Det at studentene har et utvalg der man kan spille direkte inn til direktørene i et formelt møte er en stor styrke fordi det bidrar til raskere løsninger, skriver leder og nestleder ved Læringsmiljøutvalget på Universitetet i Bergen. Bildet er fra studiestart ved UiB i 2018. Foto: UiB
Det at studentene har et utvalg der man kan spille direkte inn til direktørene i et formelt møte er en stor styrke fordi det bidrar til raskere løsninger, skriver leder og nestleder ved Læringsmiljøutvalget på Universitetet i Bergen. Bildet er fra studiestart ved UiB i 2018. Foto: UiB

Studenters læringsmiljøordning slår sprekker

Læringsmiljø. Det er synd at en ordning med Læringsmiljøutvalg, som er svært gunstig for studenter og ansatte, står i fare for å forsvinne med revideringen av Universitets- og høyskoleloven, skriver leder og nestleder av Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Læringsmiljøutvalget (LMU) er Universitetet i Bergens (UiB) viktigste organ for saker om studentenes læringsmiljø. Ordningen har begynt å slå sprekker på nasjonalt nivå. Grunnen til dette er at en rekke institusjoner ikke får ordningen til å fungere optimalt og det er fare for at dagens lovfestede ordning forsvinner med revideringen av Universitets- og høyskoleloven.

Det er synd at en ordning som er svært gunstig for studenter og ansatte, står i fare for å forsvinne. Vi ønsker derfor å fortelle om tiltakene vi har gjort ved UiB for å få til det vi erfarer er et svært velfungerende organ.

LMU er et viktig organ når det kommer til diskusjon i studentsaker, og med tanke på høringssvar. Om ordningen forsvinner vil studenter på alle institusjoner i hele landet miste en betydningsfull innspillsarena for store og viktige saker som angår deres studiehverdag.

Nikolai Klæboe og Oddrun Samdal

LMU ved UiB er forankret høyt i organisasjonen. Utvalget består av studenter, viserektor for utdanning, avdelingsdirektørene for studieadministrasjon, IT og eiendomsforvaltning, en dekan og en seniorkonsulent med særlig ansvar for oppfølging av studenter med spesielle behov. I tillegg møter studentombudet, direktør for samskipnadens råd- og karriereavdeling, representant fra HR-avdelingen og representant fra biblioteket som observatører. Et viktig aspekt er at samtlige medlemmer og observatører prioriterer å være med på møtene i LMU, og vi har sjeldent forfall.

Denne prioriteringen gjør at saker som tas opp i LMU får direkte oppfølging ved at ledere for ulike avdelinger og funksjoner tar saken videre for løsning. Møtene gjennomføres på alle fakultetene og biblioteket i løpet av en syklus over halvannet år, inklusiv kort omvisning.

I hvert møte presenterer det aktuelle fakultetet og deres studentutvalg tiltak og utfordringer knyttet til Læringsmiljø og status på utfordringene fra forrige møte på fakultetet følges opp. Vår erfaring er at både sammensetningen og arbeidsformen gir oss kontinuerlig og rask utvikling i læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Bergen.

Videre er det en tydelig avgrensing mellom arbeidsområdene til LMU og Utdanningsutvalget. Utdanningsutvalget tar for seg saker knyttet til studieprogram og undervisning med vekt på kvalitetsutvikling og forskriftsrammer, mens LMU adresserer saker knyttet til det fysiske, organisatoriske, psykososiale og universelle miljøet. Begge utvalg adresserer det pedagogiske og digitale miljøet, men med litt ulik vinkling, der studentperspektivet er driveren i LMU.

Studieadministrativ avdeling er sammen med viserektor for utdanning saksforberedende organ for begge utvalg, og foreslår hvilke saker som bør gå til det ene eller det andre utvalget. Noen saker går i begge utvalgene for gjensidig informasjonsutveksling og innspill. Sakslisten for LMU forberedes i samarbeid med en studentrepresentant som er leder eller nestleder det aktuelle året.

I LMU har studentene flertall. Utvalget tar opp og fatter vedtak i større saker som man opplever utgjør en forskjell. Hvert år veksler studentene og rektoratet om å lede utvalget, og utvalgets viktigste dokument, handlingsplanen for styrking av UiBs læringsmiljø revideres når utvalget er studentledet. LMU er et viktig organ når det kommer til diskusjon i studentsaker, og med tanke på høringssvar. Om ordningen forsvinner vil studenter på alle institusjoner i hele landet miste en betydningsfull innspillsarena for store og viktige saker som angår deres studiehverdag.

Det at studentene har et utvalg der man kan spille direkte inn til direktørene i et formelt møte er en stor styrke fordi det bidrar til raskere løsninger ved at avstanden mellom studentene og sentraladministrasjonen forkortes. LMU rapporterer og kan sende inn saker til universitetsstyret, og er dermed et av studentenes viktigste organer for å sette saker på den formelle dagsordenen.

Ved Universitetet i Bergen synes vi det er synd at dagens ordning med læringsmiljøutvalg står i fare for å forsvinne fordi den ikke er velfungerende ved alle institusjoner. Potensialet er stort og vi håper resten av sektoren finner inspirasjon i UiB-modellen. Vi diskuterer gjerne potensialet i LMU med lovutvalget når de kommer på besøk til Bergen på onsdag 6. mars.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS