statsbygg

Livsvitenskapbygget blir trolig dyrere og forsinket

Problemene fortsetter for landets største planlagte universitetsbygg. Nå skal de se hva de kan gjøre for å holde kostnadene nede.

Slik så det ut på tomten i 2020 der Livsvitenskapsbygget er planlagt. Nå kan det bli forsinket.
Publisert

Det er Aftenposten som melder at byggingen av livsvitenskapsbygget trolig blir enda dyrere enn forventet. Og forsinket. Prosjektet var allerede i gang med grunnarbeid da det ble satt på en pause høsten 2020. Siden har det i flere omganger blitt varslet dyrere enn først antatt. Senest i mai da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem av regjeringen. Nå skal de ta en ny vurdering av prosjektet.

— Vi jobber nå med å se på hvilke grep vi kan gjøre i prosjektet for å holde kostnadene innenfor rammen. Det kan for eksempel være å vente med deler av prosjektet til prisveksten avtar, sier kommunikasjonsdirektør hos byggherre Statsbygg, Hege Njaa Achim, til Aftenposten.

Hun bekrefter samtidig at det kan føre til forsinkelser i prosjektet. Etter planen skal bygget stå ferdig i 2026.

Tre risikoer

Sommeren 2021 ble Oslo universitetssykehus (OUS) med på prosjektet. Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo skal bruke 30 prosent av bygget, mens Universitetet i Oslo tar i bruk resten.

Fremdriften av prosjektet av tema under styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 22. juni. I styrepapirene påpeker administrerende direktør at livsvitenskapsbygget har «vesentlige økonomiske utfordringer».

Det trekkes videre frem tre risikoer med prosjektet:

  • Kostnadsusikkerhet
  • Ekstraordinær prisvekst
  • Forsinkelser som følge av endret kontraktstrategi

I saksframlegget til styret begrunnes den økonomiske utfordringen med en urolig markedssituasjon, som har vært med på å skyte byggekostnadene i været.

«Prosjektet vil vurdere kontraktstrategien på nytt, med hensikt å finne en mest mulig kostnadseffektiv gjennomføringsmodell. Dette er et godt grep med hensyn på de krevende forutsetningene prosjektet opererer under i dag», kommer det frem i styrepapirene.

Økt i kostnad

Høsten 2021 ble det kjent av livsvitenskapsbygget blir 5 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Det ble da forklart med at det ble dyrere og større da det ble bestemt at OUS også skulle inn i bygget. Bygget er planlagt å bli totalt 97.000 kvadratmeter.

Stortinget vedtok i 2018 en ramme på 6,145 milliarder kroner på bygging av livsvitenskapsbygget. Den summen har siden økt betraktelig. Høsten 2021 var de forventede kostnadene nådd 11,6 milliarder kroner. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i mai meldte regjeringen at de tror det nye prestisjebygget vil koste opptil 12,4 milliarder kroner totalt.

Disse summene fikk regjeringen til å vurdere om man skulle stanse hele prosjektet midlertidig. De har påpekt at man må være obs på kostnadsøkningen.

«Regjeringen har vurdert å stanse prosjektet midlertidig på grunn av den negative kostnadsutviklingen,» het det i revidert nasjonalbudsjett fra mai, og videre:

«... men besluttet å fullføre prosjektet frem til tett bygg og ferdig utendørsanlegg.»

Powered by Labrador CMS