Ine Eriksen Søreide finner det lett å være enig med Norsk studentorganisasjon. Foto: Høyre

Læring oppstår i fellesskap

Høyre vil sikre en fortsatt offensiv satsing på forskning hvis vi får tillit til en ny fireårsperiode i regjering, skriver Ine Eriksen Søreide.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høyre vil ha høyere kvalitet i norsk høyere utdanning, og sikre en fortsatt offensiv satsing på forskning. Det har vært en av våre viktigste satsinger denne perioden, og vil fortsette å være det hvis vi får tillit til en ny fireårsperiode i regjering.

Derfor er det lett å være enig med Norsk studentorganisasjon om at vi må etterstrebe å tilby den beste utdanningen og forskningen ved landets høyere utdanningsinstitusjoner.

I kvalitetsmeldingen har vi lagt til grunn tre punkter for vår forståelse av kvalitet. For det første at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling. For det andre at studentene skal møte relevante utdanninger som forbereder dem godt for aktiv deltakelse i et demokratisk og mangfoldig samfunn og for en fremtidig yrkeskarriere. For det tredje at studentene gjennomfører utdanningen mest mulig effektivt.

Kvalitet og læring oppstår i fellesskap. Kunnskap, kvalitet og læring er ikke noe som blir servert og konsumert, men er sammensatt og er noe som skapes sammen av flere aktører. Læring skjer i et fellesskap. Et godt undervisningsopplegg og dyktige undervisere må derfor inspirere studentene til å engasjere seg med fagstoffet, og de må utfordre studentene.

Et av de viktigste utgangspunktene for kvalitet er høye faglige ambisjoner på studentenes vegne. Et godt undervisningsopplegg må derfor ikke bare lære studentene fagstoffet, men det må lære studentene å bruke kunnskapen i virkelige situasjoner utenfor lesesalen og utenfor eksamenslokalet. Det gjelder for alle studier, fra de mest teoretiske til de mest praktiske. Tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv er viktig for at studentene skal lære kunnskapene og ferdighetene arbeidslivet etterspør.

Det er lett å være enig med NSO om at vi må etterstrebe å tilby den beste utdanningen og forskningen ved landets høyere utdannings-
institusjoner.

I kvalitetsmeldingen har vi satt oss syv mål:

  • Alle studenter skal møte krevende og engasjerende studier.
  • Alle studenter skal møtes som ansvarlige deltakere i egen læring og integreres godt i det sosiale og akademiske fellesskapet.
  • Studieprogrammene skal ha tydelige læringsmål og god helhet og sammenheng.
  • Alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer, der digitale muligheter utnyttes.
  • Studieprogrammene skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet.
  • Alle studenter skal møte undervisere med god faglig og utdanningsfaglig kompetanse.
  • Utdanning og undervisning skal verdsettes høyere i akademia.

Tid til å studere er også en forutsetning for læring. I tillegg til det vi har gjort for å styrke kvaliteten - blant annet langtidsplan for forskning og høyere utdanning, nødvendige strukturelle endringer i universitets- og høyskolesektoren og stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, har vi også satset betydelig på studentene selv. Det har vi gjort gjennom tre konkrete tiltak. For det første har vi bevilget midler til historisk mange studentboliger. I statsbudsjettet for 2017 bevilger vi midler til 2.500 nye studentboliger. For det andre har vi økt den månedlige utbetalingen av studiestøtten utover pris- og lønnsvekst. For det tredje har vi startet opptrappingen mot 11 måneder studiestøtte hvor den første uken kom nå i juni.

Vi er avhengig av ny kunnskap for å møte store samfunnsutfordringer. En ting er at Norge er et lite land og vi er avhengig av internasjonalt samarbeid, en annen ting mer vesentlig ting er at vi alle bli bedre av å både overføre og absorbere kunnskap på tvers av landegrenser. Derfor er vi også opptatt av at norske fagmiljøer skal være tett koblet på internasjonale fagmiljøer, fordi vi mener utdanningene blir bedre av et bredere perspektiv på faget og utfordringene. Utveksling av internasjonal kunnskap, forskere og studenter er derfor også en viktig del av kvalitet i høyere utdanning.

Studentene må bli en del av en kultur for kvalitet, der det er et felles ansvar for å hele tiden lete etter måter å bli enda bedre på. Sammen. I fellesskap.

Les også Frp om studiekvalitet: Vil ha kvalitet over kvantitet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS