lærerstreiken

Kunnskapsdepartementet vil ikke hjelpe studenter berørt av streik

Så langt er rundt 750 lærerstudenter som skal i praksis berørt av lærerstreiken. Kunnskapsdepartementet vil ikke lette på krav.

Praksisstudenter fra OsloMet i arbeid ved Rykkinn skole i Bærum høsten 2019.
Praksisstudenter fra OsloMet i arbeid ved Rykkinn skole i Bærum høsten 2019.
Publisert Oppdatert

Forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet regulerer kravene til praksis for lærerstudenter, og stadig flere blir berørt av lærerstreiken.

Dekan ved Høgskulen på Vestlandet, Asle Holthe, sier han forventer at Kunnskapsdepartementet gir institusjonene de nødvendige fullmakter til eventuelt å fravike forskriftene slik at studentene ikke blir skadelidende.

Fakta

Lærerstudenter som er berørt av streiken

 • Universitetet i Bergen: 288 studenter berørt av streiken.
 • NTNU: 187 lektorstudenter er berørt.
 • Høgskulen på Vestlandet: 145 lærerstudenter er berørt i Bergen og på Stord.,
 • OsloMet: 50 studenter på yrkesfaglærer berørt.
 • UiT Norges arktiske universitet: 24 berørte studenter.
 • Universitetet i Oslo: 14 studenter berørt
 • Universitetet i Agder: 10 studenter er berørt, har fått nye praksislærere
 • Høgskolen i Innlandet: Totalt 5 studenter er berørt, får alternative tilbud.
 • Høgskolen i Østfold: Noen få som har fått alternative løsninger.
 • Universitetet i Stavanger: Ingen
 • Nord universitet: Ingen

Kilder: Universitetene og høgskolene

Men svaret fra departementet er at det ikke er aktuelt.

— Dette er en lovlig streik, og situasjonen er en annen enn under pandemien. Departementet er ikke en part i streiken. Det er universitetene og høgskolene som har avtaler med praksisskolene og som må ta kontakt med dem og forsøke å finne løsninger, skriver Kunnskapsdepartementet til Khrono.

Samtidig opplyser Kunnskapsdepartementet:

«Praksis er en obligatorisk del av utdanningen og skal være veiledet og vurdert. Dette har studentene krav på. Det er ikke aktuelt å gjøre unntak fra rammeplanen på nåværende tidspunkt.»

Rundt 725 rammet

Lærerstreiken skaper trøbbel for lærer- og lektorstudenter landet rundt. Studentene skal inn i praksisperioder, men blir berørt ved at praksislærer er tatt ut til streik.

Noen universiteter og høgskoler er ikke rammet, noen har klart å omorganisere for å sikre studentene praksis, mens atter andre ikke har løst situasjonen - ennå.

Khrono har kontaktet alle læresteder som tilbyr lærer- eller lektorutdanninger. Tallene fra 11 universiteter og høgskoler viser at per nå er minst 725 lærerstudenter berørt av streiken.

Dekan ved Høgskulen på Vestlandet, Asle Holthe, forteller at nær 150 av hans studenter nå er berørt. Han poengterer:

— Lærerutdanningene er sterkt regulert av nasjonale forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Forskriftene regulerer også kravene til praksis. Vi forventer at Kunnskapsdepartementet vil gi institusjonene de nødvendige fullmakter til eventuelt å fravike forskriftene slik at studentene ikke blir skadelidende, understreker Holthe.

Fra Høgskulen i Innlandet forteller dekan Morten Ørbeck at høgskolen har vært i kontakt med Utdanningsforbundet og fått bekreftelse på at studenter ikke skal rammes og at lærerutdanningsinstitusjonene kan omorganiseres praksis.

Flest studenter berørt ved UiB og NTNU

Foreløpig er det Uniuversitetet i bergen med 288 berørte studenter og NTNU med 187 studenter, som har flest streikeberørte studenter. Ingfrid Thowsen, leder ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, forteller at det per nå i all hovedsak er lektorstudenter som er rammet.

— De to foregående ukene var det 91 som ikke fikk gjennomført praksis. Denne uken har vi ytterligere 88 lektorstudenter som er rammet. I tillegg er det 20 PPU- studenter som blir berørt, men dette er enklere å løse siden timer kan spres utover året, forteller Thowsen til Khrono.

— Har NTNU foretatt seg noe for å hjelpe studentene?

— Vi har begrenset handlingsrom siden utdanningene er regulert av forskrift i tillegg til at dette er en krevende kabal som skal gå opp, men vi gjør alt vi kan for at studentene skal få gjennomført praksis, forteller Thowsen.

Hun legger til at når det gjelder studenter som mangler noe praksis, dager eller timer, vil rektorene finne en løsning i de tilfeller det gjelder. Det er stor velvilje og forståelse blant deres samarbeidspartnere om å bistå på best mulig måte slik at studentene får gjennomført praksis.

Endringslogg:

27.09.2022, kl 11.22: Oppdater med tall fra UiB, kilde Studvest, totaltall justert til nær 470.

27.09.2022, kl. 11.17: Oppdatert totaltall berørte studenter til 385, etter nye tall fra UiT og UiO.

Powered by Labrador CMS