Rektor Hans Blom får ikke beholde tre av åtte eiendomsfag som er utviklet i samarbeid med lokalt næringsliv. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Slutt for eiendomsfag i Østfold og nautikk i nord

NOKUT har på nytt vurdert åtte studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold og bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet. Konklusjonen er at akkrediteringen trekkes tilbake.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Både Høgskolen i Østfold og Nord universitet har ifølge et vedtak på styremøte i NOKUT  (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), torsdag 14. september, fått redusert studieporteføljen sin.

For Høgskolen i Østfold handler det om studietilbud i eiendomsfag, for Nord universitet et bacheltorstudium i nautikk, maritim økonomi og ledelse .

Høgskolen i Østfold har ikke tatt opp studenter til de aktuelle studietilbudene høstsemesteret 2017. Det er derfor ingen studenter som blir berørt av at akkrediteringen trekkes tilbake. Alle studenter som er i gang med sin utdanning ved Nord universitet får fullføre utdanningen sin, så der er det først stopp i 2019.

— Ny vurdering etter opprettingsfristen viser at krav i studietilsynsforskriften fortsatt ikke er oppfylt for åtte studietilbud innen eiendomsfag ved Høgskolen i Østfold. Fagene er tilbudt i samarbeid med Norsk Eiendomsakademi (NEAK). Vi har derfor besluttet å trekke tilbake akkrediteringen for alle de åtte studietilbudene, sier tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund, i en pressemelding.

Se også: Her er hele rapporten om fagene i Østfold fra NOKUT

Også stopp for fag ved Nord universitet

NOKUT trekker også tilbake akkrediteringen for bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Nord universitet. Men, de studentene som har begynt på studiet får gå løpet ferdig. 

Fra 31. desember 2019 kommer ikke Nord universitet til å ha flere studenter på bachelorstudiet i nautikk, maritim økonomi og ledelse. 

Nord universitet har varslet at de legger ned studietilbudet når de nåværende studentene som er i tredje studieår, er uteksaminert.

— Vi vurderer at utdanningskvaliteten på det tredje studieåret ved bachelorstudiet i nautikk, maritim økonomi og ledelse er god nok til at Nord universitet beholder akkrediteringen fram til studentene som nå går på studiet er uteksaminert, sier tilsynsdirektør i NOKUT Øystein Lund i ytterligere en pressemelding.

Se også: Hele rapporten om studietilbudet ved Nord universitet

Lund presiserer at tilbaketrekking av akkrediteringen kun gjelder universitetets akkrediteringsfullmakt for dette bachelorstudiet, og ikke de andre studietilbudene ved universitetet.

Fornøyd med vedtaket

— Vi er veldig fornøyd med dette vedtaket, sier Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøgskolen ved Nord universitet.

— Du er fornøyd med et vedtak om å trekke akkrediteringen til studiet? 

— Ja, jeg er svært fornøyd med at vi har fått en løsning som gjør at vi kan ivareta studentene på en god måte, uten å måtte sende dem til en annen institusjon eller avbryte utdanningen deres, sier han.

Dekan Bullvåg mener videre at dette er et vedtak som eksemplifiserer at det er mulig å ha forutsigbare prosesser.

— Det er krevende å ha et utdanningsfelt som er så nære næringslivet som maritime fag. Det at vi klarer å ivareta studentene i denne prosessen er jeg glad for, slår han fast.

Ville selv avvikle fem, men beholde tre

NOKUT beskriver at revidering av både studietilbudet ved Nord og ved Høgskolen i Østfold ble satt i gang som en oppfølging av det såkalte samarbeidstilsynet. Tilsynet startet i 2015 etter at NOKUT over en tidsperiode fant flere eksempler på at akkrediterte institusjoner tilbød høyere utdanning i samarbeid med aktører som ikke har fullmakter til å tilby høyere utdanning.

For Østfold sin del skal det ha kommet fram at studietilbudene høgskolen tilbød i samarbeid med Norsk Eiendomsakademi (NEAK), ikke oppfylte kravene i studietilsynsforskriften, og høgskolen fikk en opprettingsfrist.

Høgskolen besluttet da å avslutte samarbeidet med NEAK om fem studier, men ønsket å videreføre de tre studietilbudene grunnleggende taksering, tilstandsanalyse av boliger og verditaksering av boliger.

(Foto: Siri Øverland Eriksen)

— Etter å ha vurdert de tre studietilbudene konkluderte de sakkyndige med at kravene til læringsutbyttebeskrivelser og til internasjonalisering nå er oppfylt. Kravene til ansatte i hovedstilling og førstestillingskompetanse, samt til forskning og utviklingsarbeid tilknyttet studietilbudene, er derimot ikke oppfylt, forklarer Lund (bildet over), i pressemeldingen.

Hadde bestemt seg for å avvikle

Beth Linde er studiedirektør ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Hun forteller at høgskolen i utgangspunktet ønsket å videreføre 3 av de åtte studiene.

— Da den nye studietilsynsforskriften kom i februar 2017 vurderte likevel høgskolen saken slik at man ikke ville satse på å videreføre de aktuelle studiene. Av denne grunn ble studietilbudene ikke utlyst på nytt og ingen studenter er derfor berørt av dette. Ingen faste ansatte er berørt og forholdet til midlertidig ansatte er løst på en tilfredsstillende måte for begge parter, sier hun.

Linde legger til at høgskolen ikke har noen planer om å videreføre tilbudene i en annen form. Samarbeidet med den eksterne samarbeidspartner er avsluttet.

– Høgskolen i Østfold ønsker fortsatt samarbeid med arbeidsliv og lokalt næringsliv, men vil i fremtiden være enda mer bevisst på at vi har en sterk faglig forankring i våre interne fagmiljøer i samsvar med kravene i den nye studietilsynsforskriften, forteller hun.

— Vilkår for unntak ikke oppfyllt

Den nye studietilsynsforskriften gjør det mulig å fravike kravet om ansatte i hovedstilling ved institusjonen for studietilbud med omfang på 30 studiepoeng eller mindre hvis studietilbudene tilbys i samarbeid med eksterne miljøer som driver forskning og utdanning på nivå med institusjonens eget fagmiljø. Forutsetningen er at institusjonen har et eget fagmiljø innenfor studietilbudets fagområde eller i tilstøtende fagområde. Institusjonen må også ha et helhetlig ansvar for studietilbudet.

— De sakkyndiges vurdering er at vilkårene for å gi unntak for kravet til ansatte i hovedstilling ikke er tilstede for de tre studietilbudene ved Høgskolen i Østfold. Komiteens vurdering er at med den svake tilknytningen de nytilsatte har til høgskolen, er det ikke godtgjort at institusjonen har eget fagmiljø tilknyttet studiene og kan ha et helhetlig ansvar for studietilbudene, forklarer Lund.

Stort omfang

I mange av tilfellene der eksterne aktører tilbyr utdanning dreier det seg om kortere studier, og særlig videreutdanninger.

Tilsynsdirektør Øystein Lund sa til Khrono i januar 2016 at institusjonenes samarbeid med slike eksterne aktører var omfattende.

Les også: Fire høgskoler må rydde opp i ulovlig eksternt samarbeid

— Vel var omfanget relativt stort, men dialogmøter med institusjonene har vært en positiv opplevelse. Institusjonene ble klar over sitt eget ansvar og tok det, samtidig som vi fikk fram en situasjonsbeskrivelse som er nyttig i NOKUTs arbeid med ny studietilsynsforskrift, sa Lund.

Han la også til at det er viktig for NOKUT å sikre seg at disse studietilbudene, som er i randsonen av studietilbudet ved universiteter og høgskoler, også skal være kvalitetssikret.

— Alle som tar høyere utdanning i Norge skal vite at de er omsluttet av en kvalitetskultur, poengterte Lund.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS