Krisepakke

Kutter krisestipend med en fjerdedel — med Frp på laget

Krisepakken til studentene ble helt ikke som bestilt av Stortinget i januar.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti fikk tirsdag med seg Fremskrittspartiet og sikret dermed flertall for sin foreslåtte krisepakke til studentene.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den mye omtalte krisepakken til studentene ble i dag vedtatt i Stortinget.

Men den ble ikke helt slik som bestilt av opposisjonen på Stortinget den 19. janauar.

Likevel gikk Fremskrittspartiet (Frp), som var blant de som stod i bresjen for den såkalte «studentmilliarden» i januar, med på det.

Øker stipendandel, men totalsum blir under 1 mrd

I stedet for å sette av 1 milliard kroner til tilleggslån og stipend, som opposisjonen ønsket, så har regjeringen og Fremskrittspartiet kuttet denne summen med omstrent en fjerdedel.

Det settes nå av 748,8 millioner kroner for tilleggslån til studenter som har opplevd inntektsbortfall som følge av koronapandemien.

Tilleggslånet vil være på 26.000 kroner, tilsvarende som våren 2020. Men i denne runden vil stipendandelen være høyere, på 40 prosent — tilsvarende 10.400 kroner.

Samtlige i opposisjonen, med unntak av Frp, mener dette ikke innfrir Stortingets bestilling, som lød som følger:

«Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner».

Arbeiderpartiets talsperson for forskning og høyere utdanning, Nina Sandberg, mener regjeringspartiene og FrP ikke har lyttet til studentene.

— Vi er veldig skuffet over at regjeringen og Frp ikke lyttet til studentene. Nå får vi i stedet en snever krisepakke, som treffer for få studenter. I opposisjonen har vi krevd mer stipend. Det blir dessverre nedstemt i dag, sier Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for forskning og høyere utdanning.

FrP viser til Studiebarometeret

Regjeringen begrunner sin foreslått sum med bakgrunn i at det våren 2020 bare var om lag 20,5 prosent som søkte om tilleggslånet.

I innstillingen står det at perioden det nå må kunne dokumenteres tapt inntekt i er fra 16. juni 2020 til 15. juni 2021. Dette, i tillegg til at søknadstiden blir forlenget, gjør at regjeringen anslår at rundt 30 prosent av studentene vil søke om lånet.

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim mente også at tallene i Studiebarometeret 2021 viste at regjeringen hadde lyktes med sin forrige krisepakke.

— I første runde kalkulerte vi med et behov fra 50 prosent av studentene, men det var bare 20 prosent som benyttet seg av muligheten. I runden nå har vi tatt høye for at 30 prosent vil benytte seg av ordningen, og vi har jo også utvidet muligheten for å søke, også for de med inntektsbortfall i fjor sommer, sa Asheim til Khrono under lanseringen av barometeret.

Det viste nemlig at det ikke var så mange studenter som faktisk hadde mistet inntekt som følge av pandemien.

Sju av ti opplyste nemlig at de ikke hadde mistet inntekt som følge av permittering eller mindre deltidsjobbing, og bare én av fem oppga at de mistet inntekt.

Og det er nettopp dette Frp bruker i sin begrunnelse for å stemme gjennom regjeringens forslag til å bruke 748,8 millioner kroner i tilleggslån og stipend, i stedet for 1 milliard, som de i utgangspunktet også ønsket seg.

Mener lav stipendandel får studenter til å vegre seg

Selv om stipendandelen økes til 40 prosent i denne runden, så er verken Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne eller Rødt fornøyde.

Arbeiderpartiet, med Nina Sandberg i spissen, mener regjeringen har misforstått når de begrunner den lave andelen som benyttet seg av tilleggslånsordningen våren 2020, med at behovet ikke er der.

— Vi mener at det handler om at stipendandelen er for lav, og at dette fører til at mange vil vegre seg for å benytte seg av ordningen. Vi mener det er helt avgjørende å øke stipendandelen og foreslår en reell studentmilliard, hvor vi øker stipendandelen til minst 45 prosent, sier Sandberg.

Andre tiltak for studentene som regjeringen foreslo og som i dag ble banket gjennom i Stortinget er disse:

  • 150 mill. kroner til fagskoler, høyskoler og universiteter for å lønne studenter som skal gi faglig oppfølging av andre studenter.
  • 50 mill. kroner til studentsamskipnadene for å lønne studenter som skal sørge for gode sosiale tilbud til andre studenter.
  • Gjeninnføring av midlertidig unntak fra borteboerkravet for elever og studenter for rett til enkelte stipend og lån.
  • 50 mill. kroner til videreføring av midlertidig unntak fra inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend.
  • 20 mill. kroner til sosiale lavterskeltilbud for studentene.
Powered by Labrador CMS