senterpartiet

Legger 322 millioner ekstra i potten for høyere utdanning

Senterpartiet fosser fram og er i ferd om å passere Arbeiderpartiet i størrelse. I dag kommer deres alternative forslag til statsbudsjett.

Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomite. Foto: Petter Berntsen
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Marit Knutsdatter Strand er en av to senterpartirepresentanter i forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget.

Hun forteller at Senterpartiets helt overordna mål for tiltakene i utdanningsbudsjettet er å få mer utdanning og forskning nær folk i hele landet.


Se framleggingen av det alternative budsjettet her. Video: Sp, facebook

I dag legger partiet hennes, som er i stor framgang, fram sitt alternative statsbudsjett for 2021.

Norstats måling for NRK viste onsdag 25. november at mens Ap har en oppslutning på 21,2 prosent, ligger Sp på 20,2 prosent. Høyre er landets største parti med drøyt 25 prosent oppslutning.

Les også: Her er hele det alternative budsjettforslaget fra Senterpartiet

Studieplasser og desentrale tilbud

— En del av dette er å levere på desentralisert utdanning gjennom finansieringen av institusjonene. En annen del er desentraliserte studieplasser som leverer på et stort behov for kompetanse innen helse, IKT og lærerutdanning, trekker Strand fram overfor Khrono.

Senterpartiet foreslår 2000 nye, varige studieplasser i mange ulike disipliner.

Strand legger til:

— Å få mer anvendt forskning er også viktig og etterspurt, og da mener vi satsingen på forskningsinstituttene og regionale forskningsfond må opp.

Strand trekker også fram at de i tillegg prioriterer studentene ved å reversere reisestipendkuttet, og ved å bygge 3000 nye studentboliger.

Kutter i direktorater og Nokut

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har tidligere lagt fram sine alternative budsjetter. Begge partier foreslår kutt i budsjettene til direktorater underlagt Kunnskapsdepartementet, samt Nokut.

Til sammen foreslår Arbeiderpartiet kutt på 100 millioner, Fremskrittspartiet foresklår bare kutt hos Unit og Diku på drøyt 11 millioner. Frp foreslår i tillegg administrativt kutt på 50 millioner i selve Kunnskapsdepartementet.

Senterpartiet foreslår her kutt på 40 millioner kroner.

Senterpartiet foreslår i sitt alternative budsjett de la fram i dag et kutt hos Nokut, og direktoratene Diku og Unit på totalt 69 millioner kroner.

Her er forslagene fra Senterpartiet

Etablere 2000 nye varige studieplasser, prislapp 97 millioner kroner

Tiltak Kostnad (i millioner kroner)
Medisin: 100 nye studieplasser13*
Sykepleie: 250 nye plasser10*
Videreutdanning intensivsykepleie: 150 nye plasser7*
Videreutdanning jordmor: 100 nye plasser4,5*
Videreutdanning helsesykepleier: 100 nye plasser4*
IKT 5-årige løp: 500 nye plasser23*
IKT 3-årige løp: 250 nye plasser10*
550 nye plasser fordelt på grunnskolelærer, barnehagelærer og faglærer i praktisk-estetiske fag25,5*

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner. Kilde: Senterpartiet

Styrke desentraliserte utdanninger og basisbevilgningen til UH-sektoren, prislapp totalt 325 millioner

Tiltak Kostnad
Omprioritere fra resultatbasert andel til basisfinansiering (samme post)200*
Utligne forskjellen i grunnfinansiering mellom nye og gamle universitet (opptrapping)50*
Etablere tilskudd til insititusjoner med desentralisert struktur (flercampus)30*
Stimuleringstilskudd for etablering av desentralisert studietilbud25*
20 rekrutteringsstililnger (Phd) øremerket institusjoner med behov for økt forskerkompetanse20*
Utvikle kiropraktorutdanning ved UiB1
Bygge 3000 nye studentboliger - dvs. 1350 flere enn regjeringens forslag92
Regionale forskningsfond20
Basisbevilgning til samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutt11
Yrkesfag. Stipend 1000 nye fagskoleplasser11,8
Stipend 2000 nye studieplasser ved universitet og høyskoler31
Studiefinansiering - reversere kuttet i reisestipendet (studier utenfor Norden)16,5

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner. Kilde: Senterpartiet

Innsparingene Senterpartiet foreslår

Budsjettpost, beskrivelse Forslag til innsparing
200.01 Redusere byråkrati. Kunnskapsdepartementet-40
220.01 Redusere byråkrati. Utdanningsdirektoratet-50
226.21 Redusere det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (nasjonale prøver mm.)-20
226.21 Avvikle lærerspesialistordningen-229
231.21 Barnehage. Nytt nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager-20
256.01 Redusere byråkrati. Kompetanse Norge-2
260.50 Omprioritering fra resultatbasert andel til grunnfinansiering-100
271.01 Redusere byråkrati. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)-28
272.50-52 Redusere byråkrati. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning-18
273.50 Redusere byråkrati. Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning-23
285.55 Redusere byråkrati. Forskningsrådet-8
290.01 Redusere byråkrati. IMDI-15

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner. Kilde: Senterpartiet

Powered by Labrador CMS