etiske retningslinjer

Legger press på universiteter — vil ha forbud mot forhold mellom ansatte og studenter

Britiske 1752 Group håper at flere fagforeninger følger etter og vedtar forbud mot intime kjærlighetsforhold mellom for eksempel veiledere og studenter.

University og Oxford har allerede klare retningslinjer for forhold mellom ansatte og studenter, men de fleste andre høyere utdanningsinstitusjonene i Storbritannia har foreløpig ikke fulgt etter.
University og Oxford har allerede klare retningslinjer for forhold mellom ansatte og studenter, men de fleste andre høyere utdanningsinstitusjonene i Storbritannia har foreløpig ikke fulgt etter.

Den britiske forskningsorganisasjonen 1753 Group har startet en kampanje der den oppfordrer universiteter og høyskoler til å forby forhold mellom ansatte og studenter.

1752 group har som hovedfokus å få slutt på seksuelle overgrep i høyere utdanning.

Nottingham og Oxford

I Storbritannia har det lenge vært snakk om å innføre en generell lov som forbyr forhold og kjærlighetsrelasjoner mellom ansatte og studenter, men arbeidet med å innføre dette har stoppet opp.

Flere høyere utdanningsinstitusjoner i Storbritannia, blant annet University of Nottingham og University of Oxford, som Khrono skrev om i fjor, har retningslinjer som går ut på at intime relasjoner mellom ansatte og studenter er forbudt.

1752 Group håper nå at flere skal følge etter, og ifølge Times Higher Education har kampanjen allerede fått minst ett annet universitet, nemlig University of York, til å vedta et forbud mot denne typen forhold.

Slik er det i Norge

I fjor sjekket Khrono hva som er status ved norske utdanningsinstitusjoner.

Gjennomgangen viste at det varierer stort hvilke retningslinjer som finnes, og de færreste sier klart at det ikke skal forekomme kjærlighetsrelasjoner mellom ansatte og studenter.

Noen av institusjonene meldte tilbake at slike forhold ikke bør forekomme, men flere institusjoner, blant andre Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH), har ingen regler for intime forhold mellom ansatte og studenter.

Har fått med seg fagforening

1752 Group i Storbritannia har fått med seg fagforeningen University and College Union (UCU) på kampanjen.

Målet er å få andre fagforeninger til å vedta regler og lover som forbyr forhold mellom ansatte og studenter. Dersom flere fagforeninger gjør slike vedtak, vil det etter hvert tvinge selve institusjonene til å etablere skikkelige regler.

1752 Group understreker at kampanjen bare er et lite ledd i kampen mot seksuell trakassering i høyere utdanning, men at det vil være et stort steg i riktig retning dersom flere høyere utdanningsinstitusjoner følger i fotsporene til universitetene i Nottingham og Oxford.

Powered by Labrador CMS