte ved universiteter og høgskoler som setter bokutdrag på pensum har ikke den nødvendige kunnskap og bevisstheten om Kopinor-avtalen, viser en undersøkelse som Opinion har gjort for Kopinor.

Ifølge avtalen kan lærestedene gjøre bokutdrag på inntil 15 prosent av bokens sidetall tilgjengelige for studentene, digitalt eller i trykt form, forutsatt at dette registreres i Kopinors digitale tjeneste, Bolk.

Her kan de også søke om utvidet tillatelse til å bruke utdrag på mer enn 15 prosent. 

Oppleves som vanskelig

I undersøkelsen «Lærestedenes tilgjengeliggjøring av pensumutdrag» stilles det spørsmål ved hvor godt fagansatte etterlever registreringsplikten i Kopinor-avtalen. 

«Tross iherdige forsøk fra bibliotekenes side på å informere, motivere og lære opp fagansatte oppleves det som vanskelig å oppnå tilstrekkelig etterlevelse uten formell myndighet», heter det.

Undersøkelsen er kvalitativ og består av 17 intervjuer med biblioteks- og administrasjonsansatte ved universiteter og høgskoler.

Tre undersøkelser

Undersøkelsen er en av tre som ble presentert på et webinar Kopinor arrangerte torsdag. Khrono har tidligere skrevet om en av de andre undersøkelsene, «Fastsetting av pensum i høyere utdanning» , som ble presentert i 2022. I denne undersøkelsen er 33 fagansatte ved universiteter og høgskoler intervjuet, sammen med noen fagbokforfattere og forlagsansatte, i alt 42 respondenter.

Kopinor-direktør Hege Munch Gundersen.

Der tegnes et bilde av at norsk som pensumspråk ved universiteter og høgskoler stadig er på vikende front, til tross for at deltakerne i undersøkelsen unisont mener at norsk pensum er viktig.

Den tredje undersøkelsen som ble presentert handler om fastsetting av pensum i høyere utdanning og er fra 2020.

— Vi er bekymret både for studentenes lave bevissthet om opphavsrett og for fagansattes manglende kunnskap om de rammer og muligheter Koinor-avtalen gir, sa Kopinor-direktør Hege Munch Gundersen på webinaret. 

Fragmentert pensum

Ifølge undersøkelsene som Kopinor har fått gjenomført blir pensum stadig mer fragmentert og består i stor grad av artikler og bokutdrag. De fagansatte som fastsetter pensum sier at studentene helst ønsker hele bøker framfor artikler og enkeltkapitler, men på grunn av de mange hensyn som skal tas ved fastsetting av pensum er ikke dette alltid mulig.

— Ifølge de fagansatte er et fragmentert pensum vanskelig for studentene, også på masternivå. Flere forteller at studenter sliter med å se helheten på tvers av de ulike pensumbidragene, og det blir forelesers jobb å vise sammenhengen på tvers av pensum, heter det.

«Har for mye å gjøre»

I de nyeste undersøkelsen «Lærestedenes tilgjengeliggjøring av pensumutdrag», som ble gjennomført i 2023,  går det fram at  Kopinor-avtalen ikke har den tydelige posisjonen som gjør at fagmiljøene blir overbevist om at de trenger å registrere alle bokutdrag eller at dette må gjøres hvert semester. 

Dette til tross for at mange fagansatte selv er lærebokforfattere.

Flere bibliotekarer og administrativt ansatte som jobber tett på de fagansatte svarer at de opplever at fagansatte generelt har et passivt eller negativt forhold til rettighetsklarering i Bolk. 

De angivelig vanligste innvendingene fra fagansatte er at de har for mye å gjøre, at de drukner i administrative rutiner og at noen andre burde gjøre jobben, går det fram av undersøkelsen.

Ved rundt halvparten av lærestedene er ansvaret for å registrere bokutdrag hos Kopinor lagt til den enkelte fagansatte. Andre steder gjøres dette av bibliotek eller en serviceenhet.

— Vi har lagt oss på den linjen at bibliotekarene klarerer. Av flere hensyn: Det første, som jeg er mest opptatt av, er at vi vet at det blir gjort. Og så er det noe med hvor mye vi skal presse ned over hodet på emneansvarlige. De har akkurat fått Leganto (pensumlistesystem red.mrk) og beskjed om å kopiere selv. Skulle de klarere også hadde det blitt for mye, svarer en av respondentene.

Frustrerte fagansatte

Leder i universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker fortalte at hun er i ferd med å besøke alle instituttene ved universitetet. Noe av det hun oftest får høre er fagansattes frustrasjon over at stadig mer arbeid legges på dem og særlig gjelder dette registreringsarbeidet i Kopinors registreringssystem Bolk og pensumlistesystemet Leganto.

De har også en oppfatning av at registerering i Bolk er vanskelig og grensesnittet ikke godt.

— Det har fått universitetsledelsen til å spørre oss om dette et arbeid som kan overføres i større grad til biblioteket. Det kan kanskje gjelde registrering i Bolk, får vi høre fra biblioteket, men pensumlistesystemet er de fagansatte tettest på, sa hun.Powered by Labrador CMS