klagenemnder

Liten nedgang i fuskesaker

Universiteter og høgskoler behandlet færre fuskesaker i 2022 sammenlignet med året før.

Studenter ved Norges handelshøyskole (NHH) samlet i 2019 for å høre på Petter Stordalen. NHH-studentene er de som klager mest i forhold til antall studenter.
Publisert Oppdatert

Norges handelshøyskole (NHH) har flest klagesaker i forhold til studenttallet, etterfulgt av Høgskolen i Molde, Universitetet i Agder, Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Klagene gjelder påstand om fusk, men studentene klager blant annet også på feil i eksamensoppgaver eller at oppgavene ligger utenfor pensum.

Fakta

Flest klagesaker målt i forhold til studenttall, i rangert rekkefølge, tallet parentes er antall klagesaker totalt

Norges handelshøyskole (16)

Høgskolen i Molde (27)

Universitetet i Agder (112)

Nord universitet (42)

Universitetet i Stavanger (38)

Universitetet i Sørøst-Norge (111)

Høgskolen i Innlandet (103)

Universitetet i Oslo (82)

UiT Norges arktiske universitet (44)

NTNU (257)

OsloMet (64)

Høgskulen på Vestlandet (26)

Norges idrettshøyskole (7)

NMBU (14)

Universitetet i Bergen (46)

Høgskolen i Østfold (14)

Høgskulen i Volda (6)

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (0)

Norges musikkhøgskole (1)

Samisk høgskole (0)

Kunsthøgskolen i Oslo (0)

Kilde: Institusjonene selv

NTNU har det høyeste antall saker, men kommer langt ned på lista målt i forhold til studenttallet.

Mange saker i Agder

Totalt behandlet nemnd for studentsaker ved 21 statlige universiteter og høgskoler 1970 saker i 2022. 884 av dem handlet om fusk. Tallet for fuskesaker var i 2021 1165.

Nedgangen er forventet etter at pandemien gravis slapp taket i samfunnet i løpet av 2022 og det dermed ble færre hjemmeeksamener.

Universitetet i Agder er en av de institusjonene med flest saker både i 2021 og 2022, både i antall saker, men også målt i forhold til studentmengden. I 2022 behandlet nemnda for studentsaker 189 saker ved UiA, 112 av dem handlet om fusk. Det er nest flest saker totalt sett, bare NTNU hadde flere fuskesaker med sine 132. NTNU har tre ganger så mange studenter som UiA og har relativt sett få fuskesaker.

Ser vi på saker som endte hos Felles klagenemnd i 2021 var 56 av de 386 sakene fra Universitetet i Agder, 57 var fra NTNU.

Antall fuskesaker ved UiA gikk ned fra 167 i 2021 til 112 i 2022. Utdanningsdirektør Greta Hilding ved Universitetet i Agder (UiA) sier at det er vanskelig å sammenligne seg med andre institusjoner.

— Vi har hatt mye oppmerksomhet på fuskesaker hos oss, men om dette er noe annerledes enn hos andre, vet jeg ikke, sier hun.

— Vi ser at antall saker går ned, og det har sammenheng med det store antall hjemmeeksamener vi hadde i 2021 på grunn av pandemien, sier hun.

Studenter benytter betalingsløsninger

Hilding sier at de har hatt noen saker der studenter har benyttet seg av nettstedet chegg.com under hjemmeeksamen. Dette er en relativt ny fuskemetode, der man kan stille spørsmål og få løsningsforslag mot betaling.

— Det har vært mye diskusjon blant ansatte om dette nettstedet og også om selvplagiering. Den ene saken vi hadde på selvplagiering og som fikk stor oppmerksomhet kan ha ført til økt bevissthet rundt dette, sier hun.

I september ble det kjent at Felles klagenemnd fastholdt sitt vedtak om at utestengning i to semestre var riktig reaksjon i den mye omtalte saken.

— Vi prøver å være gode på å informere studentene om reglene, blant annet når det gjelder kildehenvisninger, slik at de skal unngå å havne i fuskesaker, påpeker hun.

I tillegg til fuskesakene handler de andre klagesakene blant annet om klage på feil i oppgavetekst, at det spørres om ting som ligger utenfor pensum, eller at det kan være feil ved den tekniske avviklingen av eksamen eller ved sensur.

Null saker ved KHiO

Nederst på lista kommer Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) med null saker, sammen med Norges musikkhøgskole som har én sak og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med to saker. Samisk høgskole har også bare én klagesak.

— Jeg skal ikke spekulere for mye i grunner, men det kan nok skyldes at KHiO har små klasser, svært tett oppfølging av enkeltstudenter fra de som underviser og at KHiO således er blant institusjonene i landet som har aller høyest gjennomføringsgrad på normert tid, sier Atle Faye, kommunikasjonssjef ved KHiO.

Han viser også til at studentene i snitt bruker 44,1 timer i uka på studiene, mens landsgjennomsnittet er 33,5 timer, ifølge studiebarometeret.

— I de praktisk-estetiske fagene får studentene løpende tilbakemeldinger i hele studieforløpet, og som del av en gruppe i for eksempel dans og teater, en helt annen studiesituasjon enn i teorifagene som for eksempel ved jusstudiet på universitetene. Eksamensformen er også helt ulik, påpeker han og legger til at i statistikk med rene tall blir slike forskjeller i studieforløp gjerne borte.

Fakta

Fuskesaker i felles klagenemnd

  • 2022: 254
  • 2021: 287
  • 2020: 131
  • 2019: 83
  • 2018: 85
  • 2017: 67
  • 2016: 64
  • 2015: 60

Kilde: Felles klagenemnd/HK-dir

Færre fuskesaker nasjonalt enn i 2021

Hvis studentene ikke er fornøyd med vedtaket som gjøres i Nemnd for studentsaker på sin høgskole eller sitt universitet kan de påklage vedtaket.

Nemnda lokalt skal se på saken igjen, men som regel blir saken sendt videre til Felles klagenemnd. Der har antall saker eksplodert de siste årene, fra rundt 60 i 2015-17, til nær 300 i 2021.

Totalt er det fattet vedtak om fusk i 254 saker i 2022. I 2021 var tilsvarende tall 287.S

Sekretariatet for Felles klagenemnd i HK-dir forteller at 153 av sakene i 2022 handlet om plagiat, 83 om ulovlig samarbeid, 7 om ulovlig hjelpemidler og 11 om andre forhold.

Fuskesaker og klagesaker totalt ved de enkelte universiteter og høgskoler

Institusjon Fusk Klagesaker totalt
NTNU131257
Universitetet i Agder112189
Universitetet i Sørøst-Norge111202
Høgskolen i Innlandet103141
Universitetet i Oslo82233
OsloMet64126
Universitetet i Bergen4692
UiT44116
Nord universitet42135
Universitetet i Stavanger38149
Høgskolen i Molde2768
Høgskulen på Vestlandet2690
NHH1691
NMBU1432
Høgskolen i Østfold1426
Norges idrettshøgskole78
Høgskolen i Volda611
Norges musikkhøgskole11
Samisk høgskole01
Arkitekt- og designshøgskole i Oslo02
Kunsthøgskolen i Oslo00
Totalt8841970

Kilde: Institusjonene selv

Powered by Labrador CMS