ukraina-invasjonen

— Liker den ikke, men krigen er klart faglig interessant

Administrerende direktør Kenneth Ruud tror krigen vil få flere til å velge fagfeltet og motiveres av tanken om å forsvare Norge.

— Jeg opplever at de ansattes samling rundt vårt hovedoppdrag, som handler om forsvaret av Norge, bare er blitt sterkere som følge av krigen i Ukraina, sier administrerende direktør Kenneth Ruud i Forsvarets forskningsinstitutt
Publisert Oppdatert

I to år har pandemiekspertene rådet grunnen i mediene. Nå er det forskere som har forsvar, våpen og militære strategier som blir oppmerksomheten. Tidligere prorektor ved UiT, Kenneth Ruud er administrerende direktør i Forsvarets forskningsinstitutt, og må innrømme at den tragiske krigen også er et faglig oppkomme.

Alt vi vil unngå

— Det er jo rart å spørre, men hvor faglig interessant er en krig?

—Det er dette som er spesielt på vårt felt. Alt man gjør handler om å unngå at en krig starter. Og vi liker den jo ikke, men samtidig er det faglig svært interessant for oss å gjøre analyser av hvordan en faktisk krig blir gjennomført. Så det regner jeg med vil skje både hos oss og i andre miljøer.

— Dere bruker altså krigen til å skaffe ny kunnskap?

— Det er nok tilfelle, ja. Når det gjelder selve krigen vil det nok være elementer der som vil påvirke våre fremtidige forsvarsanalyser, sier Ruud.

— I hvilken grad vil en slik krig påvirke hvordan dere som faginstans tenker med hensyn til totalforsvaret av Norge?

— Når det gjelder totalforsvaret har pandemien også vist oss at det er behov for mer samhandling på tvers av sektorer. Det er mange aktører som er gjensidig avhengig av hverandre. I den situasjonen har Forsvaret bistått sivilsamfunnet, mens det i en krig vil være behov for det motsatte, sier FFI-sjefen.

Krigen samler

Han forklarer at Forsvarets forskningsinstitutt til enhver tid sørge for et oppdatert faglig grunnlag til bruk i forsvaret av Norge. På det viset blir den russiske invasjonen av Ukraina en kilde til ny kunnskap.

— Forsvarsekspertisen tar over for pandemiekspertene i mediebildet. Hva betyr det for forskningsfeltet?

—Våre eksperter på Russland og Ukraina har vært mye i media og jeg vil rose dem for en fantastisk jobb. Samtidig opplever jeg at de ansattes samling rundt vårt hovedoppdrag, som handler om forsvaret av Norge, bare er blitt sterkere som følge av krigen i Ukraina. Den understreker bare viktigheten av det oppdraget vi har.

Kenneth Ruud understreker at medieeksponeringen fra en slik situasjon hjelper på.

— Det er godt at samfunnet får vite hvilken viktig jobb og funksjon FFI har. Å sørge for at Norge både er i stand til å forsvare seg i tillegg til å være avskrekkende nok overfor potensielle inntrengere, og her er jo også NATO-samarbeidet viktig, sier Ruud.

Mer FoU-innsats

— I en slik situasjon, er det lettere å skaffe seg ressurser til forskning?

— Vi jobber langsiktig, og må tenke på hva som er morgendagens utfordringer for forsvaret av Norge. På kort sikt har ikke krigen en direkte effekt, men på lengre sikt må vi tenke gjennom hvilken FoU-innsats vi trenger vi for å stå enda bedre rustet i arbeidet med å være et ikke-attraktivt angrepsmål.

— Betyr dette at dere vil måtte øke ressursene allerede nå?

— Vi ser jo at det er politiske signaler om at det er behov for en styrking av Forsvaret. Skal det gjøres på en god måte, så må det kombineres med godt FoU-arbeid og et godt kunnskapsgrunnlag. Men det er jo ikke slik at vi løser noe akutt med forskning i løpet av høsten som kommer.

Forsvare landet

— I hvilken grad tror du krigen i Ukraina påvirker rekruttering til fagfeltene dere opererer innenfor?

— Vi opplever at samfunnsoppdraget til FFI føles enda sterkere i organisasjonen. Det tror jeg også smitter i miljøer der det finnes relevante søkere til jobber hos oss. Vi er primært et teknologisk institutt, og det er viktig å motivere studenter som tar teknologiske fag. Jeg håper at krigssituasjonen viser betydningen av å ta teknologisk utdanning og at noen motiveres av at en slik utdanning er viktig for å forsvare Norge, sier Kenneth Ruud.

— Du kommer selv fra et breddeuniversitet (UiT). Hvordan har det vært?

— Generelt vil jeg si at den overgangen har vært fin, også fordi jeg har hatt mange faglige kontakter til det FFI driver med, og ikke minst nå når viktigheten av samfunnsoppdraget vårt blir så tydelig.

— Hva er hovedforskjellen i forhold til Forsvarets forskningsinstitutt?

— En viktig forskjell er at alt vi gjør på FFI skal ha en effekt i forsvaret. Det gjør oss svært målrettet, i motsetning til et breddeuniversitet, der det handler om flere retninger og mer de individuelle forskerne. Mens vi på FFI har et oppdrag som i hovedsak skal fylle et formål.

Powered by Labrador CMS