desentralisert utdanning

Kutter 4500 studieplasser i byene

Åtte danske universiteter har levert inn sine kuttplaner, etter pålegg fra Folketinget. Om lag 4500 studieplasser skal legges ned eller flyttes på landet.

Aalborg Universitet foreslår å kutte 18 utdanninger, etter Folketingets kutt- og utflyttingsplan. Her fra studiestart i september 2021, der 3-4000 nye studenter var samlet til lunsj på Honnørkaien i Aalborg.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)
Publisert

Det danske Folketinget vedtok i høst planen «Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark». Ifølge planen skal studentopptaket i de større byene i landet reduseres med 10 prosent.

12. januar hadde åtte danske universiteter frist for å melde inn sine nedskjæringsplaner. Ifølge planene som er levert inn skal minst 4500 studieplasser legges ned eller flyttes ut av byene.

Onsdag demonstrerte studenter på Christiansborg Slotsplads i København mot utflyttingsplanene.

Kraftig kutt i København

Københavns Universitet har sendt inn det største kuttforslaget målt i antall studieplasser. Der er planen å redusere med 1590 studieplasser fram mot 2030, tilsvarende 10 prosent av det årlige opptaket.

40 prosent av kuttet skal tas fra humanistiske fag, men i tillegg vil teologi og naturvitenskap miste plasser. Begrunnelsen for å ta fra disse fagene er at disse kandidatene har den høyeste arbeidsledigheten. Omtrent 200 plasser skal flyttes til en medisinutdanning i Køge utenfor København.

– Det er dyrt og vanskelig å flytte universitetsuddanninger til provinsen og å få forskerne til at flytte med. Vi unngår nok ikke å nedlegge noen utdanninger. Det vil dessverre også bety at noen av de tilhørende forskningsmiljøene vil bli avviklet, sa KU-rektor Henrik C. Wegener, ifølge avisen sciencereport.dk.

Som Khrono har skrevet har Københavns universitet bedt om unntak for 30 prosent av kuttet.

CBS kutter 6 utdanninger

Copenhagen Business School (CBS) kutter seks utdanninger med 334 studieplassser fra 2023. Blant disse er en bachelor i business og filosofi, en master i samme fag, samt fire andre masterprogrammer, melder sciencereport.

— Regjeringens plan vil for CBS bety tap av 45 til 55 millioner kroner i året. Derfor er vi nødt til å legge ned utdanninger, fordi dette har en langt større besparende effekt, enn hvis vi kutter studieplasser flere steder på CBS, har konstituert rektor, Inger Askehave sagt, ifølge Politiken.

— Har ikke sett bivirkningene

Tidligere rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, sitter i styret ved Copenhagen Business School (CBS), og vet gjennom dette endel om situasjonen blant storbyuniversitetene i vårt naboland i syd. CBS er en handelshøgskole med et sterkt internasjonalt perspektiv, men også aktive og opptatt av dans samfunnsdebatt, også i et internasjonalt perspektiv.

Gunnar Bovim sitter i styret på danske CBS i Køpenhavn.

— CBS er en handelshøgskole med stor samvittighet for det hvordan det danske næringslivet skal vokse, og de leverer på alle nivå innen høyere utdanning, forteller Bovim.

Utgangspunktet for vedtaket i det danske Folketinget, er at man over tid har sett at det har vært vanskelig å rekruttere til utdanningene i distriktene, at man opplever en stadig tilflytting til de store byene, og at man ønsker å snu flyttestrømmen.

— Sånn sett er det fullt mulig å forstå tankegangen bak Folketingets vedtak om å tvinge universitetene i storbyene til å flytte utdanningstilbudene ut, men har nok ikke hatt klart for seg alle bivirkningene med et slikt vedtak, sier Bovim.

Bovim trekker fram at det kan se ut til at de danske politikerne har sett for seg at man kunne ta noen studieplasser fra flere utdanninger å flytte ut, men samtidig beholde studieplasser innenfor samme studieområdet i byen.

— Men det er jo en løsning som ikke lar seg gjennomføre økonomisk. Det er bakgrunnen for at CBS har valgt å legge ned seks studieretninger, og det er andre tilbud som blir etablert i distriktene, påpeker Bovim.

Bovim trekker også fram at Folketinget i sitt vedtak har vært veldig opptatt av hvor enkelt kandidatene som kommer ut fra universiteter og høgskoler får jobb i etterkant av utdanning, og at dette også skal være førende for det man velger å satse på.

— Glemt å spørre studentene

— Kombinasjonen av at studieplasser skal ut i distriktene der det allerede er ledige studieplasser, kombinert med krav til å vektlegge utdanninger der kandidatene raskt for jobb, gjør at små viktige nasjonale fag, kanskje særlig innen humanistiske fag blir lidende. For meg ser det ut til å være en kortsiktig strategi, som jeg er usikker på at politikerne har sett alle bivirkningene av sine vedtak og konsekvensene for nasjonen Danmark på sikt, sier Bovim.

Bovim påpeker at styret på CBS har bestemt seg for i første omgang å redusere med 5 prosent av studieplassene sentralt, og så ønsker styret å se på virkningen av dette tiltakene, og kanskje vil man komme fram til at det holder.

Khrono intervjuet Gunnar Bovim i november i anledning en annen sak, da var han på vei til styremøtet ved CBS. Han fortalte at han var spent på om de ble møtt med så store demonstrasjoner at de ikke ville få gjennomført møtet.

— Det gikk bra, men studentene har hatt flere demonstrasjoner mot styret både på CBS og ved andre universiteter. Etter min oppfatning burde studentene rette protestene sine mot Folketinget framfor styrene ved universitetene, men i praksis er det jo vi som må foreta kuttene, så jeg ser jo den siden også, sier Bovim.

— Det står jo i dag ledige studieplasser i de danske distriktene i dag?

— Folketinget har jo dessverre glemt å spørre studentene om hva de vil. Unge danske søker seg til de store byene for å studere. Nå blir det enda vanskeligere å få plass ved de store universitetene i byene, påpeker Bovim.

Aalborg legger ned 18 utdanninger

Aalborg universitet meldte 12. januar i en pressemelding at de legger ned 18 utdanninger med i alt 768 studenter. Kuttet tas fra humanistiske fag og ved universitetets campus i København, heter det. To utdanninger flyttes til Esbjerg og Hjørring.

— Vi er pålagt en oppgave av politikerne. En oppgave, som vi ikke har ønsket, men som vi har forsøkt å løse med hensyn til hva som under omstendighetene vil være best for Aalborg Universitet. Vi har derfor ikke bare brukt ostehøvelmetoden, men har basert løsningen på noen strategiske valg, sier rektor Per Michael Johansen i pressemeldingen.

Håper også på rabatt

Syddansk Universitet vil ifølge en pressemelding på universitetets nettside flytte ut 10 prosent av studieplassene i Odense, tilsvarende 665 studieplasser.

I likhet med Københavns universitet håper Syddansk Universitet på å få en «rabatt» på kuttplanene. Universitetet viser til at 20 prosent av studieplassene allerede er lokalisert utenfor Odense, i byene Sønderborg, Slagelse, Kolding eller Esbjerg.

— Allerede i dag overoppfyller SDU den politiske avtalens intensjoner om regionale utdanningsaktiviteter, skriver rektor Jens Ringsmose.

Ved Aarhus universitet forslår ledelsen å legge ned 745 studieplasser, fordelt på fem fakulteter, mens Roskilde Universitet vil redusere opptaket på sin hovedcampus med tre til fem prosent, tilsvarende 144 studieplasser, skriver Science Report.

I tillegg har Roskilde Universitet planer om å opprette en til to filialer utenfor sin hovedcampus.

Behov for flere ingeniører

Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby utenfor København vil flytte ut 299 studieplasser og opprette 300 nye i regioner utenfor de store byene.

— DTs utgangspunkt for utflytting av utdanninger er at der er behov for alle de ingeniører, som DTU og andre høyere utdanningsinstitusjoner kan utdanne. Det er derfor avgjørende at initiativene som iverksettes øker interessen for ingeniørfaget og styrker søkningen til ingeniørutdanningene, som særlig utenfor Stor-København har mange ledige plasser, sier rektor på DTU, Anders Bjarklev i en nyhetsmelding på universitetets nettside.

Ber om flere studieplasser

IT-Universitet har i motsetning til de andre sju på listen meldt fra at de ønsker å øke antall studieplasser, og det med 200 plasser fram mot 2024. Dette ønsket kommer universitetet med etter å ha vært i dialog med virksomheter og interesseorganisasjoner, blant annet Dansk Industri, skriver sciencereport.dk.

Universitet håper at avtalepartnerne i Folketinget kan gå med på økningen, eventuelt på å bevare dagens antall studieplasser. Hvis ikke det lykkes, vil universitetet redusere opptaket med 5 prosent fram mot 2030. Nedskjæringene vil bli likt fordelt over stort sett alle utdanninger.

Powered by Labrador CMS