null Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Læringssenter som digital kurator

Vi håper at et en ryddig og slitesterk organisering kan bringe HiOA opp i front i Norge når det gjelder digital støtte til bedre og tidsmessige læringsformer. Det er bl.a. dette studentene etterlyser.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Læringssenter og bibliotek (LSB) leverer tilbud og tjenester på tvers av organisasjonsstrukturen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg til å skaffe til veie dokumenter på papir og i digitalt format har LSB kommet godt i gang med rollen som forlegger og kurator for våre egne digitale tekster. Her har oppmerksomheten så langt særlig vært rettet mot digitale fagtidsskrifter.

Nå er turen kommet til lærebøker. Dette er en ny funksjon som springer ut av digitalisering av læreprosessen i høyere utdanning. Det er ikke noe nytt at universiteter oppretter egne forlag.  Universitetsforlaget er et godt eksempel. Forskjellen er at nå skjer det digitalt. Framfor å behandle digitale tekster som om de var på papir, arbeider vi i tråd med digitale premisser. Dokumentene er «born digital».

Hva betyr dette? Og hva menes med at LSB er en digital kurator? Tradisjonelt er en kurator ansvarlig for samlinger av kunst og historiske gjenstander og det å lage kataloger for dem. Med digitalisering har det kommet til nye og andre funksjoner.

Digital kuratering er altså bevaring og vedlikehold av digitale samlinger. Såkalt «enkel kuratering» («sheer curation») er en minimalistisk form. Arbeidet skjer da i nært samspill med framstillingen av verket, f.eks. en digital lærebok eller online kurs.

Kuratering kan være anskaffelse (akkvisisjon), arkivering og journalføring, indeksering og katalogisering. Men en kurator kan også være (med)ansvarlig for digitalisering, for analyse og vurdering av innhold og andre sider ved vedlikehold og kvalitetssikring på samlingsnivå.

Vi håper at et en ryddig og slitesterk organisering kan bringe HiOA opp i front i Norge når det gjelder digital støtte til bedre og tidsmessige
læringsformer.

Helge Høivik

Læringssenter og bibliotek har nå fått i opogave å bidra til publisering, kuratering og samlingsutvikling av digitale læreverk ved HiOA. Vi bruker Open edX som plattform på nettjeneren.

LSB er også vertskap for et sentralt produksjonsmiljø der kollegiet kan delta i et arbeidsfellesskap. Der finnes det veiledere tilgjengelig de fleste arbeidsdager. Vi har kalt dette miljøet for «LæreVerkStedet». Det er inspirert av MakerSpace-bevegelsen i USA og EU.

Ved oppstart nå i januar 2016 er Fakultet for helsefag formell partner i dette og har selv organisert et arbeidsutvalg med egen prosjektleder som koordinerer en rekke delprosjekter ved fakultetet.

Læreverkstedet støtter også utvikling av relevante læringsobjekter, f,eks. video, podcast og stillbilder som inngår i de digitale læreverkene. Slike frittstående elementer kan f.eks. brukes som støtte for sanntids interaksjon i undervisningsforløpet som når en bruker online avstemming («clickers», Kahoot o.l.).

Et nytt digitalt læreverk blir innlemmet i LSBs samlinger når Læringssenteret mottar en kopi for kvalitetssikring og publisering. Dette gjelder dokumentnivået. Den faglige kvalitetssikringen følger vanlige mekanismer. Det innebærer bl.a. at alle underliggende læringsobjekter som video, lydspor og stillbilder forblir tilgjengelige for studentene som skal bruke læreverket. På den måten sikrer vi oss mot døde lenker eller videoer og lydspor som ikke kan spilles av eller som blir hakkete og med dårlig lyd. En må være systematisk med navnsetting og nummerering av det enkelte læreverk. Vi må ha ordnede beskrivelser av dokumentet for gjenfinning og presentasjon (metadata) osv. LSB følger opp med etterfølgende arbeidet knyttet til det nye læreverket som del av arbeidet med utviklingen av samlingen som helhet.

Etter at et digitalt læreverk er publisert, men før det inngår i pensum i poenggivende undervisning, må det godkjennes av studieutvalg på vanlig måte.

Vi håper at et en ryddig og slitesterk organisering kan bringe HiOA opp i front i Norge når det gjelder digital støtte til bedre og tidsmessige læringsformer. Det er bl.a. dette studentene etterlyser.
 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS