universitetsstatus

Kva skal the baby heite? Kort sagt, Univest, håpar rektor

Høgskulen på Vestlandet vil bli Universitetet på Vestlandet. No skal det engelske namnet, og kortversjonen, bestemmast.

Blir Univest best i test? Rektor Gunnar Yttri her i spissen for institusjonens første doktorpromosjon i 2022, eit ledd i bygginga av universitetsidentiteten.
Publisert Oppdatert

Siste etappe med namnediskusjon skal etter planen passere målstreken når styret ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) møtest til siste møte før ferien neste veke.

Dersom det går som planlagt, og høgskulen får godkjenning til å kalle seg universitet, kjem det på engelskspråklege nettsider til å stå University of Western Norway.

Det er i alle fall innstillinga frå høgskuleleiinga, som altså ønskjer seg det norske namnet direkte omsett. Med kortversjonen stiller det seg litt annleis. 

Skal universitetet kalle seg UPV? UVL? UV? Og på engelsk, UWN?

«Moderne aktør»

Nei, ingen av delane, om tilrådingane frå ei intern arbeidsgruppe blir følgde. Gruppa som har jobba med namneforslag har laga eit notat til styret med råd om kortnamn (og domenenamn) og engelsk namn. Rådet derifrå er University of Western Norway som engelsk namn.

Når det gjeld kortform, blir to alternativ trekt fram: UVL og Univest.

Rektor Gunnar Yttri vil at styret skal vedta Univest.

«Høgskolen har vært tydelig på at vi ønsker å bli et annet universitet enn de tradisjonelle universitetene, med vår innretting mot arbeidsliv og profesjoner. I et slikt perspektiv, er argumentene for å velge nyskapningen Univest gode», heiter det i rektors vurdering i saksframlegget. Vurderingane bygger på innspel frå arbeidsgruppa, kommunikasjonsbyrået Tante Randi og ein uavhengig konsulent.

I framtida kan dette bli Univest Sogndal.

Eitt av argumenta for å velje Univest som kortnamn er i desse vurderingane at det underbygger institusjonen sitt sjølvbilde som «en offensiv, moderne aktør og institusjon med nærhet til regionens arbeidsliv og profesjoner».

I saksutgreiinga blir Univest også vurdert som eit meir folkeleg alternativ enn UVL, som er meir i tråd med med dei gamle universiteta forkortar namna sine på.

At det i Bergen finst eit mindre eigedomsselskap som heiter Univest, blir i utgreiinga vurdert som ei høgst overkomeleg utfordring, i alle fall for høgskulen. 

Søker i år

Høgskulen på Vestlandet hausta i fjor innspel frå tilsette, studentar og andre for å komme fram til namn på det nye universitetet. Totalt kom det inn 131 innspel. Blant forslaga var både tradisjonelle norske namn, men også meir ukonvensjonelle, som VestlaMet.

Til slutt konkluderte styret med Universitetet på Vestlandet.

Høgskulen på Vestlandet har i lang tid arbeidd med å ruste institusjonen for å tilfredsstille krava til å bli universitet, og planlegg å søke akkrediteringsorganet Nokut om universitetsstatus i 2023.

Powered by Labrador CMS