offentleglova

Kritiske til hemmeleghald — no har regjeringa snudd

Reglane for innsyn skulle skjerpast. No har regjeringa snudd. — Me er glade for at lovforslaget er lagt til side, seier UiB-rektor Margareth Hagen.

Universitetet i Bergen var kritiske til at Offentleglova skulle endrast. Styret vart orienterte om høyringssvaret i møtet sitt 14. september.
Publisert Oppdatert

«Loven gir allerede mulighet til å avslå krav om innsyn i dokumentene. Forslaget vil gi mulighet til også å unnta opplysninger om eksistensen av dokumentene inntil avgjørelsen foreligger. Det mener UiB vil svekke allmennhetens muligheter til å følge med på saker forvaltningen arbeider med og medføre en uthuling av lovens formål».

Dette heiter det i høyringssvaret frå Universitetet i Bergen (UiB) knytt til forslag om endringar i offentleglova. Forslaget gjekk ut på at organinterne dokument ikkje skulle måtte førast i postjournalen. 

Jussprofessor: Ikkje irrelevant

— Sjølv om me i dag ikkje har tilgang til interne dokument, så er det ikkje irrelevant for det offentlege å sjå kva interne dokument som er registrerte på etaten. Det kan gi innsyn i kva saker forvaltninga har vore inne i i ein avgjerdsprosess, kva delar av forvaltninga som har deltatt og kor grundig avgjerdsprosessen har vore. 

Det sa jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen då forslaget vart kjent, ifølgje Uniforum.

Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Stavanger var i tillegg til UiB også kritiske til ei endring.

Mehl: Har lytta

No har regjeringa snudd.

— Me har lytta til innspela, og basert på desse finn ikkje regjeringa grunnlag for å gå vidare med saka, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i ei pressemelding.

Mehl viser til det store engasjementet som har vore i saka.

— For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er det viktig å hegna om demokratiet og ei gjennomsiktig forvaltning. Etter høyringsrunden meiner me det er rett å skrota forslaget.

— Me er glade for at lovforslaget er lagt til side, skriv UiB-rektor Margareth Hagen i ein sms til Khrono.

— UiB har eit prinsipielt standpunkt: Det er viktig at offentlegheita har moglegheit til å utøva kontroll. Dagens lov tek i tilstrekkeleg hand om handtering av organinterne dokument.

Endringslogg: Khrono skreiv opprinneleg at i dag skal alle organinterne dokument ligga i journalen. Endra 22. september kl 9.24.

Powered by Labrador CMS