Kvinnene er i flertall blant studenter og stipendiater, men i førstestillinger, blant de som publiserer og på toppen blant professorene er det fremdeles gutta som regjerer. Grafikk: Sølvi W. Normannsen, Universitetsavisa, Kilde: Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014/Kunnskapsdepartementet

Færre kvinner blant de nyutnevnte professorene

Andelen kvinner blant nyutnevnte professorer i Norge gikk ned i fjor og er nå 33 prosent.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tall fra Tilstandsrapport for høyere utdanning viser at andelen kvinner blant nyutnevnte professorer går nedover. Mens andelen var på 36 prosent i 2012, gikk den ned til 33 prosent ifjor.

(Grafikk: Sølvi W. Normannsen, Universitetsavisa, kilde: Tilstandsrapporten 2014/Kunnskapsdepartementet)

Ved statlige høgskoler var nedgangen enda større. Her gikk andelen kvinner blant nyutnevnte professorer ned fra 39 prosent i 2012 til 30 prosent ifjor, går det fram av tall som NIFU/Forskerpersonalregisteret har levert til Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport i høyere utdanning 2014.

Les også: Viktig å holde trykket for flere kvinner oppe

  Dette er en overraskende    utvikling.

Petter Aaslestad

Totalt av alle professorer i Norge er andelen kvinner nå på 25 prosent, etter å ha økt med cirka ett prosentpoeng hvert år siden 2004. Hvis andelen fortsetter å øke i samme tempo, vil vi skrive 2028 før andelen kvinnelige professorer er på måltallet 40 prosent.

Til sammenligning nådde andelen kvinner blant førsteamanuensene i Norge 40 prosent i 2012. De fleste professorer rekrutteres blant disse.

Store variasjoner

Tilstandsrapporten har ikke detaljerte tall for alle institusjoner på hvor stor andel av de nytilsatte professorene som er kvinner, men universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø hadde alle nedgang i kvinneandelen totalt fra 2012 til 2013.

Derimot steg andelen ved NTNU og ved de nye universitetene sett under ett (Universitetene i Agder, Stavanger og Nordland).

Det er store forskjeller mellom fagområdene, og spesielt innen teknologi (13 prosent) og matematisk-naturvitenskapelige fag (21 prosent) er andelen nye kvinnelige professorer lav.

Forskerforbundet overrasket

Petter Aaslestad (bildet under) er leder i Forskerforbundet. Han er overrasket over nedgangen i kvinneandel blant nyutnevnte professorer. 

— Det er en overraskende utvikling først og fremst fordi tallene ellers  viser at kvinneandelen blant professorer har steget jevnt og trutt de siste årene, også fra 2012 til 2013 som er det siste året vi har tall fra foreløpig. Som tallene viser blir det stadig flere kvinnelige professorer, men dersom det viser seg at andelen nyutnevnte kvinnelige professorer går ned er det uheldig. Dersom kvinneandelen ikke viser ytterligere fremgang i 2014 vil institusjonene måtte vurdere om det er nødvendig med ytterligere tiltak for å legge til rette for at flere kvinner kvalifiserer seg, sier Aaslestad.

Han legger til at Forskerforbundet lenge har ment at høy bruk av midlertidig tilsetting og lite tid til FoU innen normalarbeidsdagen går ut over rekrutteringen av kvinner til toppstillinger.

— Vi er derfor opptatt av at akademia i større grad tilsetter i faste stillinger samt lager arbeidsplaner for de ansatte som lar seg gjennomføre innenfor en vanlig arbeidsuke, sier Aaslestad.

— Hvordan skal man jobbe for å holde trykket oppe så en eventuell økning av andelen nytilsatte kvinnelige professorer ikke stagnerer?

— Ved å følge med på utviklingen og bidra til oppmerksomhet om saken. Oppdatering av tallgrunnlaget er et slikt virkemiddel. Hver enkelt institusjon har vel også en strategiplan for likestilling hvor denne problemstillingen bør ha en naturlig plass, sier Aaslestad.

(Grafikk: Sølvi W. Normannsen, Universitetsavisa, kilde: Tilstandsrapporten 2014/Kunnskapsdepartementet)

Bedre på HiOA

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus var andelen kvinnelige professorer på 42,3 prosent ifjor, det vil si at 35 av 82 professorer var kvinner, målt i årsverk, ifølge Database for høyere utdanning (DBH). Året før var andelen 40,6 prosent.

Nylig ble en en ny professorstilling i ergoterapi besatt av to kvinner som skal dele på jobben. Ifjor fikk fire kvinner og tre menn opprykk til professor.

Ifølge tall fra HR-avdelingen ved HiOA var det 40 prosent kvinnelige professorer og dosenter ved høgskolen ifjor. Høgskolen slår sammen disse to stillingene i en kategori, mens DBH ser på professorer isolert.

Tallene fra HR-avdelingen viser at antall kvinnelige professorer og dosenter ved HiOA gikk opp fra 32 til 40 fra 2012 til 2013, det vil si at kvinneandelen gikk opp fra 35 til 40 prosent. De samme tallene kommer fram i forslaget til Handlingsplan for mangfold som ble presentert for høgskolestyret i juni. 

Les også: Forslag til Handlingsplan for mangfold (tabell side 7)

Dosent er en stillingsbetegnelse som brukes på høgskolene for en høyere undervisningsstilling som førstelektorer kan rykke opp til. Universitet og høgskolerådet (UHR) beskriver stillingen som: «Dosent er en forsker- og undervisningsstilling på samme nivå som professor, men med en annen faglig basis.»

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har den høyeste andelen kvinnelige professorer og dosenter på 48 prosent, Fakultet for samfunnsfag ligger på 43 prosent, Fakultet for helsefag har en andel på 41 prosent mens Fakultet for teknologi, kunst og design har 34 prosent kvinnelige professorer og dosenter, ifølge mangfoldsplanen. 

Det er kvinneflertall i alle andre stillingskategorier enn professor/dosent ved HiOA. Størst overvekt er det blant studielederne der 85 prosent er kvinner. 

Mye å gå på

HR-direktør Geir Haugstveit sa til Khrono tidligere i år at utviklingen når det gjelder kvinnelige professorer går i riktig retning på HiOA, men at det fortsatt er mye å gå på.

— Det som er verdt å merke seg er hvordan forholdstallet mellom kvinner og menn endres fra stipendiat- til professor/dosentnivå. Tiltak for å gjøre denne utviklingen mer balansert vil bli presentert i høgskolens handlingsplan for mangfold, sa han.

Nå er forslaget til handlingsplan for mangfold lagt fram og noen av tiltakene som foreslås er blant annet tydelig ledelsesforankring, og mangfold og likestillingsperspektiv må inn i lederopplæringen og i HiOA-skolen for nytilsatte. Det skal også søkes medlemskap i 

Ifjor var andelen kvinner blant stipendiatene på HiOA hele 71 prosent.

I Tilstandsrapporten for 2014 skriver Kunnskapsdepartementet at bedre kjønnsbalanse i akademia handler om å utnytte talentene fullt ut, uavhengig av kjønn. 

«Spørsmålet om likestilling kan derfor ikke skilles fra spørsmålet om kvalitet i høyere utdanning og forskning», står det i rapporten.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS