Depositum

LO varsler gruppe­søksmål mot SiO. Vurderer søksmål mot flere sam­skipnader 

Studentsamskipnaden SiO skylder studenter 18 millioner, men vil ikke betale før studentene melder inn krav. Det får LO til å true med søksmål. 

Studenter som har bodd i Studentsamskipnaden i Oslo sine boliger, som disse i Pilestredet park studenthus, kan ha krav på forsinkelsesrenter.
Studenter som har bodd i Studentsamskipnaden i Oslo sine boliger, som disse i Pilestredet park studenthus, kan ha krav på forsinkelsesrenter.
Publisert

Som Khrono har skrevet flere saker om, har åtte studentsamskipnader krevd depositum i strid med loven. Det gjør at studentene har krav på forsinkelsesrenter, som fort kan beløpe seg til flere hundre kroner for hver student det gjelder. 

Fakta

Dette er LOs krav

"SiO erkjenner overfor alle som er materielt berettiget - eksempelvis ved tydelig og åpent oppslag på egne nettsider - ansvar for utestående krav på forsinkelsesrente."

"SiO utbetaler utestående krav på forsinkelsesrente omgående til de personer hvor det foreligger kjente kontoopplysninger. Der SiO er ukjent med kontoopplysninger må SiO gjøre rimelig undersøkelser for å bringe slike opplysninger til veie, slik at utbetaling kan skje."

Men studentsamskipnadene betaler ikke uoppfordret, men venter på at studentene skal melde inn sine krav. Det gjør at LO nå truer SiO, som er studentsamskipnad for Oslo-regionen, med kollektivt søksmål. SiO er Norges største studentsamskipnad.

 Studentrådsgiver i LO Lars Måseide sier til Khrono:

—  SiO har jo oppdaget den ulovlige depositumspraksisen og gjort noen grep der. Men de krever fortsatt at studentene selv tar kontakt for å få utbetalt det SiO skylder i forsinkelsesrenter. Så vi har valgt å gå til rettslige skritt, gjennom et kollektivt søksmål, på vegne av alle SiO-studentene som har bodd i en studentby, for å få SiO til å betale dette.

SiO har betalt fem millioner

Det var Aftenposten som omtalte saken først. 

Khrono regnet ut at studentsamskipnadene i Norge i desember i fjor skyldte studentene minst 160 millioner kroner. 

Til Aftenposten opplyser SiO nå at de har mottatt rundt 4500 henvendelser fra studenter. De har selv beregnet at rentesummen totalt er på rundt 23 millioner kroner. Samskipnaden har så langt betalt ut rundt 5 millioner kroner i forsinkelsesrenter. Det betyr at studenter fremdeles har utestående rundt 18 millioner.

LO har sendt SiO et rettslig varsel. Dette varselet vil også fungere som stevning i en eventuell rettssak, opplyser LO. 

— Flere samskipnader er aktuelle 

Flere samskipnader skylder studenter forsinkelsesrenter. I alt åtte samskipnader hadde en ulovlig praksis. Måseide utelukker ikke søksmål mot andre samskipnader. LO valgte SiO først siden de er størst, og fordi studentorganisasjonen deres ved Universitetet i Oslo først gjorde dem oppmerksom på saken.

— Vi tar SiO først, og så kan det bli aktuelt å sende varsler til andre samskipnader også. Men da må vi sette oss litt mer inn i hva som har skjedd, sier Måseide.

— Så dere utelukker ikke søksmål mot andre samskipnader?

— Nei, vi utelukker ikke det. Men vi har ikke begynt prosess på noen av de andre ennå. Men vi vet at det er andre samskipnader som også skylder forsinkelsesrenter. Så det er helt klart flere samskipnader som er aktuelle. Så håper vi SiO og de andre rydder opp i dette selv, sier han.

— Men er det problematisk at studentene må melde inn kravet selv? 

— Ja, det er jo det som er hele poenget i denne saken. SiO vet at de skylder penger, og de vet langt på vei hvem de skylder penger, og hvor mye. Så det burde ikke være noe i veien for at de kan sjekke opp dette selv og betaler ut det de skal. 

— Men er det så vanskelig for studentene å kreve pengene selv?

— Vi får i hvert fall tilbakemeldinger om at informasjonen har vært mangelfull. Det er veldig mange som ikke vet at de i det hele tatt har et krav, og blir overrasket når de får vite det, for eksempel gjennom Khrono. I hvert fall sier studentene på Universitetet i Oslo at det har vært vanskelig å finne fram til informasjonen. 

Slik svarer SiO 

Administrerende direktør Andreas Eskelund i SiO sier de trenger litt tid på å sette seg inn i kravet fra LO, men presiserer:

— Det som er veldig viktig å si i denne saken er at vi overhodet ikke holder tilbake penger fra studentene. Tvert mot, vi sendte alle studentene med innestående depositum i november en mail i januar om at de kan ta kontakt for å få utbetalt forsinkelsesrenter. Vi har også gitt informasjon på våre nettsider, og veileder våre studenter i hvordan de kan få utbetalt pengene.

— Hvorfor kan dere ikke utbetale dem uoppfordret?

— Det er det flere grunner til. For det første er forsinkelsesrenteloven veldig tydelig på at man må rette et krav for å få utbetalt forsinkelsesrenter. Og så må vi være trygge på at vi betaler til en konto som faktisk tilhører studenten, og at vedkommende faktisk ønsker disse pengene. Det er enkelte studenter som har kontaktet oss og vært tydelige på at de ikke ønsker forsinkelsesrenter, for eksempel fordi de er i en stipendordning som gjør at de ikke kan få inntekter som de må betale skatt av.

— Hvor stort problem er det at studenter ikke ønsker pengene?

— Det er ikke en stor problemstilling. Men vi er veldig tydelige på at vi til enhver tid ønsker å følge lover og regler og gjøre dette på en ordentlig måte. Da følger vi forsinkelsesrenteloven, som er tydelig på at man må rette et krav.

— Hvorfor tror du det ikke er flere som har meldt inn krav?

— Det er et godt spørsmål. Det er også flere studenter som heller ikke har meldt tilbake til oss når det gjelder å få tilbakebetalt selve depositumet, på tross av mange purringer. Vi jobber med informasjon og kommunikasjon, men når ikke alltid fram til studentene, sier Eskelund. 

— Det er mye informasjon i samfunnet. Rundt en tredjedel av leietakerne er også internasjonale studenter. Så her er det nok ulike årsaker til at man ikke har fått med seg budskapet, fortsetter han. 

Powered by Labrador CMS