— Jeg mener det er viktig at man inngår en forpliktende prosess med å binde sammen Narvik og Tromsø på sikt, sier tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke, som har fått formannskapet i Tromsø med på et vedtak som kan gi en egen fakultetsledelse i Narvik. Foto: Mortensen, Terje

Gammelrektor i Tromsø foreslår fem fakulteter

Både tidligere rektor ved UiT, Jarle Aarbakke, og rektorene ved høgskolene i Harstad og Narvik melder seg på i debatten om faglig organisering lengst nord. Og alle tre slår ring om et eget fakultet i Narvik.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Se framleggingen av universitetsledelsens forslag til ny organisering nederst i saken fra klokken 13.00 22. juni)

Både tidligere rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Jarle Aarbakke, og de tidligere rektorene ved høgskolene i Harstad og Narvik melder seg på i debatten om faglig organisering lengst nord. Og alle tre slår ring om et eget fakultet i Narvik. 

Jarle Aarbakke, som var profilert rektor ved UiT Norges arktiske universitet fra 2002-2013, er nå varaordfører i Tromsø. 

Tirsdag fikk han med seg et enstemmig formannskap i et vedtak om at man vil støtte de som fortsatt ønsker et ingeniørvitenskapelig og teknisk fakultet ved den tidligere Høgskolen i Narvik, skriver iTromsø (for abonnement).

Aarbakke foreslår dermed fem, heller enn forslaget på fire fakulteter ved UiT.

Jeg er overrasket over at ledelsen i Tromsø kjører så tøft som de har gjort (...) Dette bekrefter jo bare alle fordommene om at alt må inn til Tromsø for å være verdt noe.

Bodil Olsvik

De fleste tipsene Khrono har mottatt i saken heller mot at en variant av det Aarbakke foreslår er det som legges fram i styrepapirene som offentliggjøres torsdag. 

Heftig debatt

Debatten om faglig organisering har gått høyt ved UiT Norges arktiske universitet de siste ukene og månedene, etter at universitetsledelsen har foreslått omorganisering og sammenslåing av flere fakulteter. Ord som «rått maktspill» og «tonedøv» rektor ved landets nordligste universitet, er brukt i debatten. 

Både jus, kunstfag og ikke minst den tidligere høgskolen i Narvik har protestert mot planene om å bli en del av andre fakulteter og dermed miste selvstendigheten. 

Jusdekanene ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har også gått ut og støttet at juridisk fakultet bør få fortsette som før. 

Sprikende innstilling

Arbeidsgruppen som har vurdert hvor mange fakulteter UiT Norges arktiske universitet skal ha spriker. Et flertall vil ha fire fakulteter, mens et mindretall vil ha sju. I morgen, torsdag, kommer forslaget fra universitetsdirektøren. Saken er så mye omtalt på samtlige campus ved universitetet at ledelsen har valgt å streame framleggelsen av universitetsdirektørens forslag (se nederst i saken). 

Les også: Ingen enighet om antall fakulteter i Tromsø

Ifølge vedtaket foreslår formannskapet i Tromsø at det lages en modell med fem, heller enn det fire fakulteter ved UiT.

Og det femte fakultetet skal nettopp være Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) i Narvik.

Aarbakke fremmet forslaget over bordet i formannskapsmøtet og fikk enstemmig tilslutning:

«Det er inngått en avtale for mindre enn to (2) år siden med tidligere høgskolen i Narvik, om et teknologifakultet ledet fra Narvik. Tromsø kommune mener det er for tidlig å fravike den nå. Vi vil støtte en utvidelse av en eventuell 4-fakultetsmodell til 5- fakultetsmodell, der NT-fak (Naturvitenskap og teknologi i Tromsø, red.mrk) og IVT-fak (informasjonsvitenskap og teknologi i Narvik, red.mrk) fortsetter som to selvstendige fakultet, og at det innleder et forpliktende integrasjonsprosjekt mellom disse som bør inneholde en strategisk satsing».

Vil styrke kunstfag og jus

I de øvrige punktene i vedtaket fra Tromsøs politikere legges det også vekt på at både kunstfagene og de juridiske fagene bør styrkes, uten at de tar stilling til organiseringen rundt disse.

— Jeg mener det er for tidlig å gå vekk fra den avtalen som ble gjort i forbindelse med fusjonen med UiT for to år siden, sier varaordfører Aarbakke til avisen iTromsø.

Han viser til avtalen med daværende Høgskolen i Narvik som ble lovet et eget fakultet etter fusjonen.

Politiker Aarbakke snakker

Til Khrono understreker den tidligere rektoren at formannskapet også vedtok at de ønsket en styrking av kunstfag og jus ved universitetet. 

— Ligger det implisitt i dette at formannskapet også ønsker at jus og kunstfag skal beholdes som egne fakultet, og ikke slås sammen slik ledelsen ved universitetet ønsker? 

— Nei, det ligger ikke noe sånt implisitt her, sier Aarbakke. 

— Men er det gammelrektoren eller arbeiderpartipolitikeren som snakker her? 

— Det var som varaordfører jeg foreslo dette. Jeg mener det er viktig at man inngår en forpliktende prosess med å binde sammen Narvik og Tromsø på sikt, sier Aarbakke, som dermed støtter dissensen til dekan Morten Hald ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi i Tromsø.

Hald ønsker nettopp at de to teknologifakultetene skal fortsette hver for seg - enn så lenge, og at dermed den «smaleste modellen» blir utvidet fra fire til fem fakulteter. 

Umoden høgskole

Halds hovedargument er at høgskolen ikke er moden for å styre et fakultet på et universitet. 

«Det vil derfor være svært uheldig å la en tidligere høgskole være i førersetet for å lede store deler av MNT (matematikk, naturfag og teknologi)-utviklingen ved hele UiT. Det vil innebære store kostnader og risiko både på kort og lang sikt der jeg er frykter at MNT-feltet ved UiT vil tape konkurransekraft om bl.a. om forskningsbasert utdanning og eksterne forskningsmidler», skriver han og foreslår at de to fakultetene fortsetter hver for seg. 

I fusjonsavtalen ble det slått fast at Narvik skulle få fortsette å være hovedsete - både faglig og administrativt - for ingeniørutdanningene i Nord-Norge. 

— De har vært - og er - et tyngdepunkt for all slik utdanning i nord - og de har også et spesielt ansvar for russiske studenter, sier Aarbakke.

Holdø: Kvalitet er viktigst

Tidligere rektor ved Høgskolen i Narvik, Arne Erik Holdø, som i sin tid var med og gjennomførte fusjonen med UiT er nå ute av alle lederposisjoner ved universitetet, og kontrakten hans med UiT går ut 1.januar neste år. Hans primære ønske var å fusjonere med NTNU, men de takket nei og da ble alternativ to, UiT gjennomført. 

— Jeg følger debatten, men understreker at jeg kun har andrehånds kjennskap til den, sier Holdø (bildet) på telefon fra London. 

— Hva synes du om debatten nå etter fusjonen?

— Jeg føler at selve premisset for hele strukturreformen var relatert til kvalitet, men så ble det mye sammenslåinger. Og i et tynt befolka land som Norge blir det å flytte og slå sammen ting til politiske diskusjoner heller enn faglige, sier Holdø og understreker: 

— Det er kvaliteten på utdanningen og forskningen som bør diskuteres. 

— Men dersom en variant av Aarbakkes modell blir valgt, vil Narvik kunne leve med det? 

— Det vil nok kunne roe ned debatten noe, sier Holdø, som også har fått tips om at dette kan bli en løsning. 

Olsvik: Bekrefter fordommene

Tidligere rektor og styreleder ved Høgskolen i Harstad, Bodil Olsvik (bildet under), som også var den som gjennomførte fusjonen fra Høgskolen i Harstad sin side, sier også til Khrono at det kan finnes en mellomting her: 

— Det er ikke sikkert at det trenger å være verken fire eller sju fakulteter ved UiT, sier hun. 

— Og da tenker du kanskje på fem, hvor det femte er et eget fakultet i Narvik? 

— Ja, det ville vært en grei mellomløsning, sier hun og går dermed imot høringsuttalelsen fra sine egen gamle høgskole som ønsker seg den smaleste modellen, med kun fire fakulteter. Altså går de imot at Narvik skal ha et eget fakultet. Harstad tapte kampen om et eget fakultet allerede under fusjonsprosessen. 

Les også fra den tidligere fusjonsdebatten lengst nord: 

Ikke overrasket

— Hva tenker du nå om kranglingen og diskusjonene som går ved universitetet etter fusjonen? 

— Personlig er jeg ikke overrasket over kranglingen om antall fakultet, det måtte jo bare komme. Samtidig tenker jeg at tida for å tenke ny struktur er overmoden, etter alle de fusjonene som har vært ved UiT.  

— Jeg er overrasket over at ledelsen i Tromsø kjører så tøft som de har gjort, med å si at ikke noen av campusene, verken i Harstad eller Narvik, skal få ansvaret for noen fagområder, eller ha en egen fakultetsledelse, sier Olsvik og legger til:

— Dette bekrefter jo bare alle fordommene om at alt må inn til Tromsø for å være verdt noe, sier hun.

Danielsen for Narvik

Tidligere styreleder ved Høgskolen i Narvik, Åge Danielsen, sitter nå som styremedlem i universitetsstyret. Han ønsker ikke å si så mye om organiseringsdebatten før forslaget til styret blir kjent. 

— Men med min bakgrunn er det ingen hemmelighet at jeg ønsker et eget fakultet i Narvik, sier han. 

I morgen, torsdag, kommer innstillingen til ny organisering og 29.juni skal styret gjøre endelig vedtak. 

Følg framleggingen av ledelsens forslag direkte fra klokken 13.00 torsdag 22. juni:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS