autorisasjon

Lang ventetid på svar på om autorisasjon

Lang saksbehandlingstid skaper problemer for norske legestudenter i Danmark som søker autorisasjon i Norge.

Publisert

I juli åpnet Helsedirektoratet for at personer med helsefaglig utdanning fra et EØS-land kan søke om autorisasjon i Norge. Det selv om de ikke har full rett til å utøve yrket i utdanningslandet og selv om de ikke har rett til yrkesgodkjenning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Dette gjelder blant annet norske legestudenter med dansk utdanning, som nå kan søke om autorisasjon uten den danske turnusordningen (KBU), som ikke er godkjent i Norge. Hittil har de som vil jobbe i Norge som leger først måttet ta KBU, som varer ett år, og deretter den norske spesialiseringsordningen (LIS1), der første del tidligere ble kalt turnustjenesten. Denne varer et og et halvt år.

Forlenget svarfrist

Nå viser det seg at det tar svært lang tid å få behandlet søknadene om autorisasjon fra norske legestudenter med utdanning fra Danmark, skriver VG. Saksbehandlingstiden var opprinnelig tre måneder, men studentene har nå fått beskjed om at svarfristen er utsatt til 31. desember.

Signe Lussand Selheim (26) fra Voss var ferdig med medisinstudiene i Odense i Danmark, og begynte i en turnusstilling på et sykehus i København i sommer. Hun har sendt søknad med fagplaner, vitnemål og dokumentasjon fra utdanningen og har ventet på svar.

– Vi er flere i klassen min som gjorde dette i juli, og håpet at det nå ville bli mulig å flytte hjem tidligere. Mange av oss er nært knyttet til Norge, og i tillegg har vi jo et ønske om å bidra i helsevesenet hjemme. Det er legemangel, og det føles meningsløst å ikke få jobbe som lege i Norge når jeg har den tittelen her i Danmark, sier hun til VG.

Selheim sier at den lange ventetiden skaper praktiske problemer for de norske som vil flytte hjem, blant annet fordi de ikke får svar på autorisasjonssøknaden før de må takke ja til eventuelle tilbud om LIS1-plass til våren.

Viser til at ordningen er ny

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anne Farseth sier til VG at årsaken til at det tar såpass lang tid er at ordningen er helt ny.

– Disse sakene har aldri vært prøvd før. Da blir det en grundig prosess der vi må innhente utdanningsfaglig råd fra Universitetet i Oslo for å sammenligne innholdet i den danske og den norske utdanningen, og den prosessen har dessverre forsinket saksbehandlingen, sier hun.

Powered by Labrador CMS