sykepleie

Kritisk til å fravike karakter­krav ved årets opptak

Regjeringens ønske om å fylle opp plassene på sykepleie med søkere som ikke oppfyller karakterkravene, møter motbør.

Rektor ved Høgskolen i Østfold, LarsPetter Jelsness-Jørgensen mener at forslaget om å fravike karakterkrav under årets opptak til sykepleie er uheldig og skaper uforutsigbarhet for søkerne.
Publisert

Regjeringen mener det er uheldig at studieplasser på sykepleierutdanningene står tomme og ønsker å lempe på karakterkravene ved sommerens opptak.

Forslaget går ut på at ledige plasser kan fylles opp med søkere som ikke oppfyller dagens karakterkrav om 3 i norsk og matematikk etter at hovedopptaket er ferdig 20. juli.

Dette går fram av forslag til endringer i opptaksforskriften som ble sendt høring tirsdag 23. april.

Etterlyser forutsigbarhet

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, mener forslaget er uheldig og vil skape uforutsigbarhet for søkerne. 

— De som søker opptak på sykepleie og får beskjed om at de ikke er kvalifiserte, vil så i neste omgang få beskjed om at de kan søke på restplasser. Da er det plutselig ikke så farlig med karakterkravet likevel, sier han.

Han påpeker at mange studenter ikke vil ha fått med seg de nye reglene.

— En slik endring bør innføres med en viss tidshorisont, mener han.

Hybrid løsning

Jelsness-Jørgensen er derfor kritisk til den hybride løsningen som foreslås allerede ved årets opptak til landets sykepleieutdanninger. 

— Det vil skape to helt forskjellige opptaksordninger i samme opptak. Det blir en helt ny måte å gjøre kvalitetsvurdering av søkerne på, sier rektoren ved Høgskolen i Østfold.

Jelsness-Jørgensen sier at han også er uenig i helt å fjerne karakterkravet for å komme inn på sykepleie, slik regjeringen foreslår i opptaksmeldingen.

— Faglig sett mener jeg det er uheldig å fjerne karakterkravet i det hele tatt. I hvert fall må man sørge for forutsigbarhet for søkerne, sier han.

Håper å fylle plassene

Hvilken betydning vil det få for Høgskolen i Østfold at man kan fravike karakterkravet i år?

— For oss betyr det antagelig ikke så mye, i og med at vi vanligvis fyller opp plassene på sykepleieutdanningen og håper at vi klarer det i år også. Men et slikt hybrid system vil bli administrativt mer krevende for oss, sier han.

UiS: Vil beholde karakterkrav

Dekan Eldar Søreide ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger ønsker at karakterkravet på sykepleieutdanningen skal beholdes. Han er dermed også imot å lette på kravene ved årets opptak.

— Det korte svaret er at karakterkravet bør være der. Jeg er mest opptatt av hvordan vi skal gjøre våre utdanninger enda mer attraktive for de unge og for våre nye landsmenn som ønsker å bli sykepleiere, samtidig som utdanningene skal svare ut utfordringene i kommunene og på sykehusene, sier han.

HVL: «Bra for oss og bra for samfunnet»

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) sa prorektor for utdanning, Anne-Grethe Naustdal, til Khrono tirsdag at hun er veldig glad for formuleringene i høringsnotatet fra regjeringen og dermed for mulighetene for å fravike karakterkravet.

— Dette er veldig gode nyheter for oss, og vi er veldig glade for dette, sa hun.

Ifølge Naustdal er det særlig på deltidsutdanningene at det har vært ledige plasser.

— Dette handler ikke bare om karakterer, men at våre flinke kvalifiserte søkere med realkompetanse ikke har hatt nok norsktimer til å komme inn. Nå får vi orden på dette. Det er bra for oss og det er bra for samfunnet.

Vil fjernes helt fra opptaket i 2025

I opptaksmeldingen har regjeringen foreslått å fjerne karakterkravet for å komme inn på sykepleie. Meldingen skal behandles i Stortinget før sommeren og her ligger det an til flertall for regjeringens forslag. 

På grunn av søknadsfrister og endringer i opptakssystemet er det ikke mulig å innføre disse endringene fra årets opptak. Dette er bakgrunnen for at det nå foreslås en hybridløsning ved årets opptak, der karakterkravet skal gjelde i hovedopptaket, men kan fravikes i lokalt opptak til ledige plasser.

Powered by Labrador CMS