Terrortrusselen mot Norge

Førsteamanuensis Lars Gule skriver at det er riktig at terrorberedskap er hevet, men påpeker at når myndigheter gjør slike tiltak er det sjelden at det faktisk utføres terrorhandlinger.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er dramatisk når væpnet politi utplasseres på flyplasser og jernbanestasjoner, når grensekontroll innføres og det holdes pressekonferanser om en terrortrussel mot Norge. Det har vi ikke opplevd i nyere tid. Det er likevel grunn til å understreke at det sjelden gjennomføres terroraksjoner når myndighetene går ut med advarsler av denne typen.

Etterretningsinformasjon

Bakgrunner er at Politiets sikkerhetstjeneste har fått informasjon fra en samarbeidende tjeneste, trolig via forsvarets e-tjeneste, om at en gruppe som har hatt kontakt med en ekstrem islamistisk organisasjon i Syria, planlegger en aksjon i Norge. Det er også sannsynlig at den samarbeidende tjenesten er amerikansk, ikke minst fordi de har stor kapasitet til elektronisk overvåkning. Kanskje er det er en telefon- eller Skype-samtale, eller e-post som er snappet opp.

Informasjonene om trusselen er trolig ikke mange dager gammel, men den ble mottatt noe tid før pressekonferansen på torsdag formiddag. Slik må det være fordi PST har hatt behov for å gjøre egne undersøkelser. Disse undersøkelsene har bestyrket informasjonen, sier PST.

Undersøkelsene kan omfatte blant annet følgende virkemidler og etterforskingsskritt:

Det er likevel riktig og viktig at PST og politiet har hevet
beredskapen. 

Lars Gule

  • Fornyede avhør av varetektsfengslede og siktede personer
  • Avhør av andre i miljøet om kring Profetens Ummah (og omkring skal understrekes her for gruppen er ikke veldig stor)
  • Telefon- og romavlytting, brevkontroll mm.
  • Aktivering av informanter og infiltratører
  • Kvalitetsvurdering av informasjonen ved hjelp av samarbeidende tjenester

Det er gode grunner til å mene at PSTs informasjoner er riktige. Trusselen samsvarer med det generelle trusselbildet og det vi vet om situasjonen i Syria. Det er derfor rimelig å identifisere den ekstreme islamistgruppen terroristene skal ha vært i kontakt med, som Den islamske staten (IS). Det er IS som rekrutterer flest fremmedkrigere, også fra Europa og Norge, og selv om vi ikke har detaljerte informasjoner (PST vil ikke fortelle dette på det nåværende tidspunkt – kanskje for å beskytte den samarbeidende tjenestens kilder), vet vi at flere av de om lag 50 nordmenn som skal være i Syria, kjemper sammen med denne grupperingen. Sågar som selvmordsbombere.

Trusselens substans

Generelt kan vi si om den trusselen de norske fremmedkrigerne i Syra representerer at de kan få en større motivasjon og kompetanse til å gjennomføre terroraksjoner, enten i Syria eller i Vesten fordi:

  • Det er sannsynlig at fremmedkrigerne får økt kapasitet gjennom erfaring med våpenbruk, kamphandlinger, og i noen tilfeller også mer spesialiserte ferdigheter – særlig trening i bombekonstruksjon
  • Det er en risiko for at noen av fremmedkrigerne kan returnere til Norge med oppdrag om å utføre terrorangrep her, gitt av lederskikkelser i IS
  • Det er sannsynlig at fremmedkrigerne blir ytterligere ekstremisert gjennom å oppholde seg i et miljø av ideologisk motiverte og ekstreme islamister over lengre tid, og hvor mange også opplever at grove voldshandlinger blir rettferdiggjort av ideologien
  • Det er også en risiko for at noen av fremmedkrigerne på eget initiativ kan planlegge angrep som følge av denne ekstremiseringen 

For det andre er det bekymringsfullt at det lille, men ekstreme islamistiske miljøer i Norge får tilførsel av svært ekstremiserte Syria-veteraner som kan ha stor påvirkningskraft i miljøet, samt kontakter til et internasjonalt nettverk. De hjemvendte fremmedkrigerne kan få høy status og utgjøre en forsterking av det generelle trusselbildet ved vitalisering av miljøene, ved å føre dem i en enda mer ekstrem retning, og ved å bidra til ytterligere rekruttering til gruppen(e).

IS’ teologi-ideologi tilsier at ingen del av kloden er unntatt fra den globale jihad. Det er sant at IS nok har konsentrert seg om å konsolidere sin situasjon å Irak og Syria – blant annet gjennom opprettelsen av kalifatet. Men nettopp fordi IS også har brutt med al-Qaida og ser seg som Bin Ladens sanne etterfølger, er det grunn til å tro at denne grupperingen vil gi en viss støtte til aksjoner i Europa og Nord-Amerika. I alle fall dersom det er sjanser til å lykkes. Det ser også ut til at den arresterte franskmannen som skal ha stått bak angrepet på det jødiske museet i Belgia, hadde kjempet sammen med IS i Syria.

Det vil aldri mangle begrunnelser for slike angrep: Vestens krig mot islam, støtten til publisering av karikaturer, og ikke minst «forfølgelsen» av de ekte muslimene. I denne forbindelse kan varetektsfengslingen av norske Syria-farere en medvirkende årsak til terrorplanene mot Norge, men også den mangeårige saken om mulla Krekar. Det kan også være andre grunner. Som det ikke er sikkert vi får høre noe om.

Falsk flagg?

Allerede nå kan vi finne konspirasjonsteorier om at hele trusselen er falsk og formidlet for å manipulere norsk opinion på en eller annen måte, kanskje for å redusere sympatien for palestinernes sak i Gaza. Konspirasjoner forekommer, ikke minst kjenner vi til bruken av falske påstander på bakgrunn av angivelige pålitelige etterretninger.

Hadde dette vært i den kalde krigens tid, da vi hadde et langt mer politisk manipulerende POT, ville det vært grunn til å tro at dette kunne dreie seg om en falsk alarm for å få politisk oppbacking om lovendringer, større bevilgninger, press på opposisjonsgrupper mm. Og selvsagt kan samarbeidende tjenester også drive manipulasjon – Mossad for eksempel, eller amerikaneren.  Men en trussel mot Norge blir litt puslete i denne sammenhengen. Det får ikke den store oppmerksomheten internasjonalt. Og Norge er ikke så viktig at det skulle være grunn til å svekke motstanden mot Israels krig i Gaza akkurat i vårt land. Det er med andre ord lite sannsynlig at trusselinformasjonen er falsk av manipulasjonsgrunner.

Like viktig er at en slik manipulerende tilnærming ikke er PSTs arbeidsform i dag. De kulturelle endringene i denne etaten er nok reelle nok. Kontrollen med de hemmelige tjenester har også blitt bedre. I tillegg er hevingen av beredskapen vi har sett de siste dagene, ganske dyr. PST har rett og slett ikke mulighet til å sette i verk så dyre tiltak vi nå ser, og ville heller ikke våge det, uten at det er realiteter bak trusselen, så langt de kan vurdere. Det er med andre ord lite sannsynlig at trusselinformasjonen er falsk av manipulasjonsgrunner.

Er faren over?

Selv om trusselen er troverdig, er det langt fra sikkert at det blir noen aksjon. Det er faktisk mindre sannsynlig – slik det heller ikke har skjedd terroraksjoner hver gang amerikanerne har hevet sitt beredskapsnivå. Det er likevel riktig og viktig at PST og politiet har hevet beredskapen. Det kan i seg selv virke forebyggende.

Nå – 27.07. – kommer også meldingene om at trusselen vurderes som noe redusert. Det innebærer at vi de neste dagene vil se en gradvis reduksjon av beredskapen. Så får vi håpe på en evaluering av denne hendelsen vi alle kan lære av. Inkludert hvor stor sjansene er for en ny trussel i framtiden.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS