legger frem rapport

Koronakommisjonen vil ha flere intensivsykepleiere

Koronakommisjonen anbefaler et løft for å få utdannet flere intensivsykepleiere, ifølge Aftenposten.

Pandemien har vist viktigheten av intensivsykepleiere. Nå anbefaler koronakommisjonen et løft for å kunne videreutdanne flere sykepleiere.

Koronakommisjonen anbefaler et løft for å utdanne flere intensivsykepleiere, ifølge Aftenposten.

Karantenehotell og vaksinefordeling er også gransket i rapporten som kommer tirsdag.

Rapporten overleveres til statsminister Jonas Gahr Støre klokken 13.

Frykten for overfylte intensivavdelinger var et av hovedargumentene for å stenge ned Norge. Samtidig viser tallene at det er blitt elleve færre intensivplasser siden koronakrisen traff Norge i mars 2020, skriver Aftenposten.

Koronakommisjonen vil derfor anbefale et løft for å få utdannet flere intensivsykepleiere.

Kommisjonen har sett på utredningene om intensivkapasiteten som ble laget etter svineinfluensaen for over ti år siden, opplyser kommisjonens leder Egil Matsen til NRK.

Ulike regjeringer, sikkerhetsmyndigheter og helsemyndighetene har siden den gang påpekt at intensivkapasitet og beredskap ville bli utfordret ved en langvarig krise, sier han.

Lite endring

Mangelen på intensivsykepleiere har blitt hyppig diskutert gjennom Koronapandemien. Da Khrono tok en gjennomgang i 2021 viste det seg at det var ti flere studieplasser i intensivsykepleie i 2021 enn i 2020.

— Hvis det bare er ti flere studieplasser i 2021 enn i 2020, så er ikke det nok i det hele tatt. Det er rett og slett ganske skuffende og utgjør ingen reell økning av en lite robust kapasitet. Det styrker ikke beredskapen eller intensivkapasiteten, sa Øystein Fahre, avdelingsleder for intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus, til Khrono i 2021 om tallene.

Den gang spurte Khrono universitetene om hva som står i veien for å øke antall intensivsykepleiere i Norge.

— Vi jobber tett opp mot sykehusene i området for å se på muligheter for å utdanne flere intensivsykepleiere og spesielt gjelder det OUS og Ahus som har flest praksisplasser. Det er flere områder som er utfordrende, blant annet praksisplasser og utdanningsstillinger, forklarte Alfhild Dihle, studieleder og professor ved OsloMet.

Regjeringen prøvde å bøte på mangelen med å annonsere 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie desember 2020. Men det betyr ikke 100 ekstra intensivsykepleiere. Disse stillingene var stillinger ved helseforetakene som gjør at sykepleiere får full eller nesten full lønn for å ta videreutdanning.

Andre rapport i rekken

Rapporten som kommer tirsdag, er kommisjonens andre og siste rapport. Den dekker perioden fram til 31. oktober 2021 og tar dermed i hovedsak for seg Solberg-regjeringens vurderinger. Den første rapporten kom i april i fjor, og kommisjonen gikk da hardt ut mot regjeringen for å være dårlig forberedt på pandemien.

Hva som skjedde da Støre-regjeringen stengte ned 13. desember, får vi ikke svar på nå. Det kommer i en ny rapport.

Powered by Labrador CMS