Hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag på Høgskolen i Oslo og Akershus, Anders S. Lyng, er ikke fornøyd med måten fagforeningene er blitt trukket inn i prosessen for å effektivisere administrasjonen ved høgskolen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Fagforeningene reagerer på forslag om administrative kutt

Anbefalingen om å kutte administrasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus med over 20 prosent skaper reaksjoner blant fagforeningene på høgskolen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fagforeningene kjøper ikke konklusjonen til konsulentselskapet Rambøll om at Høgskolen i Oslo og Akershus er så overadministrert at 158 årsverk kan kuttes bort. Det tilsvarer over 20 prosent av administrasjonen.

Rambøll har gått gjennom hele administrasjonen ved HiOA i to rapporter.

Les også: «HiOA kan kutte 158 årsverk»

Leder i Forskerforbundet, Eldbjørg Schøn, er kritisk til Rambøll-rapporten og mener at ringvirkningene av kuttene som foreslås er for lite drøftet.

— Det er mye som er tatt på med harelabb her. Det burde vært en sterkere faglig vurdering av hvor det kan kuttes. Ringvirkningene av innstramminger og kutt er altfor lite drøftet, sier hun.

Det er mye som er tatt på med harelabb her. Det burde vært en sterkere faglig vurdering av hvor det kan kuttes.

Eldbjørg Schøn

Kritiske til metoden

Hovedtillitsvalgt i Norsk tjenestemannslag (NTL) på høgskolen, Anders S. Lyng, er også kritisk til rapporten og beregningene som er gjort.

— Disse beregningene baserer seg på tall fra DBH (Database for høyere utdanning) og vi vet lite om hva som skjuler seg bak tallene og hvilket arbeid som utføres. Det vi opplever at det har vært liten vilje til å gå nærmere inn på tallene, sier han.

Akademikernes hovedtillitsvalgte, Anne Thorsen er spesielt kritisk til metoden Rambøll har brukt ved å sammenligne forholdet mellom faglig og administrativt ansatte ved sju universiteter og høgskoler. Sammenligningen (benchmarkingen) viser at HiOA har langt flere ansatte i forhold til faglige enn de andre og må kutte administrasjonen med 22 prosent for å komme på samme nivå som gjennomsnittet av de sju.

—Vi er generelt også skeptiske til et forsøk på benchmarking som utgangspunkt for effektivisering, ettersom det uansett, og kanskje nødvendigvis, ligger en del forbehold i rapportene, sier Thorsen.

Uenig i diagnose

Hovedtillitsvalgt i Parat, Liv Ingunn Bråten, svarer dette på spørsmål om hun er enig i Rambølls diagnose:

—Nei, jeg er vel ikke enig i diagnosen, og å kutte 158 administrative stillinger høres mye ut. Vi har stilt spørsmål ved tallene tidligere, om de er sammenlignbare, sier hun.

— Når det er sagt, så har vi allerede fått effektiviseringskutt i våre bevilgninger og det er varslet ytterligere kutt de kommende årene. Det blir derfor viktig å ha en god plan for å håndtere disse kuttene slik at det ikke bare overlates til det enkelte fakultet eller den enkelte enhet å finne løsninger, sier Bråten.

Hun legger til at det blir svært viktig at tjenestemannsorganisasjonene involveres fra dag en.

— Dette legger da også høgskoleledelsen opp til, sier hun.

Vil bli invitert inn

De fire fagforeningene deltar i det sentrale IDF-møtet (informasjon, drøftinger og forhandlinger) og er innkalt til et såkalt oppstartmøte med direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Tore Hansen, 3. mars. Her skal oppfølgingen av Rambøll-rapportene diskuteres.

(Den første Rambøll-rapporten ble presentert for administrativt ansatte 15. august 2016. Foto: Ketil Blom)

Tore Hansen (stående på bildet over) har fått i oppdrag fra rektors ledergruppe å lage en plan for hvordan Rambøll-rapportene skal følges opp med tiltak. Hansen har uttalt til Khrono at styret ved HiOA vil bli orientert om arbeidet, antakelig på styremøtet i mars.

«Det vi nå har fått er Rambølls vurdering. Nå er det vår tur. Men vi skal ta oss tid til å lage en gjennomtenkt og god plan, i samarbeid med både tillitsvalgte, studenter, ansatte og ledere», sier han i en kommentar til Khronos sak.

Les også: En administrasjon for HiOA som universitet

Ønsker å være tettere på

NTLs Anders S. Lyng er imidlertid slett ikke fornøyd med måten fagforeningene er blitt involvert på.

—  Vi føler at vi i liten grad har blitt involvert i prosessen, og vi har hele tiden hatt et ønske om tettere involvering og ikke bare informasjon, sier han.

— Vi håper at vi nå skal bli tettere involvert og kunne bidra i prosessen slik at vi sammen kan finne gode løsninger for de tilsatte og for høgskolen, sier Lyng.

Redd faglige må overta

Eldbjørg Schøn i Forskerforbundet frykter at en konsekvens av kutt i administrasjonen blir at de faglig ansatte må gjøre mer av de administrative jobbene.

— Blir de administrative oppgavene da skjøvet ut på instituttene og de faglig ansatte må overta? Mange føler at dette allerede har skjedd i stor grad, sier hun.

Dette betyr ikke at hun ikke ser noe behov for effektivisering.

— Vi som forbund har lagt merke til økningen i administrativt ansatte ved HiOA, og vi ser at enkelte ting er tungrodde og tungvinte , og at det er behov for effektivisering. Men det er også mye å gjøre, sier hun.

Etterlyser begrunnelser

Hun etterlyser en bedre vurdering av hva kuttene vil bety i ulike administrative enheter.

— De administrative enhetene har ulik kobling til kjernevirksomheten, og det er vanskelig å si om de er riktig dimensjonert, påpeker hun.

Hun viser til at Rambøll mener at studieadministrasjonen bør standardisere og harmonisere sine tjenester.

— Men det står ikke hvorfor dette er så viktig. Dette er bare en av mange mangler i rapporten, sier Schøn.

Trenger mye ressurser

Anders Lyng mener det er vanskelig å vite i hvilken grad HiOA er overadministrert, men han opplever at det en god og profesjonell administrasjon både på fakultet og sentralt. 

— HiOA er også en organisasjon i endring, et resultat av flere fusjoner og virksomhetsoverdragelser. Samtidig skal vi bli universitet og digitaliseres, det er prosjekter som krever mye ressurser også på administrativ side, sier han.

Om man skal nedbemanne er jo noe av det organisasjonene og ledelsen må snakke om framover, påpeker han.

— Vi mener jo selvsagt at naturlig avgang er den rette måten å nedbemanne på, men det krever jo også at man kontinuerlig vurderer behovet når folk går av eller slutter i stillingen. HiOA er også i vekst og det kan være naturlig å se på om man må ta ut denne veksten også i administrative stillinger.

Krevende tid for HiOA

Anne Thorsen i Akademikerne sier at hun umiddelbart opplever Rambølls diagnose om at HiOA er overadministrert som problematisk.

— Det har riktignok vært en krevende tid for HiOA, ikke minst med tanke på  universitetssøknaden som har lagt beslag på veldig mange administrative ressurser. Det er også mulig at de mange ulike prosjektene som er satt i gang bør kunne samordnes bedre, for der har nok HiOA muligens vært litt for ekspansive. Nedskalering av omfang og antall rapporteringer bør kunne frigjøre en del ressurser, mener hun.

Thorsen peker på at ambisjonsnivået heller ikke redusert.

— Med en eventuell administrativ nedbemanning må det tydeliggjøres hva som ikke lenger skal gjøres, hva bortfaller, eller skal mer av oppgavene settes ut? Men det er klart, det er alltid noe som kan og bør effektiviseres, og det må institusjonen og administrasjonen jobbe for kontinuerlig, uavhengig av ulike kartlegginger som settes i gang, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS